Oppdatering fra kriseledelsen

Her kan du se oppdateringer fra kriseledelsen i Sigdal kommune angående Covid-19.

1. desember 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Stigende smittetrend – nye smittevernregler er innført

Det har vært en klart økende smittetrend i Sigdal de siste to ukene, med 3 nye tilfeller registrert i går. Dette er fortsatt enkelttilfeller, som følges opp av smittesporingsteamet.

Vi er lokalt svært sårbare i de kommunale tjenestene våre, spesielt innen helse-, renholds- og oppvekstsektoren.  Som innbygger har du mulighet til å bidra aktivt til å styrke kommunens robusthet, ved å fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger og forebygge smittespredning.

På grunn av en stadig økende nasjonal smittetrend, har regjeringen også innført nye nasjonale tiltak og råd som nå gjelder.

Nye regler er:

 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, må du holde deg hjemme i karantene til du har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. Uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Hvis du blir smittet av covid-19, må du være isolert i fem dager. Dette gjelder uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

Nye nasjonale anbefalinger er:

 • Bruk av munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Jevnlig testing av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten.
 • Økt brukt av hjemmekontor i kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten.

Fra før er det viktig at du:

 • Er hjemme dersom du er syk eller har symptomer og tester deg.
 • Tar en test dersom du kan være nærkontakt til en smittet person
 • Holder litt avstand til folk utenom egen husstand
 • Reduserer nærkontakter og har oversikt
 • Bruker munnbind dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre.

Vi oppfordrer alle på det sterkeste å ta koronavaksinen – og ta imot tilbud om oppfriskningsdose slik at du har fortsatt god beskyttelse mot covid-19 og alvorlig sykdomsforløp.

Ønsker du å bidra? Ta kontakt med frivilligsentralen i Sigdal!  Mobil: 480 01 615. 

26. november 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt stigende smittetrend nasjonalt og i Sigdal er det meldt om 8 nye smittetilfeller den siste uken. Seneste tilfelle ble registrert i dag 26.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt. Det er fortsatt en rekke prøvesvar som ikke foreligger noe som gjør situasjonen noe uoversiktlig.

Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil raskt iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre større smitteutbrudd og sikre kommunale tjenester.

Vi er lokalt svært sårbare dersom vi får mye sykefravær i de kommunale tjenestene våre, spesielt innen helse-, renholds- og omsorgssektoren. Det er derfor svært viktig at den enkelte innbygger bidrar aktivt til å forebygge smitte ved å fortsette å følge grunnleggende smittevernanbefalinger:

 • Vær hjemme om du er syk eller har symptomer og test deg.
 • Er du, eller tror du at du kan være nærkontakt, ta en test.
 • Hold gjerne litt avstand til folk utenom egen husstand
 • Reduser nærkontakter
 • Det er lov å bruke munnbind dersom det ikke er så enkelt å holde avstand til andre.


For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt. Ring og avtal på forhånd!

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65år med 3. dose sammen med helsepersonell som har pasientkontakt. Den enkelte kontaktes av vaksinasjonsteamet for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time.

Det er fortsatt mulig å bestille time til første dose: tlf. 47688007 eller 91344552 eller komme på «drop-in». Første mulighet er onsdag 01. desember mellom kl. 10 – 14.30 og kl. 16 – 17.30 på Borgerstua i Prestfoss.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

19. november 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er stigende smittetrend nasjonalt og også i Sigdal er det meldt om nye smittetilfeller. Siste tilfelle ble meldt 18.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Helsedirektoratet vurderer at den nasjonale utviklingen er alvorlig, og at vi risikerer å komme i situasjon med kapasitetsbrist i helsetjenesten.

Regjeringen har derfor i dagens pressekonferanse varslet om ytterligere nye innstramminger i TISK-strategien (testing-isolasjon-smittesporing-karantene) samt strengere innreiseregler ved grensa.

I tillegg presiserer regjeringen at befolkningen må følge to viktige råd for å hindre ytterligere smittespredning:

 • Hils på hverandre uten håndtrykk
 • Vær hjemme om du er syk eller har symptomer og test deg

Utviklingen den siste tiden viser at det i tillegg til enkelte smittetilfeller også er stor sannsynlighet for at vi får lokale smitteutbrudd. Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre unødvendig spredning og større utbrudd.

Pandemien er ikke over, og det er viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen.

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt.

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65 år og helsepersonell med pasientkontakt med 3. dose. Tidsintervallet mellom 2. og 3. dose er nå kuttet ned til 5 måneder for personer over 65 år. Den enkelte kontaktes via SMS for vaksineavtale. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time. For helsepersonell med pasientkontakt er intervallet mellom 2. og 3. dose fortsatt 6 måneder. Personer med nedsatt immunforsvar som har fått anbefalt fra spesialisthelsetjenesten eller annen lege at de bør ta dose 3, bes kontakte vaksineteamet. Husk at intervallet mellom sesonginfluensavaksine og koronavaksine skal være minst en uke.

Uvaksinerte som allikevel ønsker å ta første dose kan ringe vaksineteamet for en time (tlf. 476 88 007 eller 913 44 550) eller møte opp på «drop-in» på Borgerstua i Prestfoss. Første mulighet er onsdag 24.11 mellom kl. 10.30 og 15.30. 

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

17. november 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Regjeringen har vedtatt en endring av covid-19 forskriften fra og med i dag, såkalt oppjustert TISK-strategi (testing, isolering, smittesporing, karantene).

Forskriftsendringen medfører testplikt for nærkontakter av smittet person i samme husstand.

Dette innebærer at hvis du er over 18 år og har vært i nærkontakt med en smittet person i samme husstand eller tilsvarende nære, så skal du teste deg hver dag med en hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test (på testsenteret), i 7 dager fra nærkontakten fant sted.

Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang.

Testplikten gjelder ikke dersom du er fullvaksinert eller har vært bekreftet smittet med korona.

Husk å kontakte teststasjonen for timebestilling for PCR-test dersom du tester positivt på hurtigtesten.

Endringen i forskriftsteksten kan du i sin helhet lese her.

12. november 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er stigende smittetrend nasjonalt og også i Sigdal er det meldt om 5 smittetilfeller de siste to ukene, herav et nytt tilfelle meldt i dag 12.11.21. Sammen med nærkontaktene blir disse blir fulgt opp av smittesporingsteamet slik at testing-, karantene- og isolasjonsbestemmelser blir fulgt.

Regjeringen har i dagens pressekonferanse varslet om at TISK-strategien (testing-isolasjon-smittesporing-karantene) blir oppjustert fra og med onsdag neste uke. Dette innebærer blant annet at:

 • Krav om isolasjon hvis man får påvist covid-19 gjelder fortsatt fullt ut. De som bryter dette risikerer bot.
 • Uvaksinerte nærkontakter som bor sammen med smittet person plikter å teste seg hver dag med selvtest eller annenhver dag med PCR-test i 7 dager.
 • Hvis du bor sammen med en som er smittet, bør du være hjemme til du har fått negativt svar på den første testen.
 • Tiltak for uvaksinert helsepersonell strammes inn og helsemyndighetene lager nå nasjonale retningslinjer for uvaksinert helsepersonell i pasientnært arbeid.

Utover dette vil regjeringen legge til rette for innenlands bruk av koronasertifikat for å unngå nedstengning, avstandskrav og antallsbegrensninger. Det varsles derfor om at de vil se nærmere på en ny forskrift for mer utstrakt bruk av koronasertifikat nasjonalt og lokalt.

Utviklingen den siste tiden viser at det i tillegg til enkelte smittetilfeller også er stor sannsynlighet for at vi får lokale smitteutbrudd. Kriseledelsen i Sigdal følger situasjonen tett, og vil iverksette lokale tiltak, dersom det anses å være nødvendig for å hindre unødvendig spredning og større utbrudd.

Pandemien er ikke over, og er det viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen. https://www.helsenorge.no/smittestopp/#kan-jeg-bruke-smittestopp

Testing:
Teststasjonen i Prestfoss er åpen mandag, onsdag og fredag. Ring tlf. 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15 for timebestilling til PCR (innsendingstest) eller hurtigtest. Det er også mulig å få utdelt selvtester til nærkontakter eller til personer med symptomer enten på teststasjonen eller på helsestasjonen når teststasjonen er stengt.

Vaksine:
Det er en klar anbefaling til alle om å takke JA til koronavaksinasjon, for å bidra til økt motstandskraft og reduksjon av smittespredning i befolkningen.

Vaksinasjonen i Sigdal fortsetter i henhold til planen og nå vaksineres i hovedsak innbyggere over 65 år med 3. dose sammen med helsepersonell som har pasientkontakt. Den enkelte kontaktes av vaksinasjonsteamet for vaksineavtale 6 måneder etter 2. dose. Du trenger derfor ikke å ringe om ny time.

Det er fortsatt mulig å bestille time til første dose: tlf. 47688007 eller 91344552 eller komme på «drop-in». Første mulighet er onsdag 17. november mellom kl. 13.30 og 16.20 på Borgerstua i Prestfoss.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

28. oktober 2021:

Det er bekreftet et smittetilfelle i Sigdal kommune. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet sammen med nærkontakter. Smitten er sporet til utlandet. Det er ikke mistanke om lokal spredning.Nasjonalt er det for øyeblikket en stigende smittetrend, og også i utlandet stiger både smittetall og antall innleggelser.

Helsedirektoratet og FHI anbefaler at kravet om at personer som får påvist koronasmitte skal være i isolasjon videreføres ut året. Det samme gjelder kommunens beredskap i forhold til testing, isolering, smittesporing og karantene. Regjeringen har derfor besluttet å holde tiltaksnivået uendret slik det ble presentert på dagens pressekonferanse. 

Det er ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå, men helsemyndighetene følger nøye med på situasjonen, både nasjonalt og internasjonalt. Helsedirektoratet og FHI mener at situasjonen nå ikke tilsier at det er behov for nasjonale tiltak.

Det er fortsatt stor sannsynlighet at vi får lokale smittetilfeller. For å hindre unødvendig spredning og større utbrudd er det fortsatt viktig at vi forsetter med de gode, grunnleggende smittevernrutiner som håndvask, være hjemme og teste oss om vi har symptomer og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

Sigdal kommune vil innføre lokale tiltak ved smitteutbrudd, dersom det er nødvendig og forholdsmessig.

Helseministeren påpeker også at de som foreløpig har valgt å utsette vaksinering, bør absolutt gjøre det nå.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk smittestopp-appen.

Les mer om smittevernbestemmelser på www.helsenorge.no . Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

15. oktober 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

I Sigdal er det ikke registrert nye smittetilfeller, siste ble meldt 07.09.21. 

Koronaregler styrer ikke hverdagen vår lenger – men pandemien er ikke ferdig:

 • Vær hjemme når du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Vask hender

Les mer på Helsenorge.no

Testing
Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og det er timebestilling mellom kl. 08.15 – 10.15. tlf. nr. 477 00 416.
I tillegg til hurtigtester og PCR (til innsending), har teststasjonen selvtester til utdeling. Disse kan deles ut til nærkontakter, husstandsmedlemmer, personer som er anbefalt jevnlig testing og til andre etter vurdering av behov.  

