event-logo

Når jord møter skog

19. JUN 2023
19. juni 2023

Velkommen til konferanse!

Sigdal Utvikling, Viken Fylkeskommune, Sigdal og Eggedal Bondelag og Sigdal-Eggedal Skogeierlag inviterer til konferansen: Når jord møter skog – fremtidsmuligheter basert på jord- og skogbruk. Konferansen starter med middag og vi får høre mange interesessante innlegg utover kvelden. Program finner du lenger ned på siden. Foto: NYG og Kraftia.

Engasjerende konferanse

Publikum kan vente seg en engasjerende konferanse med blant andre lokale navn som Roxana Stangebye, Per Lyder Frøvoll og Per Arne Lislien.

Vi får også høre Kristoffer Svalastog Skinnes, Erik Eid Hohle, Ole Erik Lunder, Ola Øyen og Leiv L. Nergaard. De vil snakke om varierte temaer innen jordbruk, skog, inntekstsmuligheter og merverdi. Og er vi forberedt på endringene som kommer?

Konferansen vil finne sted på Nerstad samfunnshus i nedre Sigdal, og vil starte med registrering og servering av middag kl. 17.00. Programmet varer til kl. 21.00. Det er gratis å delta.

Konferansen arrangeres av Sigdal Utvikling, Viken fylkeskommune, Sigdal og Eggedal Bondelag og Sigdal-Eggedal Skogeierlag.

Meld deg på her
Når jord og skog møtes

Program

17:00 Registrering og middag

Registrering på Nerstad samfunnshus og servering av middag.

18:00 Innledning og velkommen. Når jord og skog møtes – hva skjer da?

Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling er i samtale med Roxana Stangebye, leder av Sigdal og Eggedal Bondelag og Per Lyder Frøvoll, leder av Sigdal-Eggedal Skogeierlag. Temaet for konferansen er "Fremtidsmuligheter".

18:15 Veien til en regenerativ framtid

Kristoffer Svalastog Skinnes driver Nedre Skinnes Gård sammen med kona Live. De driver med økologisk kornproduksjon og økologisk svin.

18:45 Skog – en del av løsningen på energikrisen?

Erik Eid Hohle fra Energigården forteller om hvilke muligheter som finnes knyttet til bioenergi og andre fornybare energikilder. På Energigården har de vært fossilfrie i nær 25 år, og vet derfor at dette er mulig. Bioenergi er en viktig del av fremtiden. I Norge, der vi har store arealer med skog, er bioenergi et godt utgangspunkt for et mer bærekraftig samfunn.

19:15 Benstrekk og kaffe
19:40 Karbonkreditter – nye inntektsmuligheter for jord- og skogbruket

Ole Erik Lunder jobber både i Greenhouse og på Grønt Fagsenter. Vi har hørt om jordhelse og karbonfangst, og kvotesystemet for klimautslipp er basert på et prinsipp om at den som forurenser må ta kostnaden. Hva om du derimot driver en produksjon som binder karbon, bør du få betalt da?

20:10 Grot – vei til merverdi i skogbruket

Ola Øyen fra Silvinova har doktorgrad i treteknologi, men tenker gjerne utenfor boksen. "Jeg tar konsekvent ut all grot. De teppene av grot som ligger igjen etter hogst gjør det helt umulig å få godt tilslag på planting og enda mindre naturlig foryngelse. Dessuten er det god karbonforvaltning. Karbonet i groten synker i svært liten grad ned i jorda, men stiger opp i lufta når det råtner. Ved å ta det i bruk og erstatte fossile produkter, gjør jeg en klimajobb."

20:40 Er vi forberedt på endringer som kommer basert på innlegg vi har fått i dag?

Leiv L. Nergaard er engasjert på mange arenaer og er tilknyttet både Sigdal Utvikling og Sigdal-Eggedal Skogeierlag. Han oppsummerer kveldens innlegg og provoserer oss til å ta stilling til hva det vi har hørt i kveld betyr for videre drift i jord- og skogbruk.

20:55 Avslutning

Per Arne Lislien fra Sigdal Utvikling avslutter kvelden. 

Meld deg på

Meld deg på nå. Begrensede plasser. 

Meld deg på

Arrangør

  • Sigdal Utvikling

Samarbeidspartnere

Dette er noen av de som kommer

Kristoffer Svalastog Skinnes

Kristoffer Svalastog Skinnes driver Nedre Skinnes Gård sammen med kona Live. De driver med økologisk kornproduksjon og økologisk svin.

Erik Eid Hohle

Erik Eid Hohle fra Energigården forteller om hvilke muligheter som finnes knyttet til bioenergi og andre fornybare energikilder. På Energigården har de vært fossilfrie i nær 25 år, og vet derfor at dette er mulig.

Ole Erik Lunder

Ole Erik Lunder jobber både i Greenhouse og på Grønt Fagsenter. Vi har hørt om jordhelse og karbonfangst, og kvotesystemet for klimautslipp er basert på et prinsipp om at den som forurenser må ta kostnaden. Hva om du derimot driver en produksjon som binder karbon, bør du få betalt da?

Ola Øyen

Ola Øyen fra Silvinova har doktorgrad i treteknologi, men tenker gjerne utenfor boksen. "Jeg tar konsekvent ut all grot. De teppene av grot som ligger igjen etter hogst gjør det helt umulig å få godt tilslag på planting og enda mindre naturlig foryngelse."

Konferansen arrangeres av Sigdal Utvikling

Konferansen arrangeres av Sigdal Utvikling

Sigdal Utvikling AS er et nærings- og samfunnsutviklingsselskap med eierskap fra bredden av næringsliv i Sigdal kommune; Sigdal Industriforening, Prestfoss Handels- og Næringsforening, Sigdal og Eggedal Bondelag, Sigdal - Eggedal Skogeierlag samt Visit Sigdal.

 

Les mer om Sigdal Utvikling