Søk om Kultur- og idrettsstipend 2023

Kultur- og idrettsstipend tildeles enkeltpersoner eller grupper etter søknad. Søknadsfristen er 1. november 2023.

Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5000 kr og kan deles ut til en eller flere søkere.

Du søker om kultur- og idrettsstipend her.