Vaksinasjon
Neste koronavaksinasjon med mulighet for «drop-in» blir onsdag 20. oktober mellom kl. 12.30 og 13.30.  For timebestilling, ring vaksineteamet: 913 44 552 eller 476 88 007.
Vi ønsker fortsatt velkommen de som ønsker å ta første dose.

Tredje dose med koronavaksine gis til alle personer som har alvorlig svekket immunforsvar og er blitt anbefalt det fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker immundempende medisiner som står på ei liste fra de fagmedisinske miljøene. De sistnevnte kan kontakte vaksineteamet direkte og må kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk ved timebestilling.

Fra uke 44 starter vaksinasjon dose 3 til alle over 65 år. For disse skal intervallet mellom 2. og 3. dose være minst 6 måneder. Sykehjemspasienter og personer over 85 år vil bli vaksinert først. Det skal være minst en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine. Sigdalsheimen har fått restdoser fortløpende så der er vaksinasjon med dose 3 i gang.

For time til influensavaksine: ta kontakt med legesenteret: 32 71 23 00.

8. oktober 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

I Sigdal er det ikke registrert nye smittetilfeller, siste ble meldt 07.09.21.

Koronaregler styrer ikke hverdagen vår lenger – men pandemien er ikke ferdig:

 • Vær hjemme når du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Vask hender

Les mer på Helsenorge.no https://www.helsenorge.no/

Testing

Teststasjonen er åpen mandag, onsdag og fredag og det er timebestilling mellom kl. 08.15 – 10.15. tlf. nr. 477 00 416.

I tillegg til hurtigtester og PCR (til innsending), har teststasjonen selvtester til utdeling. Disse kan deles ut til nærkontakter, husstandsmedlemmer, personer som er anbefalt jevnlig testing og til andre etter vurdering av behov.

Vaksinasjon

Neste koronavaksinasjon med mulighet for «drop-in» blir onsdag 20. oktober mellom kl. 12.30 og 13.30. For timebestilling: ring vaksineteamet: 913 44 552 eller 476 88 007.

Vi ønsker fortsatt velkommen de som ønsker å ta første dose.

Tredje dose med koronavaksine gis til personer som har alvorlig svekket immunforsvar og er blitt anbefalt det fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker immundempende medisiner som står på ei liste fra de fagmedisinske miljøene. De sistnevnte kan kontakte vaksineteamet direkte og må kunne vise fram dokumentasjon på medisinbruk ved timebestilling.

Personer over 65 år vil etter hvert få innkalling til dose 3. For disse skal intervallet mellom 2. og 3. dose være minst 6 måneder. Sykehjemspasienter og personer over 85 år vil bli vaksinert først. Det skal være minst en ukes intervall mellom influensavaksine og koronavaksine. For time til influensavaksine: ta kontakt med legesenteret: 32 71 23 00.

God helg!

Hilsen kriseledelsen

9991

1. oktober 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Norge er gått over til normal hverdag med økt beredskap.

I Sigdal er det ikke registrert nye smittetilfeller, siste ble meldt 07.09.21. 

Koronaregler styrer ikke hverdagen vår lenger – men pandemien er ikke ferdig:

 • Vær hjemme når du er syk
 • Test deg ved symptomer
 • Vask hender

Vi ønsker fortsatt at flest mulig skal vaksinere seg. På den måten blir det mest trygt for oss alle.

Gjeldende regler for smittesporing, isolasjon og karantenebestemmelser «nedjustert TISK»– Les mer her.

Vurdering og tiltak ved nyoppståtte luftveissymptomer – Les mer her. 

Kommunen er fortsatt i beredskap i en «normal hverdag». Det er fortsatt enkelte forsterka smitteverntiltak, spesielt i helse og omsorgssektoren. Dette av hensyn til sårbare grupper. Og dersom det blir rapportert nye smittetilfeller , kan det bli behov for raske restriksjoner, lokale forskrifter og økte smitteverntiltak 

Vaksinasjon:
Det blir vaksinasjon på Borgerstua i Prestfoss onsdag 6. oktober med mulighet for «drop-in» til  1. dose  mellom kl. 10.30 og 11.30. Ta kontakt med vaksineteamet på tlf. 913 44 552 eller 476 88 007 for time  eller spørsmål om 1. , 2. eller 3. dose. Tilbud om 3. dose gjelder personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefalt  fra spesialisthelsetjenesten, eller de som  står på medikamentell behandling av immunmedierte lidelser (egen oversiktsliste fra fagmedisinske miljøer).

Testing:
Teststasjonen er f.o.m neste uke åpen mandag, onsdag og fredag. Timebestilling mellom kl. 08.15 og 10.15 på tlf. 477 00 416. 

9983

27. september 2021:

Norge har gjenåpnet, men pandemien er ikke helt over.

Fra og med i dag innføres nedjustert smittesporing- og karantenebestemmelser, såkalt «nedjustert TISK» i alle landets kommuner. Les mer her. 

Vi må fortsatt isolere oss hvis vi har Covid-19, teste oss ved symptomer og vi må fortsette med den gode håndvasken og holde oss hjemme ved sykdom.

Men, hvor syk er syk, og når er vi så syke at vi kan holde oss hjemme? En gang i tiden måtte vi tenke og vurdere dette helt selv. Vi skal tilbake dit og fra nå er det mye mer opp til oss selv å finne ut av om man er frisk nok til å gå på jobb, skole, eller sende barna i barnehagen.

For å lette overgangen fra strikte regler til egen vurdering, har FHI laget et flytskjema som er ment å gjøre det enklere å navigere i vår gamle, men samtidig nye, hverdag. Skjemaet er tilgjengelig på FHI sine hjemmesider. Du ser det også på bildet under.

Vaksinasjon er det viktigste tiltaket mot videre smitte og sykdom. Sigdal kommune oppfordrer nå på det aller sterkeste de av våre innbyggere som ikke har vaksinert seg om å gjøre dette, inkludert å følge opp timen for dose 2. Det dreier seg ikke bare om deg selv, men av hensyn til alle andre rundt deg. Ta kontakt med vaksinasjonsteamet på telefon 913 44 552 eller 476 88 007 for en timebestilling.

9963

24. september 2021:

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap fra og med i morgen, 25.09.21 klokken 16:00.

Helsemyndighetene melder om at de nasjonale smittetallene i samfunnet fortsetter å falle og at andelen av fullvaksinerte personer øker. Folkehelseinstituttet mener at det er liten risiko for at epidemien skal komme ut av kontroll, gi betydelig sykdomsbyrde eller true helsetjenestens kapasitet. Derfor kan vi nå gå tilbake til en normal hverdag.
Her kan se dagens pressekonferanse. 

I Sigdal er det heller ikke registrert nye smittetilfeller; siste ble meldt den 07.09.21.

Det er imidlertid viktig å huske på at pandemien ikke er over, før viruset er slått ned globalt - overalt. Viruset vil være en del av vårt samfunn, og folk vil fortsatt kunne bli smittet og syke. Det er derfor viktig at alle vaksinerer seg for å redusere smittefare og lokale utbrudd.

Når vi nå går over til en normal hverdag, oppheves de nasjonale smittevernrestriksjonene. Helsemyndighetene har utarbeidet retningslinjer og anbefalinger i den fasen vi går over i nå, blant annet:

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Dette er lovpålagt!

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene.

Vær oppmerksom på at det vil fortsatt kunne være enkelte forsterka smitteverntiltak som gjelder i Sigdal, spesielt i helsesektoren i kommunen, dette av hensyn til spesielt sårbare grupper. Dersom det blir rapportert om nye smittetilfeller, kan det være behov for raske restriksjoner, lokale forskrifter og økte smitteverntiltak.

For øvrig kan du finne alle nye nasjonale råd og regler her.

Det er besluttet at nedjustert TISK skal innføres i alle landets kommuner fra og med mandag 27. september 2021. Les mer her. 

Har du så langt valgt å utsette vaksinasjonen, ber vi deg på nytt om å kontakte vaksinasjonsteamet på telefon 913 44 552 eller 476 88 007 for en timebestilling.

God helg!

Hilsen Kriseledelsen i Sigdal kommune 

9961

17. september 2021:

Helsemyndighetene melder om at de nasjonale smittetallene i samfunnet synes å flate ut og falle.

I Sigdal er det de siste 7 dager ikke registrert nye smittetilfeller; siste ble meldt den 07.09.21.

Helsepersonell fra kommunens test- og vaksineteam gjennomførte denne uken opplæring i selvtesting og korona vaksinasjon på Sigdal ungdomsskole.  Alle elevene på 8.  9. og 10 trinn ble vist og gjennomførte selvtest. Det ble i alt tatt 129 tester; alle negative.

Regjeringen har i dagens pressekonferanse varslet en nedjustering av testing, smittesporing og karantene fra og med 27 september. Nedjusteringen videreføres deretter i 4 uker før det blir aktuelt med videre gjenåpning. Kriseledelsen vil sørge for å informere innbyggere i Sigdal om eventuelle endringer fortløpende.

En full gjenåpning av samfunnet er fortsatt hovedsakelig avhengig av vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Det er vaksinasjon som i all hovedsak vil sørge for at covid-19 opphører som folkehelseproblem.

I Sigdal har bare ca. 75% av befolkningen mellom 25 og 44 år så langt takket ja til vaksinasjon. Helsemyndighetene har en målsetting om at 90 % av befolkningen er fullvaksinert før en full gjenåpning kan realiseres.

Har du så langt valgt å utsette vaksinasjonen, ber vi deg på nytt om å kontakte vaksinasjonsteamet på telefon 913 44 552 eller 476 88 007 for en timebestilling. 22. september blir det igjen mulig med «drop-in» mellom kl. 11.00 og 13.30 ved Borgerstua i Prestfoss.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar tilbys nå en 3. dose med covid-19 vaksine. Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Du kan lese mer om dette her. 

Teststasjonen er nå åpen hver dag.  For timebestilling: ring 477 00 416 mellom kl. 08.15 og 10.15.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing.

Du finner mere relevant informasjon på www.helsenorge.no eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

Vi oppfordrer alle til å beholde de grunnleggende smitteverntiltakene som hånd- og hostehygiene og med det sørge for at kommende influensasesong blir så mild som mulig.

9957

10. september 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Helsemyndighetene melder om fortsatt høye smittetall i samfunnet. Det forventes at kurven vil flate ut i nær fremtid.

I Sigdal er det de siste 7 dager registrert 2 smittetilfeller, siste ble meldt den 07.09.21. Smitteveien er kjent og personene følges opp av smittesporingsteamet. Smitten vurderes å være isolert og under kontroll.

Vaksine

Regjeringen har fastslått at en full gjenåpning av samfunnet er avhengig av vaksinasjonsdekningen i befolkningen. Det er vaksinasjon som i all hovedsak vil sørge for at covid-19 opphører som folkehelseproblem.

Folkehelseinstituttet skriver i sin ukerapport for uke 35 at blant 55 nye pasienter innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak i Norge, var 33 (60%) uvaksinert, 6 (11 %) delvaksinert og 16 (29 %) fullvaksinert. Andel nye pasienter per uke som er del- eller fullvaksinert har økt de siste ukene, men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte. Gjennomsnittsalderen på innlagte pasienter er 47 år.

