Pakking, salg og distribusjon i reiselivet

Inneholder metodeverk for produktutvikling/pakketering, verktøy og innføring i riktig prising, samt temaene distribusjon og salg, er utviklet som web-basert kurs tilpasset vår nye hverdag. Kurset tar sikte på å utvikle nye produkter/pakker som skal selges i markeder når koronakrisen er over. Programmet i webinaret veksler mellom presentasjoner, egenaktivitet og diskusjoner. Innimellom tar vi pauser. Kurset legges opp som fire webinarer á to timer.

Kurset passer for Service- og reiselivsbedrifter.

Det er maks 20 bedrifter som kan være med, så her er det førstemann til mølla (flere hos hver bedrift kan sitte sammen).

Kursholdere: 2469 Reiselivsutvikling v/Børre Berglund
Dag 1: 10-15
Dag 2: 10-15

Flere detaljer om kurset på denne linken: https://www.nhage.com/.../pakkekurset-pakking-salg-og...

Pris: 1500,- NOK per bedrift eks. mva. Målbedrifter av Buskerud Næringshage AS eller medlemsbedrifter av Nore og Uvdal Næringsselskap betaler kun kr 800 NOK per bedrift eks. mva. 
Kurset er delfinansiert av Innovasjon Norge og dermed er det en hyggelig pris på et godt kurs.

Påmelding innen 22. januar 2021: https://buskerudnhage.hoopla.no/sales/pakkekurset

Spørsmål? Kontakt Gro Irene, 92261233, groirene@nhage.com