event-logo

Om selskapet

Sigdal Utvikling AS er et nærings- og samfunnsutviklingsselskap med eierskap fra bredden av næringsliv i Sigdal kommune; Sigdal Industriforening, Prestfoss Handels- og Næringsforening, Sigdal og Eggedal Bondelag, Sigdal - Eggedal Skogeierlag samt Visit Sigdal.

Sigdal Utvikling ble etablert som et prosjekt fra 2017 og frem til etablering som selskap 20. januar 2022. I tillegg til å representere bredden av næringslivet i kommunen har selskapet også inngått en langsiktig partnerskapsavtale med Sigdal kommune, som sikrer en privat/offentlig finansieringsmodell for nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen.

Den overordnede målsettingen for selskapet følger visjonen:

Sigdal utvikler vi sammen | BO – OPPLEVE – SKAPE.

Sigdal Utvikling AS skal bidra til:

BÆREKRAFTIG NÆRINGSLIV
Kommunens næringsliv skal fortsette den positive utviklingen mot å bli mer robust og bærekraftig.

ATTRAKTIVE ARBEIDSPLASSER
Kommunen utvikler flere attraktive arbeidsplasser slik at vi gir ungdommen vår og andre som ønsker å flytte hit en reell mulighet til å etablere seg.

ATTRAKTIVT BOSTED
Sigdal skal være et attraktivt bo- og arbeidssted, hvor alle har møteplasser, aktiviteter, service- og utdanningstilbud som er spennende, inspirerende og utviklende.

TRYGG OG FLOTT KOMMUNE I GENERASJONER
Våre barn og barnebarn skal fortsatt ha mulighet til å vokse opp i en trygg og flott kommune.

Partnere

Artikler om

Dette er Sigdal Utvikling

Per Arne Lislien

Prosjektleder. Han er 57 år, samboer, har to barn og bosatt i Sigdal siden desember 2015. Per Arne er utdannet ved Luftkrigsskolen og BI, og har 10 år som offiser i Luftforsvaret.

Mer informasjon

Kontakt oss