I Sigdal har bare ca. 75% av befolkningen mellom 25 og 44 år så langt takket ja til vaksinasjon. Dette fører til at det fortsatt er relativ høy fare for lokale smitteutbrudd, spesielt i den aldersgruppen. 

Helsemyndighetene har en målsetting om at 90 % av befolkningen er fullvaksinert før en full gjenåpning kan realiseres.

Vi oppfordrer derfor på nytt alle som så langt har valgt å utsette vaksinasjonen til å kontakte vaksinasjonsteamet på telefon 913 44 552 for en avtale. 22. september blir det igjen mulig å bestille time til vaksinasjon med 1. dose, eller benytte seg av «drop-in» mellom kl. 11.00 og 13.00.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar tilbys nå en 3. dose med covid-19 vaksine. Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. 

Det er avgjørende viktig at vi ved siden av å takke ja til vaksinen også opprettholder de grunnleggende smitteverntiltakene som avstand til andre, god hånd- og hostehygiene og benytter munnbind der det kan oppstå situasjoner hvor en ikke kan opprettholde en meters avstand, som for eksempel i butikker, buss, drosjer o.l.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing. Hvis du er usikker hvordan du vurderer om ditt barn skal være hjemme fra barnehage eller skole kan du lese mer om dette her.

Husk at du bidrar til å gjøre smittesporingsarbeidet enklere ved å ha få nærkontakter, ha oversikt hvem du er sammen med, og benytter smittesporingsappen.  Du finner mere relevant informasjon på Helsenorge eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

9954

8. september 2021:

Nytt smittetilfelle i Sigdal kommune

Ett nytt smittetilfelle er registrert.

Smittesporingsteamet mottok i går kveld melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle i Sigdal. Det er ingen nærkontakter registrert i Sigdal. Vedkommende befinner seg i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet.

3. september 2021:

Det er økende smittetrend i samfunnet både på nasjonalt og regionalt nivå og helsemyndighetene forventer at den fortsatt vil stige noe.

I Sigdal er det de siste 7 dager registrert 3 smittetilfeller, siste ble meldt den 31.08.21. Smitteveien er kjent og personene følges opp av smittesporingsteamet. Nærkontakter oppholder seg i karantene og smitten vurderes å være isolert og under kontroll.

Den nasjonale strategien er fremdeles at lokale utbrudd skal håndteres med lokale tiltak. Regjeringen uttaler at nye nasjonale tiltak nå ikke vil være riktig for dem som bor på steder med lite eller ingen smitte.

Smittesituasjonen og stort press på kommunene gjør at regjeringen har besluttet å bli stående på trinn tre i gjenåpningsplanen til flere er fullvaksinerte.

Folkehelseinstituttet skriver i sin ukerapport for uke 34 at det er en økning i antall innleggelser på sykehus med covid-19 som hovedårsak. Pasientene er nå i snitt 46 år, mot 57 år i perioden frem til uke 29, 2021. Av de 167 nye innlagte pasientene de siste fire uker der vaksinasjonsstatus er kjent var 66 % ikke-vaksinerte, 15 % delvaksinerte, og 20 % fullvaksinerte.

Vi oppfordrer alle som så langt har valgt å utsette vaksinasjonen til å kontakte vaksinasjonsteamet på telefon 913 44 552 eller møte til drop-inn vaksinasjon på Borgerstua i Prestfoss, onsdag 08.09.21 mellom klokken 12.00 og 16.30.

Sigdal kommune har startet vaksinasjon av 16-17 åringer og forbereder nå også vaksinasjon av
12-15 åringer med planlagt vaksinasjonsdato 15.09.21. Nærmere informasjon om dette vil publiseres fortløpende og også sendes foresatte via skolen. Du kan allerede nå lese mer om koronavaksinasjon for barn og unger her.

Det er avgjørende viktig at vi ved siden av å takke ja til vaksinen også opprettholder de grunnleggende smitteverntiltakene som avstand til andre, god hånd- og hostehygiene og benytter munnbind der det kan oppstå situasjoner hvor en ikke kan opprettholde en meters avstand, som for eksempel i butikker, buss, drosjer o.l.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing. Hvis du er usikker hvordan du vurderer om ditt barn skal være hjemme fra barnehage eller skole kan du lese mer om dette her.

Husk at du bidrar til å gjøre smittesporingsarbeidet enklere ved å ha få nærkontakter, ha oversikt hvem du er sammen med, og benytter smittesporingsappen. 

Du finner mer relevant informasjon på www.helsenorge.no eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

God helg!

Hilsen Kriseledelsen i Sigdal kommune 

9946

1. september 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Ett nytt smittetilfelle registrert.

Smittesporingsteamet mottok i går kveld melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle i Sigdal. Vedkommende befinner seg i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet. Nærkontakter er informert og får fortløpende beskjed om testing og eventuell karantene etter forskriftene, avhengig av vaksinestatus.

30. august 2021:

Nytt smittetilfelle registrert

Ett nytt smittetilfelle registrert.

Smittesporingsteamet mottok i helga melding om ett nytt bekreftet smittetilfelle. Vedkommende befinner seg ikke i Sigdal og det er heller ingen nærkontakter registrert i kommunen. Smittesporingsteamet følger opp smittet og nærkontakter. 

27. august 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er økende smittetrend i samfunnet både på nasjonalt og regionalt nivå. Folkehelseinstituttet skriver i sin ukerapport for uke 33 at selv om det nå er en økning i antall meldte tilfeller, og Delta-varianten dominerer i landet, regner de det som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues.

Den overordnede målsettingen nå er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90% av befolkningen som er 18 år og eldre er vaksinert med to doser. Myndighetens ambisjon at dette er gjennomført innen 4-6 uker.

I Sigdal er det nå registrert 4 smittetilfeller, siste ble meldt den 26.08.21. Smitteveien er kjent og personene følges opp av smittesporingsteamet. Nærkontakter oppholder seg i karantene og smitten vurderes å være isolert og under kontroll.

Det er nå mulig å teste barn og unge for å unngå karantene. Dette letter tiltaksbyrden som pålegges barna, men øker presset på kommunens test- og smittesporingsteam.
Etter gjeldende regler for smittesporing og testing har det i Sigdal foreløpig ikke vært grunnlag for massetesting i skolen/barnehagen. Kriseledelsen følger med på situasjonen og vil informere om massetesting dersom det etter samråd med kommuneoverlegen skulle bli aktuelt.

Det er fortsatt avgjørende viktig at vi opprettholder de grunnleggende smitteverntiltakene som avstand til andre, god hånd- og hostehygiene og benytter munnbind der det kan oppstå situasjoner hvor en ikke kan opprettholde en meters avstand, som for eksempel i butikker, buss o.l.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing. Hvis du er usikker hvordan du vurderer om ditt barn skal være hjemme fra barnehage eller skole kan du lese mer om dette her.

Husk at du bidrar til å gjøre smittesporingsarbeidet enklere ved å ha få nærkontakter, ha oversikt hvem du er sammen med, og benytter smittesporingsappen. 

Regjeringen informerer om situasjonen og tiltak på dagens pressekonferanse.

Du finner for øvrig vesentlig informasjon på www.helsenorge.no eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

God helg!

Hilsen Kriseledelsen i Sigdal kommune

9915

26. august 2021:

Nytt smittetilfelle i Sigdal kommune

Ett nytt smittetilfelle meldt.

Det er i dag torsdag 26.08.21 meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal kommune. Vedkommende er nærkontakt til tidligere meldte tilfeller og har vært i karantene. Smitteveien er kjent og personene følges opp av smittesporingsteamet. Nærkontakter oppholder seg i karantene og smitten vurderes å være isolert og under kontroll. 

24. august 2021:

Nytt smittetilfelle i Sigdal kommune

2 nye tilfeller registrert.

Det er i kveld tirsdag 24.08.21 meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal kommune. Det dreier seg om registrerte nærkontakter tilknyttet smitte i annen kommune, så smitteveien er kjent personene har vært i karantene i påvente av testresultatet og følges opp av smittesporingsteamet. Nye nærkontakter får fortløpende beskjed om testing og eventuell karantene etter forskriftene, avhengig av vaksinestatus.

20. august 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt økende smittetrend, både på nasjonalt og regionalt nivå. Helsedirektoratet skriver at epidemien i Norge er under kontroll, men at smittespredningen øker i flere deler av landet. Forekomsten øker i alle aldersgrupper, men er fortsatt høyest blant tenåringer og yngre voksne-

Kriseledelsen ønsker god helg. 

9906

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal kommune. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet. Smittevei er noe usikker, og det er registrert 22 nærkontakter, herav 1 i Sigdal. Nærkontaktene får beskjed om testing og eventuell karantene etter forskriftene, avhengig av vaksinestatus.

Smittetilfellet har ingen tilknytning til helse- eller oppvekstsektoren i kommunen.

13. august 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt økende smittetrend, både på nasjonalt og regionalt nivå. Helsedirektoratet skriver at epidemien i Norge er under kontroll, men at smittespredningen øker i flere deler av landet. Forekomsten øker i alle aldersgrupper, men er fortsatt høyest blant tenåringer og yngre voksne.

I Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21, men det er meldt om tilfeller i flere av våre nabokommuner. 

Det er fortsatt avgjørende viktig at vi opprettholder de grunnleggende smitteverntiltakene som avstand til andre, god hånd- og hostehygiene og benytter munnbind der det kan oppstå situasjoner hvor en ikke kan opprettholde en meters avstand, som for eksempel i butikker, buss o.l.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing.

Regjeringen informerer om situasjonen og tiltak på dagens pressekonferanse, les mer. 

Du finner for øvrig vesentlig informasjon på www.helsenorge.no eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

Skolestart

I Sigdal starter skolene på grønt nivå i henhold til myndighetenes trafikklysmodell.

Det vil sendes ut og publiseres egen informasjon til elever og foresatte i forbindelse med skolestart.

Vaksinasjon

Sigdal har fått rikelig med vaksinedoser den siste tiden, og nær alle som har ønsket vaksine av befolkningen over 18 år har nå fått dose 1. Vi minner om at man ikke er fullverdig beskyttet etter den første vaksinedosen, og en kan fortsatt smitte andre. Generelle smittevernregler gjelder derfor inntil videre, og vi ber om at man viser hensyn.

Neste vaksineringsdato er 25. august. Vaksinasjonsteamet kaller inn innbyggere fortløpende. Det er også mulig med drop-in for dose 1 mellom klokken 11:00 og 13:30. Ved spørsmål ta kontakt med vaksinasjonsteamet på tlf. nr. 913 44 552 eller 476 88 007.

God helg!

Hilsen Kriseledelsen i Sigdal kommune

9886

6. august 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt økende smittetrend på nasjonalt nivå. I Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21, men det er nå meldt om smittetilfeller i blant annet både Modum og Krødsherad.

Det er fortsatt avgjørende viktig at vi opprettholder de grunnleggende smitteverntiltakene som avstand til andre, god hånd- og hostehygiene og benytter munnbind der det kan oppstå situasjoner hvor en ikke kan opprettholde en meters avstand, som for eksempel i butikker, buss o.l.

Dersom du er syk eller har symptomer ber vi fortsatt om at du holder deg hjemme og bestiller en avtale for testing.

Regjeringen har revidert den nasjonale gjenåpningsplanen for trinn 3 med gjeldende endringer fra og med mandag 02.08.21.

Sigdal kommune følger de nasjonale retningslinjene og har derfor oppdatert den lokale gjenåpningsplanen. Gjenåpningsplanen kan du lese her. 

Du finner for øvrig vesentlig informasjon på www.helsenorge.no eller ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

God helg!

9876

30. juli 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er noe økende smittetrend på nasjonalt nivå, men i Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21.

Det meldes om enkelte lokale smitteutbrudd fra ulike deler av landet. For å begrense smitten mest mulig er det fortsatt avgjørende viktig å holde ut med gode smittevernrutiner som håndvask, holde avstand til andre enn egen husstand, være hjemme om vi blir syke, tester oss ved symptomer og overholder de øvrige anbefalingene fra helsemyndighetene»

Vi minner om at det er de nasjonale tiltakene som gjelder i Sigdal kommune, les mer om de på kommunens hjemmeside eller på www.helsenorge.no.

Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015

Kommunens kriseledelse og smittesporingsteam er i beredskap gjennom hele sommeren.

God helg og fortsatt god sommer!

9875

23. juli 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt flat smittetrend på nasjonalt nivå, og i Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21.

Det meldes om enkelte lokale smitteutbrudd fra ulike deler av landet. For å begrense smitten mest mulig er det fortsatt avgjørende viktig å holde ut med gode smittevernrutiner som håndvask, holde avstand til andre enn egen husstand, være hjemme om vi blir syke, tester oss ved symptomer og overholder de øvrige anbefalingene fra helsemyndighetene»

Vi minner om at det er de nasjonale tiltakene som gjelder i Sigdal kommune, les mer om de på kommunens hjemmeside eller på www.helsenorge.no.

Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015

Kommunens kriseledelse og smittesporingsteam er i beredskap gjennom hele sommeren.

God helg og fortsatt god sommer!

 

9874

16. juli 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er flat smittetrend på nasjonalt nivå, og i Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21.

Vaksine: Siste sjanse for sigdølingene til å ta første stikk er onsdag 4. august. Etter det vil Sigdal kun motta vaksiner til dose 2. Vi oppfordrer folk til å ta imot de timene de får, og at de som ikke har hørt noe i løpet av førstkommende uke, tar kontakt med vaksineteamet. 

Spørsmål og kontakt om koronavaksiner kan rettes til: Randi Nerum Eidal: tlf. 476 88 007 eller Gunhild Aaby Albjerk: tlf.913 44 552.

Regjeringen har imidlertid utsatt videre gjenåpning av samfunnet (trinn 4) på grunn av økende risiko for en fjerde smittebølge som resultat av utbredelsen av delta-varianten av koronaviruset.

Spesielt utsatt er ifølge helse- og omsorgsdepartementet den uvaksinerte delen av befolkningen, de som bare har fått en dose eller er i sårbare grupper.

Det er fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd. Av den grunn er det avgjørende viktig at vi fortsetter med gode smittevernrutiner som håndvask, holde avstand til andre enn egen husstand, være hjemme om vi blir syke, tester oss ved symptomer og overholder de øvrige anbefalingene fra helsemyndighetene»

Vi minner om at det er de nasjonale tiltakene som gjelder i Sigdal kommune, les mer om de på kommunens hjemmeside eller på www.helsenorge.no.
Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015

Kommunens kriseledelse og smittesporingsteam er i beredskap gjennom hele sommeren.

God helg og fortsatt god sommer! 

9873

9. juli 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er flat smittetrend på nasjonalt nivå, og i Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21.

Regjeringen har imidlertid utsatt videre gjenåpning av samfunnet (trinn 4) på grunn av økende risiko for en fjerde smittebølge som resultat av utbredelsen av delta-varianten av koronaviruset.

Spesielt utsatt er ifølge helse- og omsorgsdepartementet den uvaksinerte delen av befolkningen, de som bare har fått en dose eller er i sårbare grupper.

Det er fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd. Av den grunn er det avgjørende viktig at vi fortsetter med gode smittevernrutiner som håndvask, holde avstand til andre enn egen husstand, være hjemme om vi blir syke, tester oss ved symptomer og overholder de øvrige anbefalingene fra helsemyndighetene»

Vi minner om at det er de nasjonale tiltakene som gjelder i Sigdal kommune, les mer om de på kommunens hjemmeside eller på www.helsenorge.no.

Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015

Kommunens kriseledelse og smittesporingsteam er i beredskap gjennom hele sommeren.

God helg og god sommer!

9840

2. juli 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er en flat smittetrend på nasjonalt nivå, og i Sigdal har vi ikke hatt kjente smittetilfeller siden 21.05.21. Det går også fremover med vaksineringen, men vi har ikke kommet langt nok til å forhindre faren for utstrakt smittespredning. Derfor er det fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd. Av den grunn er det avgjørende viktig at vi forsetter med gode smittevernrutiner som håndvask, holde avstand til andre enn egen husstand, være hjemme om vi blir sjuke og overholder øvrige anbefalinger fra helsemyndighetene.

For å bidra til at vi raskt kan få kontroll på og stanse eventuell smittespredning, er det fint om du tar i bruk appen Smittestopp.

Les mer om smittevernbestemmelser på Helsenorge. Informasjon kan du også få ved å ringe nasjonal koronatelefon på 815 55 015.

Vaksinering
Vaksineringen av befolkningen i Sigdal vil pågå hver onsdag gjennom hele sommeren og videre utover, helt til alle som ønsker det har fått vaksinen.

Vi ber om at den enkelte møter opp til oppsatt vaksinetime. Dersom du ikke kan møte til avtalt tid, kan du avtale en ny time direkte med vaksinasjonsteamet.
Se vaktliste på kommunens hjemmeside.

Teststasjonen
Telefonnummer 477 00 416, er åpen som vanlig i hele sommer: mandag, onsdag og fredag kl. 08.15 til 10.15. Testing utføres fra ca. 10.30 disse dagene.

Dersom du i har behov for testing utenom disse åpningstidene finnes det også private teststasjoner du kan oppsøke, som for eksempel i Drammen.

Koronasertifikatet kan benyttes for å gi lettelser i koronatiltakene for personer som er beskyttet. I Norge er det tatt i bruk for arrangementer og reiser.

Les mer om koronasertifikatet her.

Kriseledelsen og smittesporingsteamet er i beredskap gjennom hele sommeren.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

9761

25. juni 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Bildet under viser oppdaterte tall i forbindelse med vaksinasjon, smitte og antall tester tatt i uke 25.

Kriseledelsen ønsker alle en fin helg!

9755

24. juni 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen

Vaksinering i Sigdal kommune fortsetter gjennom hele sommeren hver onsdag på Borgerstua i Prestfoss. Den enkelte vil bli innkalt av vaksinasjonsteamet direkte. Dersom timen ikke passer kan man avtale ny uke.

Det er ikke lagt opp til å vaksinere andre dager enn på onsdager pga. kort holdbarhet på oppblandede vaksiner og av bemannings- og beredskapshensyn.

Vi håper at de som får tilbud om vaksine kan ta imot timen de får, eller bli enige med den som ringer eller sender SMS om en time en annen onsdag i sommerferien.

Kommunen vil også prioritere alle ansatte i oppvekstsektoren, herunder barnehageansatte, lærere samt vaktmestere og renholdere i vaksinekøen i tråd med regjeringens siste anbefaling. Personalet blir kontaktet direkte.

Vaksinasjonsteamet ønsker også å komme i kontakt med alle som ikke har meldt fra om de ønsker vaksine eller ikke.

Det gjelder særlig ungdom 18 – 24 år, f. 2003 og eldre, som vet at de skal studere og oppholde seg langt unna Sigdal eller skal i militærtjeneste til høsten. Vi ønsker at disse tar kontakt for time til første dose i løpet av sommerferien. Send en SMS til: 476 88 007 eller 913 44 552 med navn og fødselsår.

God sommer!

Hilsen kriseledelsen

18. juni 2021:

9754

Det er en fortsatt synkende smittetrend på nasjonalt nivå, men det er fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd. Sigdal får mindre leveranser på grunn av omfordeling og mindre leveranser av Pfizer-vaksinen til landet.

Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 21.05.21. Det er per nå ingen registrert smittet eller i karantene.

Vaksinerte denne uken med dose 1 er hovedsakelig i gruppe 8, alder ca. 64 - 57 år. Vaksinerte med dose 2 er hovedsakelig i gruppe 4, alder ca. 68 - 65 år. Det forventes å bli ferdige med gruppe 8 og starte med gruppe 9 (alder 54 - 45 år) i uke 25.

Det mangler fremdeles en del telefonnummer på noen av innbyggerne våre. Er du over 18 år (født i 2003 og eldre) og ennå ikke har hatt en førstegangskontakt med vaksineteamet og svart på spørsmål om du ønsker vaksine eller ikke, ber vi deg sende en SMS eller ringe til Randi Nerum Eidal: 476 88 007 eller Gunhild Aaby Albjerk: 913 44 552.

Regjeringen åpner for trinn tre i gjenåpningsplanen søndag 20.06.21. kl. 12.00. Les mer om gjenåpningen her.

Sigdal kommunes plan for gradvis gjenåpning. 

I situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer. Les mer om anbefalinger knyttet til munnbind. 

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Les mer om koronasertifikat her.

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 1. juli 2021.  

Ved arrangementer må arrangør følge regler for antall deltagere og avstand. Les mer her.

Beskyttede personer kan ha mer sosial nærkontakt med andre, og regnes ikke inn i antall gjester du kan ha på besøk. Se definisjon på beskyttede personer her: 

Med en gradvis gjenåpning er det fortsatt avgjørende at hver og en av oss fortsetter med gode smittevernrutiner, ikke minst fortsetter å holde AVSTAND.
Vær oppmerksom på at det kan være mange som går rundt som er smittet uten at de har blitt syke. Vi oppfordrer fortsatt til å ha lav terskel for å teste seg. Milde symptomer for deg kan være livsfarlig for andre. 

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest fredag, 25.06.21 rundt klokken 16:00.

11. juni 2021:

9723

Det er en synkende smittetrend på nasjonalt nivå, men det er fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd så lenge vi ikke er kommet lenger med vaksineringen. Sigdal får færre doser i noen uker nå pga. omfordelingen av vaksiner. Vi er forespeilet økte leveranser utover sommeren.

Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 21.05.21. Det er per nå registrert én person i karantene.

Skole
Det oppfordres fortsatt om bruk av munnbind i forbindelse med skoleskyss for elever fra 8. trinn og oppover.

Vaksine
Dersom du tror du er i en risikogruppe, men ennå ikke har fått time til vaksinasjon, bes du om å ta kontakt med fastlegen din. Dette kan skje enten via e-kontakt på helsenorge.no https://www.helsenorge.no/fastlegen/om/kom-i-kontakt/  eller på telefon. Det er fastlegen som avgjør om du er i en prioriteringsgruppe, og derfor kan kalles inn av vaksineteamet til tidligere vaksinasjon.

Dersom du har svart ja til vaksine ved førstegangs henvendelse, blir du kontaktet når det blir din tur. Det er lov å ombestemme seg om du har takket nei eller var i tvil ved første henvendelse.

Vi mangler fremdeles en del telefonnummer på noen av innbyggerne våre. Er du over 18 år (født i 2003 og eldre) og ennå ikke har hatt en førstegangskontakt med vaksineteamet og svart på spørsmål om du ønsker vaksine eller ikke, ber vi deg sende en SMS eller ringe til Randi Nerum Eidal: 476 88 007 eller Gunhild Aaby Albjerk: 913 44 552.

Koronasertifikatet skal bidra til en gjenåpning av samfunnet. Les mer om koronasertifikat her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/

Regjeringen fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er strengt tatt nødvendige. Innreisereglene som gjelder fra fredag 11. juni: 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innreise-og-karantenefritak-dette-er-reglene-som-gjelder-ved-innreise-til-norge/id2860499/

Beskyttede personer kan ha mer sosial nærkontakt med andre, og regnes ikke inn i antall gjester du kan ha på besøk. Se definisjon på beskyttede personer herhttps://www.helsenorge.no/koronavirus/rad-regler-unntak-vaksinerte/#beskyttet-eller-ubeskyttet

Det er fortsatt avgjørende at hver og en av oss fortsetter med gode smittevernrutiner, ikke minst fortsetter å holde AVSTAND, slik at vi kan unngå forsinkelser av gjenåpningen i Sigdal.

Vær oppmerksom på at det kan være mange som går rundt som er smittet uten at de har blitt syke. Vi oppfordrer fortsatt til å ha lav terskel for å teste seg. Milde symptomer for deg kan være livsfarlig for andre.

Koronatelefonens nye nummer: 477 00 416.
Åpningstid mandag, onsdag og fredag 8.15 – 10.15.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest fredag, 18.06.21 rundt klokken 16:00.

Vi ønsker alle en god helg!

6. juni 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Fra mandag 7. juni er det nytt telefonnummer for å bestille koronatesting 477 00 416.

Telefontid hver mandag, onsdag og fredag kl. 8.15 – 10.15.

Testing utføres fra 10.30 disse dagene.

Man skal altså ikke lenger ringe legesenterets nummer for å bestille test, men ringe dette direktenummeret. Dette for å skjerme og redusere pågang på legesenterets telefonlinje.

Telefonen besvares av helsepersonell/testpersonellet

For generelle spørsmål om korona se Helsenorge eller ring nasjonal koronatelefon 815 55 015.

4. juni 2021:

9697

Det er en synkende smittetrend på nasjonalt nivå, men det er fortsatt stor sannsynlighet for lokale smitteutbrudd så lenge vi ikke er kommet lenger med vaksineringen.

I Sigdal er det ikke meldt om flere positive prøvesvar etter siste registrerte smittetilfelle 21.05.21 Det er kun registrert en person i karantene.

Skole
Det er fortsatt en sterk anbefaling om bruk av munnbind i forbindelse med skoleskyss for elever fra 8. trinn og oppover.

Vaksine
Dersom du tror du er i en risikogruppe, men ennå ikke har fått time til vaksinasjon, bes du om å ta kontakt med fastlegen din. Dette kan skje enten via e-kontakt på helsenorge.no, eller på telefon. Det er fastlegen som avgjør om du er i en prioriteringsgruppe, og derfor kan kalles inn av vaksineteamet til tidligere vaksinasjon.

Vi mangler fremdeles en del telefonnummer på noen av innbyggerne våre. Er du over 18 år (født i 2003 og eldre) og ennå ikke har hatt en førstegangskontakt med vaksineteamet og svart på spørsmål om du ønsker vaksine eller ikke, ber vi deg sende en SMS eller ringe til Randi Nerum Eidal: 476 88 007 eller Gunhild Aaby Albjerk: 913 44 552.

Dersom du har svart ja til vaksine ved førstegangs henvendelse, blir du kontaktet når det blir din tur. Det er lov å ombestemme seg om du har takket nei eller var i tvil ved første henvendelse.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest fredag, 11.06.21 rundt klokken 16:00.

Vi ønsker alle god helg!

31. mai 2021:

Det er per nå ingen nye registrerte smittede i Sigdal.

Alle tester av nærkontakter og andre som ble tatt inn mot helgen er negative.

Vi anser dermed det siste smitteutbruddet i kommunen som over.

Det er per nå en person i isolasjon og 3 personer i karantene. Sist påviste smitte var den 21. mai. 

Det er likevel all grunn til å fortsatt være varsomme. Vi er fortsatt svært sårbare og enkelte smittetilfeller kan føre til omfattende konsekvenser hos oss så lenge vaksinedekningen ikke er bedre. Se også kriseledelsens ekstra oppdatering fra 23.05.2021.

28. mai 2021:

9687

Oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

Det har vært en flat smittetrend på nasjonalt nivå de siste ukene, men noe økning i smitteantallet i uke 20 sammenliknet med i uke 19.

I Sigdal er det ikke meldt om flere positive prøvesvar etter siste registrerte smittetilfelle 21.05.21. Det er nå 1 person i isolasjon og 3 i karantene. Det tas fortsatt tester i forbindelse med oppfølging av nærkontaktene.

Kommunestyret i Sigdal vedtok i kommunestyret onsdag kveld 26.05.21 den lokale planen for gjenåpning av Sigdal kommune.

Gjenåpningsplan trinn to trådde i kraft torsdag 27.05.21. Hensikten med en lokal plan for gjenåpning av Sigdal kommune, er å skape forutsigbarhet omkring gjeldende og planlagte tiltak og hvordan disse påvirker vår hverdag, samt smittevernfaglig trygghet for innbyggere og ansatte i Sigdal kommune.

Les Sigdal kommunes plan for gjenåpning her.

For flere detaljer, regler og anbefalinger se www.helsenorge.no

Vi minner om at alle som IKKE har blitt kontaktet av kommunen med spørsmål om man ønsker vaksine mot Covid-19, melder seg til vaksinasjonsteamet på tlf. 913 44 552.

Det er avgjørende at hver og en av oss fortsetter med gode smittevernrutiner, slik at vi kan unngå fornyet nedstengning og forsinkelser av gjenåpningen i Sigdal.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest fredag, 04.06.21 rundt klokken 16:00.

Vi ønsker alle god helg!

27. mai 2021:

Lokal gjenåpningsplan vedtatt for Sigdal kommune

Gjenåpningsplan vedtatt, åpner Sigdal kommune til trinn 2. 

Kommunestyret i Sigdal vedtok i går kveld den lokale planen for gjenåpning av Sigdal kommune. Du kan se planen her.

Hensikten med en lokal plan for gjenåpning av Sigdal kommune, er å skape forutsigbarhet omkring gjeldende og planlagte tiltak, samt smittevernfaglig trygghet for innbyggere og ansatte i Sigdal kommune.

Målsettingen er nådd når kommunen gradvis har innført reduserte smitteverntiltak, samtidig som smittesituasjonen er under kontroll og befolkningen så langt som mulig kan gjenoppta sin normale hverdag i takt med nasjonale føringer.

Fra og med i dag, torsdag 27.05.21 gjelder trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Planen bygger på nasjonale forskrifter og anbefalinger som du kan lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/?expand=factbox2850353

Såfremt den lokale smittesituasjonen tillater det vil vi åpne opp for neste trinn i takt med nasjonal gjenåpning.

Vi minner om at det er avgjørende at hver og en av oss fortsetter med gode smittevernrutiner, slik at vi kan unngå fornyet nedstengning og forsinkelser av gjenåpningen i Sigdal.

Hilsen kriseledelsen i Sigdal kommune.

26. mai 2021:

Prøvesvar fra gårsdagens koronatester foreligger og samtlige prøvesvar er negative.

Det er imidlertid for tidlig å konkludere sikkert med at smitten begrenser seg til de to smittetilfellene som ble meldt forrige uke, ettersom det viser seg at det for enkelte kan ta tid før en utvikler symptomer på covid-19. Det er fortsatt nærkontakter i karantene som skal testes utover i uka så det er derfor fortsatt viktig for kommunen å følge med på situasjonen fremover.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende og senest fredag 28.05.21 rundt klokken 16:00.

25. mai 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen

I forrige uke ble det meldt om to smittetilfeller i Sigdal. Begge smittetilfellene er i isolasjon etter at smitten ble oppdaget og fulgt opp av smittesporingsteamet.

Det er så langt ikke meldt om flere smittetilfeller, men ettersom det viser seg at det for enkelte kan ta tid før en utvikler symptomer på korona, vil det være avgjørende at også nye prøvesvar fra testing denne uken er negative.

Sigdal kommune er fortsatt svært sårbare ved utstrakt smitte, og nåværende situasjon understreker at det er avgjørende at hver og en av oss fortsetter å ta gode smittevernvurderinger daglig, og følger de grunnleggende rutinene som avstand til hverandre samt god hånd- og hostehygiene m.m.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende og senest fredag, 28.05.21 rundt klokken 16.00. 

23. mai 2021:

Kommuneoverlegen ber alle følge smitteverntiltakene nøye fremover

Nasjonale myndigheter åpner fra torsdag 27. mai for videre lettelser av smitteverntiltak, men overlater samtidig til lokale myndigheter å sikre nødvendige lokale tiltak ut fra lokalt smittetrykk.

Kommunene legger planer for lokalt tilpassede tiltak i trinn for lettelser etter modell fra nasjonale lettelser, men er samtidig klar med mulighet til å gå tilbake til strengere tiltak dersom smittetrykket øker.

Mange har nå lett for å misforstå ordet «gjenåpning». Det er bestemt ikke fritt frem ennå.

Vi har fortsatt smitte blant oss, og dette er også smitte fra de mer smittsomme muterte virus. Det er også hele tiden et visst antall personer uten symptomer som kan være smitteførende.

Vaksinasjon og gjennomgått covid-19 beskytter godt, men gir ingen garanti mot å bli smittet og være smittsom. Slik er det, selv om vaksinasjon gir god beskyttelse allerede 3 uker etter 1. vaksinasjon. Vi må ha en større vaksinasjonsdekning for å være mer trygge.

En israelsk studie viste av man oppnådde høy grad av beskyttelse mot sykdom i befolkningen når 50-60 prosent var vaksinert. Vi bør kanskje nå 70 prosent for å være mer trygge.

Fullstendig beskyttelse oppnås ved 95 prosent vaksinasjonsdekning (WHO). Flokkimmunitet vil da sørge for at viruset og sykdommen forsvinner fra samfunnet. Mutasjon av virus kan dog endre vaksiners effekt, og påfyll av endret vaksine kan bli nødvendig.

For å forebygge sykdom og sykehusinnleggelser er det FORTSATT AVGØRENDE AT ALLE til enhver tid er nøye med å etterleve generelle smittevernregler. Da unngår vi også at kommunene må iverksette lokale strengere smittetiltak.

For å holde andre trygge, fortsett å holde minst 1 meter avstand til andre, dekk en hoste eller nys i albuen, rengjør hendene ofte og bruk munnbind, spesielt i lukkede, overfylte eller dårlig ventilerte rom.

AVSTAND: Økt avstand og færre nære kontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien.

Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduserer vi risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet.

Risiko for smitte er høyere inne enn ute. Husk 1 meters avstand i butikker, cafeer, restauranter, på treningsstudioer og der mange samles.

1 meter avstand reduserer, men utelukker ikke mulighet for smitte. De ansvarlige må sikre at antall inne i lokaler ikke overstiger det som anbefales.

Bruk av munnbind reduserer smitterisiko med 40 prosent.

HÅNDHYGIENE: Husk å sprite hender når du går inn og ut av butikker, cafeer, restauranter og treningsstudioer.

Ikke glem at alkoholpåvirkning vil kunne redusere fornuftig dømmekraft.

Og – får du luftveissymptomer anbefales det at du tester deg!

Følg også med på nettsidene til de kommuner du beveger deg i eller reiser til. Der finner du oppdatert informasjon om testing, lokalt smittetrykk, smitteverntiltak og vaksinasjonsdekning. 

21. mai 2021:

21.05.2021 Ekstra oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal

Det er i dag meldt om et nytt smittetilfelle i Sigdal kommune som er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle. Vedkommende har vært i karantene siden smitten ble oppdaget og følges opp av smittesporingsteamet.

Det er i kveld bekreftet at nåværende smitte er av den britiske virusvarianten som smitter lettere, og det er derfor iverksatt forsterket smittesporing.

Det er registrert totalt 14 nærkontakter i Sigdal og resterende testresultater er forventet i løpet av lørdag 22.05.21. Nærkontaktene følges opp av smittesporingsteamet.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende. 

Oppdatering fra kriseledelsen vedrørende smittetilfelle i Sigdal

Prøvesvar foreligger - all ventekarantene opphevet. 

21.05.21 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

Det er som opplyst i går kveld meldt om et smittetilfelle i Sigdal. Smitteveien er kjent. Vedkommende er i isolasjon og følges opp av smittesporingsteamet i tillegg til 12 nærkontakter som er i karantene.

De første prøvesvarene foreligger. Disse er alle negative, som innebærer at all ventekarantene som ble pålagt på skoler, barnehager og Sigdalsheimen i går nå er opphevet.

Det ble tatt 22 tester på legesenteret i Prestfoss i dag. Svar på disse prøvene forventes senest i løpet av i morgen, lørdag 22.05.21.

Nasjonalt har det, med unntak av en liten økning i uke 18, vært en nedgang i antall meldte smittetilfeller siden toppen i uke 11. Det er gjennomført noe mindre testing i uke 19 på grunn av helligdager og det kan forventes noe økning i forbindelse med disse.

På bakgrunn av nåværende situasjon og helsemyndighetens smittevernfaglige anbefalinger, har regjeringen i dag varslet om at gjenåpningen av Norge går over til trinn 2 fra og med torsdag 27.05.21. Du kan lese mer om de nye reglene og anbefalingene her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/neste-trinn-i-gjenapningen-skjer-27.-mai/id2850347/?expand=factbox2850353

Det presiseres i regjeringens pressemelding at selv om vi nå gjør lettelser nasjonalt, må vi fortsatt være varsomme. Vi er fortsatt svært sårbare og enkelte smittetilfeller kan føre til omfattende konsekvenser hos oss så lenge vaksinedekningen ikke er bedre.

Lokale utbrudd kan føre med seg strengere regler lokalt. Det betyr at vi fortsatt må være forberedt på forskjeller i tiltaksnivåene rundt om i landet. Det frarådes å reise til områder med høyt eller usikkert smittepress.

For å hindre smittespredning og unngå lokale restriksjoner er det derfor fortsatt viktig for den enkelte av oss å opprettholde gode smittevernrutiner.

Vi minner om at alle som IKKE har blitt kontaktet av kommunen med spørsmål om man ønsker vaksine mot covid-19, melder seg til vaksinasjonsteamet på tlf. 913 44 552.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering fortløpende og senest fredag, 28.05.21 rundt klokken 16.00.

God helg og pinse!

20. mai 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal kommune - Nytt smittetilfelle registrert

Det er i dag meldt om et nytt smittetilfelle i Sigdal kommune. Smitteveien er kjent. Personen er i isolasjon og følges opp av kommunens smittesporingsteam.

Smittetilfellet utløser både karantene for nærkontakter, samt ventekarantene inntil prøvesvar for nærkontakter foreligger.

Ventekarantene gjelder blant annet for 5. og 7. trinn på Nerstad barneskole, 10. trinn og deler av 9.trinn på Sigdal ungdomsskole og barnehagen på Nerstad. Deler av Sigdalsheimen er også berørt i tillegg til personer som kontaktes av smittesporingsteamet fortløpende.

Prøvesvar vil foreligge i løpet av fredag (21.5) ettermiddag samt lørdag (22.5) for tester som er planlagt i morgen, fredag.

Barnehagen på Nerstad holder stengt i morgen 21.05.21.

Det blir digital hjemmeundervisning for Nerstad barneskole og berørte trinn på ungdomsskolen i morgen 21.05.21.

Det er iverksatt nødvendige tiltak på Sigdalsheimen.

Saken oppdateres fortløpende.

14. mai 2021:

9681

Etter en nedgang i antall tilfeller fra uke 11, ser det i uke 18 ut til at det er en liten økning i antall smittetilfeller. Økning knyttes i hovedsak til flere lokale utbrudd. Det er ikke meldt om smittetilfeller i Sigdal og siste registrerte tilfelle hos oss var 11.02.21, men det er meldt om nærkontakter som følges opp av smittesporingsteamet.

Vi minner om at situasjonen må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og lokale utbrudd med klynger og vi er fortsatt svært sårbare ved utbrudd.

Vi minner om viktigheten av å overholde karantenebestemmelser for husstandsmedlemmer inntil negativ test foreligger. Les mer her.

En stor takk derfor for den gode innsatsen du fortsatt gjør for å hindre smittespredningen. Slik kan vi unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 21.05.21 rundt klokken 16.00.

God helg!

7. mai 2021:

9665

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt en synkende smittetrend nasjonalt. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.21. Situasjonen må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og utbrudd med klynger.

Arrangementer
Det er åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne. Vi ønsker å legge til rette for godt smittevern i forbindelse med dette. Her finner du finner alle regler og anbefalinger for arrangementer.

Dersom du skal arrangere en aktivitet eller arrangement, skal den ansvarlige arrangør fylle ut en sjekkliste samt skriftlig risikovurdering for aktiviteten, som sendes kriseledelsen. Sjekkliste og risikovurdering finner du på kommunens hjemmeside. 

Den enkelte arrangør må være forberedt på tilsyn. Skulle det være spørsmål utover dette, ta kontakt med kommunen.

Årets 17. mai feiring blir tilnærmet lik fjorårets grunnet koronasituasjonen. Se program her.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 14.05.21 rundt klokken 16.00.

30. april 2021:

9662

Oppdatering fra kriseledelsen

Det er fortsatt en synkende smittetrend nasjonalt. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.21. Situasjonen må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og utbrudd med klynger.

Vaksine
Det er varslet om muligheter for større leveranser av koronavaksiner i sommer, og i den forbindelse vil Sigdal kommune kunne få behov for ytterligere bistand fra helsepersonell/frivillige. Har du lyst og anledning til å være oppført på en tilkallingsliste, har vi behov i følgende tjenester:

 • Vaksinasjon – sykepleier/lege til å gjennomføre vaksinasjon
 • Teststasjon – helsepersonell til å utføre koronatesting
 • Vertsfunksjon ved vaksinasjonssenteret – frivillige til å være behjelpelig med registrering, observasjon og smittevern.

Er dette noe du kunne tenke deg å bidra med – innbyggere eller hytteboere – så ta kontakt med Monica Winther. monica.winther@sigdal.kommune.no eller mobil: 415 73 878.

Arrangementer
Det er det åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne. Vi ønsker å legge til rette for godt smittevern i forbindelse med dette. Her finner du finner alle regler og anbefalinger for arrangementer.

Dersom du skal arrangere en aktivitet eller arrangement, skal den ansvarlige arrangør fylle ut en sjekkliste samt skriftlig risikovurdering for aktiviteten, som sendes kriseledelsen. Sjekkliste og risikovurdering finner du på kommunens hjemmeside. 

Den enkelte arrangør må være forberedt på tilsyn. Skulle det være spørsmål utover dette, ta kontakt med kommunen.

Kriseledelsen minner om at andre kommuner fortsatt er omfattet av strengere tiltak enn de generelle nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder for Sigdal. Vi ber deg derfor være oppmerksom på, og forholde deg til det som gjelder i den kommunen du befinner deg i eller skal til.

Takk for den gode innsatsen du gjør med å hindre smittespredningen. Slik kan vi unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 07.05.21 rundt klokken 16.00.

God helg!

23. april 2021:

9646

Oppdatering fra kriseledelsen

 • Det er fortsatt en synkende smittetrend nasjonalt. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.21. Situasjonen beskrives allikevel som ustabil og må anses å være et øyeblikksbilde. Det er fortsatt stor risiko for både enkelte smittetilfeller og utbrudd med klynger.
 • Denne uka har totalt 14 personer (herunder både elever og lærere) ved Sigdal ungdomsskole vært i karantene og ventekarantene grunnet et smittetilfelle i annen kommune. Samtlige testsvar viste seg å være negative, slik at alle var tilbake på skolen i dag og skolen driftes fortsatt på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen.
 • Sigdal omfattes av nasjonale forskrifter og anbefalinger. Dersom smittesituasjonen skulle endre seg lokalt vil det vurderes øyeblikkelige tiltak.

Regjeringen har den 22.04.21 presentert planene for årets 17.mai feiring. På bakgrunn av nasjonale føringer planlegger kommunen å gjenta den alternative markeringen av nasjonaldagen som i 2020. Du kan finne informasjon og program på kommunens hjemmeside.

Vi minner om at det er det åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne. Du finner alle regler og anbefalinger her eller på Helsenorge. 

For å unngå lokal smittespredning og nedstengning, er det fortsatt avgjørende at vi er nøye med å etterleve gjeldende smittevernregler. Dersom du skal arrangere en aktivitet eller arrangement, skal den ansvarlige arrangør fylle ut en sjekkliste og skriftlig risikovurdering for aktiviteten, som sendes kriseledelsen. Sjekkliste og risikovurdering finner du på kommunens hjemmeside. For øvrig finner du råd og veiledning og sjekklister for ulike fritidsaktiviteter her.

Den enkelte arrangør må være forberedt på tilsyn av aktiviteten.

Kriseledelsen minner om at andre kommuner fortsatt er omfattet av strengere tiltak enn de generelle nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder for Sigdal. Vi ber deg derfor være oppmerksom på, og forholde deg til det som gjelder i den kommunen du befinner deg i eller skal til.

Fortsett den gode innsatsen med å hindre smittespredningen, slik at vi kan unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 30.04.21 rundt klokken 16.00.

God helg!

16. april 2021:

9607
 • Det er en svak synkende smittetrend nasjonalt, samtidig som enkelte områder opplever både enkelte smittetilfeller og utbrudd med klynger. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.21.
 • Sigdal omfattes av nasjonale forskrifter og anbefalinger.
 • Regjeringen har den 07.04.21 lansert en nasjonal gjenåpningsplan, og i dag ble trinn 1 av 4 innført. For å skape forutsigbarhet og trygghet for befolkningen og ansatte i Sigdal, utarbeider kriseledelsen også en lokal plan for en kontrollert og gradvis gjenåpning av kommunen. Planen bygger på nasjonale føringer og styres av den aktuelle smittesituasjonen, ikke konkrete datoer. Det er tre sjekkpunkter og forutsetninger som legges til grunn for vurderingene omkring tiltak i hvert trinn:
  • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
  • Kapasitet i tjenesten
  • Vaksinasjonsstatus
 • Konkrete scenarioanalyser og risikovurderinger vil være førende for de ulike etatene og tjenesteområdene i kommunen, slik at ulikheter i smitteverntiltakene kan forekomme.

Fra og med i dag er det åpnet opp for økt fritidsaktivitet for barn og voksne. Du finner alle regler og anbefalinger her eller på Helsenorge.

Det er imidlertid avgjørende at vi til enhver tid er nøye med å etterleve gjeldende smittevernregler, slik at vi unngår fornyet nedstengning. For at en aktivitet kan gjenopptas, skal den ansvarlige arrangør derfor utarbeide en skriftlig risikoanalyse og tiltaksplan for aktiviteten, som sendes kriseledelsen til godkjenning. Du finner råd, veiledning og sjekklister for gjennomføring av ulike fritidsaktiviteter her. Den enkelte arrangør må være forberedt på tilsyn av aktiviteten.

Kriseledelsen minner om at andre kommuner fortsatt er omfattet av strengere tiltak enn de generelle nasjonale reglene og anbefalingene som gjelder for Sigdal. Vi ber deg derfor være oppmerksom på, og forholder deg til det som gjelder i den kommunen du befinner deg i eller skal til.

Fortsett den gode innsatsen med å hindre smittespredningen, slik at vi kan unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering senest fredag, 21.04.21 rundt klokken 16.00.

God helg!

13. april 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen

Regjeringen har i dag, etter råd fra Helsedirektoratet og FHI, besluttet å gjennomføre såkalt trinn 1 i den nasjonale gjenåpningsplanen som ble lansert 7. april. Sigdal omfattes av disse lettelsene.

Tiltakene endres fra midnatt, natt til fredag 16.04.21, og blant annet følgende endringer vil tre i kraft:

 • Vi går tilbake til anbefalingen om minst en meters avstand.
 • Alle bør begrense sosial kontakt
 • Ikke ha mer enn 5 gjester på besøk i tillegg til egen husstand.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, foreningen eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Utendørs kan voksne drive organisert aktivitet, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
 • Generell skjenkestopp opphører, men det er kun tillatt med skjenking ved servering av mat. Skjenkestopp kl. 22.00.

Du finner alle regler og anbefalinger her, eller på Helsenorge.

Kriseledelsen minner om at andre kommuner fortsatt er omfattet av strengere tiltak enn de generelle nasjonale reglene og anbefalingene. Vi ber deg derfor være oppmerksom på hva som gjelder i den kommunen du befinner deg i eller skal til.

Fortsett den gode innsatsen med å hindre smittespredningen, slik at vi kan unngå nye utbrudd og forhindre fornyet nedstengning.

Kriseledelsen kommer tilbake med mer informasjon senest fredag, 16.04 rundt klokken 16.00.

10. april 2021:

Opphever 5a for Sigdal, fortsatt strenge nasjonale smittevernregler gjelder

Selv om kap 5a oppheves for Sigdal gjelder fortsatt de strenge nasjonale smitteverntiltakene. Ny vurdering skal gjøres innen 14. april.

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen lørdag, 10.04.21

Regjeringen har i dag besluttet å oppheve kap. 5A i smittevernforskriften for Sigdal og deler av Viken fra og med mandag 12.04.21 klokken 00.00.

Sigdal kommune følger dermed nasjonale tiltak og forskrifter. Det skal gjøres en ny vurdering innen 14. april.

Her er noen hovedtrekk:

 • Maks to gjester på besøk
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Forbud mot innendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for voksne. Toppidrettsutøvere kan likevel trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.
 • Serveringssteder og butikker kan åpne etter gjeldende smittevernforskrifter. Det oppfordres til å handle lokalt.
 • Skjenkeforbud gjelder.

Ettersom smitten i henhold til ukesrapport fra FHI ser ut til å spre seg mest i de yngre aldersgruppene, ber vi spesielt foreldre og foresatte nå om å være tydelige ovenfor sine barn at private ungdomsfester som samler mange unge fra ulike skoler og alderstrinn i private hjem ikke bør forekomme. Les mer om private sammenkomster her.

Det er anbefalt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. Dette vil blant annet gjelde for kollektivtransport og skoleskyss for ungdomsskolen.

Det anbefales at passasjerer bruker munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Bruk av munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Dersom du av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, bør du ikke benytte deg av drosje.

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Kriseledelsen kommer tilbake med ny oppdatering dersom de nasjonale tiltakene endres etter den 14. april og senest fredag, 16.04.21 rundt klokken 16.00.

9. april 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen.

Det er en svak synkende smittetrend nasjonalt, men det er usikkerhet rundt smittetallene på grunn av mye reising, samt mindre testing i påska. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021.

Nasjonale myndigheter har ikke konkludert med hvilket tiltaksnivå som skal gjelde for Viken og Sigdal etter at gjeldende forskrift med kap. 5a etter planen opphører søndag 11. april.

Det er varslet om pressekonferanse i morgen.

Kriseledelsen vil derfor oppdatere status på nytt så snart dette foreligger i morgen.

Vi vil takke innbyggere, fritidsbeboere, handelsstanden og næringslivet for den innsatsen den enkelte har gjort for fellesskapet i Sigdal i påsken.

Neste oppdatering planlegges i morgen formiddag. 

God helg!

6. april 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen.

Bruk av munnbind på skolebussen
Gjeldende smittevernforskrift pålegger bruk av munnbind for alle personer over 12 år der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Statsforvalteren har bekreftet at dette også gjelder skoleskyss.

Statsforvalteren bekrefter i ny veileder at vi kan skille mellom barne- og ungdomsskolen. Elever på ungdomsskolen i Sigdal skal derfor benytte munnbind på skolebussen til og fra skolen. Dette vil virke som et forebyggende smitteverntiltak nå etter at påskeferien er over.

Ungdomsskolen vil dele ut munnbind til alle elever som benytter seg av skolebussen, men vi ber om at elevene benytter eget munnbind på vei til skolen i morgen onsdag, 07.04.21.

Vi minner om at barna og ungdommene skal oppfordres til å holde seg til sin egen kohort på bussen.

Munnbindpåbudet gjelder også for elever ved videregående skole og andre reisende på kollektivtransport.

16h.Plikt til å bruke munnbind

2. april 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00.

Det er tatt 18 covid-19 tester så langt denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon mens 1 person er i karantene i tillegg til et hustandsmedlem i ventekarantene som del av en forsterket smittesporing.

Det settes opp mulighet for testing av våre innbyggere i morgen lørdag, 3.april. Telefonen er da åpen fra 09.00 - 11.00, og testing fra klokken 11.30.

Telefonnummer denne dagen er 47700416.

Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer. Kriterier for testing.

Fritidsbeboere og besøkende henvises til sin hjemkommune for testing.

Vaksine
Vi har denne uken vaksinert totalt 61 personer med Comirnaty (vaksinen fra Pfizer BionTech). Totalt i Sigdal har nå 581 personer fått 1. vaksinedose og 203 personer har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI. Det tilsvarer henholdsvis 16,6% (dose 1) og 5,8% (dose 2) av befolkningen i Sigdal. 

Sigdal får nå økende antall vaksinedoser og vi vil motta 17 hetteglass i uke 14 (ca. 119 doser) og 21 hetteglass i uke 15 (ca. 147 doser) og av Comirnaty vaksinen.

Vi vaksinerer fortsatt befolkningen i aldersgruppen 84 til 75 år. Men med økende antall mottatte doser vil vi fra og med uke 14 også starte med å innkalle befolkningen i prioriteringsgruppe 4.  20% av tildelte doser vil gis til helsepersonell. Vaksinasjonsteamet kontakter fortløpende de som har takket ja til vaksine direkte for nærmere avtale.

Vaksinasjonsteamet i kommunen består blant andre av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det er innbyggere i Sigdal over 30 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioritering.

Kriseledelsen er i beredskap i hele påsken og vil så raskt som mulig informere dere om eventuelle endringer.

Ny generell oppdatering er planlagt fredag 09. april, rundt klokken 16.00.

God påske! 

31. mars 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00.

Vi er snart inne i påskehøytiden, mange har allerede tatt turen til fjells, og vi venter at flere kommer. Kriseledelsen i Sigdal kommune ønsker å minne om at vi som del av Viken fylke er underlagt strengere råd og forskrifter enn de nasjonale.

Her er noen av de viktigste anbefalingene fra regjeringen:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Der du kan, hold gjerne minst 2 meter avstand til andre. Unntatt er mennesker i egen husstand, og andre tilsvarende nære. Det er spesielt viktig å følge avstandsrådet innendørs.
 • Reiser til hytta er tillatt, men bare sammen med personer i egen husstand. Ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur.
 • Dersom du er eller blir syk, i isolasjon eller karantene skal du reise fra hytta og hjem til boligen din, ta en test i din hjemkommune og være hjemme inntil du er friskmeldt. 

Tiltakene varer til og med søndag 11. april. Les mer på https://www.helsenorge.no/koronavirus/

Legesenter og testing i påsken
Testsenteret ved Prestfoss legesenter setter opp mulighet for testing av våre innbyggere lørdag, 3.april. Telefonen er da åpen fra 09.00-11.00, og testing fra klokken 11.30. Telefonnummer denne dagen er 47700416. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Fritidsbeboere og besøkende henvises til sin hjemkommune for testing.

Prestfoss legesenter åpner som vanlig tirsdag, 6.april; da også med anledning til testing.

Eggedal legekontor holder stengt i påskeuken og åpner som vanlig fra og med torsdag 8. april.

Sigdalsheimen
Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd. Besøk trenger ikke å avtales på forhånd, men må begrense til besøkstidene. Dette for å skjerme måltidene da de ansatte er opptatt med måltider.
Besøkstidene er kl. 10.00 – 12.30, 16.00 – 17.00 og 19.00 - 20.00.
Mer detaljert informasjon kan du lese her: https://sigdal.custompublish.com/sigdalsheimen-og-omsorgsboliger.525828.no.html

Butikker og serveringssteder
Det oppfordres til å bruke matbutikkenes tilbud om pakking/henting/utkjøring av matvarer.
Bestilling foretrekkes på epost. Kontaktinformasjon her: https://sigdal.custompublish.com/matvarer-hjemkjoering.525209.no.html

Det oppfordres også til å bestille varer via appen Pick app

Alle serveringssteder tilbyr take away.

Kriseledelsen er i beredskap i hele påsken og vil så raskt som mulig informere dere om eventuelle endringer.
Ny generell oppdatering er planlagt fredag 02. april, rundt klokken 16:00.

Kriseledelsen ønsker dere alle en riktig god påske!

26. mars 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen kl. 17.00.

Det er tatt 41 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon mens en personer er i karantene i tillegg til noen tilfeller av ventekarantene som del av en forsterket smittesporing.

Påskeferien står for døren, og regjeringen har innført strenge tiltak, både nasjonalt og regionalt. Kriseledelsen i Sigdal har positiv erfaring med at innbyggere og fritidsbeboere i kommunen tar smittevernreglene på alvor og vi forutsetter at samtlige også nå følger gjeldende regler og anbefalinger fullt ut. Det har vi alle alt å vinne på, både før, i og etter påsken. 

For Sigdal kommune gjelder tiltaksnivå A i tillegg til den generelle nasjonale smittevernforskriften som du kan lese mer om her.

Vi minner spesielt om at dersom du er eller blir syk, i isolasjon eller karantene skal du reise fra hytta og hjem til boligen din, ta en test i din hjemkommune og være hjemme inntil du er friskmeldt.  

Legesenter og testing i påsken
Prestfoss legesenter har vanlig åpningstid mandag 29. og tirsdag 30. mars. Onsdag er det åpent til klokken 12.00. Testing foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandag og onsdag. I påskedagene er legesenteret stengt og åpner som vanlig tirsdag 6.april, med mulighet for test. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morgenen på telefonnummer 32 71 23 00.

Det settes opp mulighet for testing av våre innbyggere også lørdag, 3.april. Telefonen er da åpen fra 09.00-11.00, og testing fra klokken 11.30. Telefonnummer denne dagen er 47700416. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer. Fritidsbeboere og besøkende henvises til sin hjemkommune for testing.

Eggedal legekontor holder stengt i påskeuken og åpner som vanlig fra og med torsdag 8. april.

Vaksine
Vi har denne uken vaksinert totalt 69 personer med Comirnaty (vaksinen fra Pfizer BionTech). Totalt i Sigdal har nå 525 personer fått 1. vaksinedose og  197 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 9 hetteglass i uke 13 (ca. 63 doser) og 17 hetteglass i uke 14 (ca. 119 doser) av Comirnaty vaksinen.

Vi vaksinerer fortsatt befolkningen i aldersgruppen 84 til 75 år. I tillegg vaksineres nå enkelte yngre personer i risikogrupper. 20% av tildelte doser vil gis til helsepersonell. Vaksinasjonsteamet kontakter fortløpende de som har takket ja til vaksine direkte for nærmere avtale.

Vaksinasjonsteamet i kommunen består blant andre av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det er innbyggere i Sigdal over 30 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioritering.

Kriseledelsen er i beredskap i hele påsken og vil så raskt som mulig informere dere om eventuelle endringer. Ny generell oppdatering er planlagt onsdag 31.03. og fredag 02.04., rundt klokken 16:00.

Kriseledelsen ønsker dere alle en riktig god helg!

23. mars 2021:

Regjeringen presenterte nye nasjonale anbefalinger og forskrifter på pressekonferansen i kveld klokken 18:00

Kriseledelsen gjør oppmerksom på at regjeringen allerede den 15.03.21 innførte den strengeste forskriften (kap 5a) i Sigdal og resten av Viken.
Det er denne forskriften med anbefalingene som er gjeldende for Sigdal frem til søndag 11.april.

Du kan lese hele forskriften og anbefalingene her.

Kort fortalt:

9592

19. mars 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen fredag kl. 16.00

Det er tatt 55 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste registrerte smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon, mens 2 personer er i karantene i tillegg til noen tilfeller av ventekarantene som del av en forsterket smittesporing.

Vi er fortsatt inne i en tid med økende smittetrend i enkelte nærliggende områder, herunder arbeidsmarkedsregionen rundt Stor-Oslo med høy pendling til og fra Sigdal. Regjeringen besluttet i den forbindelse mandag 15.03.21 å innføre ytterligere strenge regionale tiltak i hele Viken fylke. Dette gjelder også i de kommuner som i likhet med Sigdal har liten, eller ingen smitte. Kriseledelsen vil imidlertid understreke at dette kun er et øyeblikksbilde, og erfaringen vår viser at det skal svært lite til for at enkelte smittetilfeller i Sigdal kan få store og kritiske konsekvenser for samfunnet vårt, enten det dreier seg om helse-, oppvekst- eller næringssektoren mv. i kommunen.

I tillegg til generelt økende smitte, meldes det om økt press på de regionale helseinstitusjonene våre, og antall innleggelser av pasienter med covid-19 er økende. Ettersom vi, sammen med resten av befolkningen i regionen er avhengig av denne kritiske kapasiteten, er det derfor både nødvendig og riktig å understøtte og følge de faglige rådene fra helsemyndighetene solidarisk.    

Organiserte fritidsaktiviteter er nå ikke tillatt. Forbudet gjelder imidlertid ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra Sigdal. Kriseledelsen vil derfor oppfordre idrettslag eller enkeltpersoner til å ta initiativ til å være kreative og organisere slike tilbud til barn og unge i denne krevende tida. Dersom det er behov for hjelp eller smittevernfaglige innspill til planlagte aktiviteter, ta kontakt med kommunen.

Vaksine
Vi har denne uken vaksinert totalt 55 personer med Comirnaty (vaksinen fra Pfizer BionTech). Totalt i Sigdal har nå 468 personer fått 1. vaksinedose og 186 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 10 hetteglass i uke 12 (ca. 70 doser) og 9 hetteglass i uke 13 (ca. 63 doser) av Comirnaty vaksinen.

Vi vaksinerer fortsatt befolkningen i aldersgruppen 84 til 75 år, som ifølge tall fra SSB består av totalt 263 personer bosatt i Sigdal. Vi har startet med de som mottar hjelp fra kommunens hjemmetjeneste. På bakgrunn av reduserte vaksineleveranser til kommunen vil det ta noe tid å vaksinere hele denne prioriteringsgruppen. 20% av tildelte doser vil gis til helsepersonell. Vaksinasjonsteamet kontakter fortløpende de som har takket ja til vaksine direkte for nærmere avtale.

Vaksinasjonsteamet i kommunen består blant andre av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det er innbyggere i Sigdal over 30 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioritering.

Utviklingen denne uka har vist at vi alle må være forberedt på raske endringer i situasjonen og tiltaksnivået. Kriseledelsen vil så raskt som mulig informere dere om eventuelle endringer, og senest komme med ny oppdatering neste fredag 26.03.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker dere alle en riktig god helg!

15. mars 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen mandag kl. 22.30

I forbindelse med at regjeringen har innført kap. 5a i smittevernforskriften er det også gitt klare anbefalinger om forsterka smitteverntiltak, herunder:

Anbefalinger:

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.
 • Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:
  • personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.
  • nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).
  • husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen mandag kl. 21.00

Det er sterkt økende smitte i våre nærområder, og stadig flere smittede blir innlagt på sykehus. For å forebygge overbelastning av blant annet sykehusene i Viken har regjeringen i kveld klokken 21:00 bestemt å innføre kap. 5a) i smittevernforskriften, de strengeste smitteverntiltakene i forskriften for alle kommuner i Viken. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til tirsdag 16. mars. De varer helt frem til og med søndag 11. april.

Dette innebærer:

Kapittel 5A. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – særlig høyt tiltaksnivå

§ 16b. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.
 • Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:
  • matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
  • utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
  • apotek
  • bandasjister
  • optikere
  • vinmonopol
  • bensinstasjoner
  • salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
  • lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
 • Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
 • Treningssentre.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 • Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser og bisettelser og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Biblioteker.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

§ 16c. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, jf. § 13, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

§ 16d. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. 

§ 16f. Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved opplæring eller undervisning til personer over 20 år i grunnskole, til voksne i videregående skole og til voksne i opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, til kursaktivitet under studieforbund og til Kompetanse pluss.

§ 16g. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det blir tillatt med utendørs organisert idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

§ 16h. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind 

Kriseledelsen kommer tilbake med mer informasjon når dette foreligger.

12. mars 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

Det er tatt 23 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon eller i karantene.

Vi har økende smitte i nærliggende områder, og kriseledelsen understreker derfor viktigheten av at hver og en av oss opprettholder de gode smittevernrutinene som vi i Sigdal har hatt gjennom pandemien. Ettersom det er svært sannsynlig at nye smittetilfeller vil dreie seg om den muterte engelske virusvarianten, er det enda viktigere å ha så få nærkontakter som mulig. Slik kan vi sammen bidra til å forebygge ukontrollert smittespredning og unødvendig mange karantenetilfeller.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandager, onsdager og fredager. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Vaksine
Vi har tirsdag og onsdag denne uken vaksinert totalt 190 personer. Vi har vaksinert både med Comirnaty (vaksinen fra Pfizer BionTech) og AstraZeneca.

Vi vaksinerer nå befolkningen i aldersgruppen 84 til 75 år, som ifølge tall fra SSB består av totalt 263 personer bosatt i Sigdal. Vi har startet med de som mottar hjelp fra kommunens hjemmetjeneste. Vaksinasjonsteamet kontakter fortløpende de som har takket ja til vaksine direkte for nærmere avtale.

Som kjent ble videre vaksinering med AstraZeneca vaksinen satt på pause fra og med torsdag 12.03.21. Siste vaksine fra AstraZeneca ble gitt onsdag 11.03.21. FHI skriver på sine informasjonssider at pausen ikke innebærer at de fraråder vaksinasjon med AstraZeneca i fremtiden. AstraZeneca-vaksinen har god dokumentasjon. Det er en krevende avveining mellom risiko for alvorlige, sjeldne bivirkninger av vaksinasjon på den ene siden, og på den andre siden risikoen for at grupper med høy risiko for alvorlig covid-19 ikke blir vaksinert og dermed utsettes for betydelig fare dersom de blir smittet av koronaviruset.

Du finner mer informasjon om vaksinene og eventuelle bivirkninger på temasiden til FHI.

I Sigdal har nå 414 personer fått 1. vaksinedose og 181 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI .

Sigdal vil motta 8 hetteglass i uke 11 (ca. 56 doser) av Comirnaty vaksinen. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange nye doser vi får i uke 12, men FHI har endret vaksinestrategien, som innebærer at Sigdal vil få et nedtrekk på ca. 26% på vaksineleveransene fremover.  

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det fremdeles er innbyggere i Sigdal over 45 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse. Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer og prioritering.

Regjeringen har i dag klokken 14:00 hatt pressekonferanse i forbindelse med blant annet  anbefalinger for Påsken 2021.
Kriseledelsen vil komme tilbake med mer informasjon om bestemmelser for "Påsken i Sigdal" senest ved neste oppdatering, fredag 19.03.21, klokken 16:00.

Kriseledelsen ønsker dere alle en riktig god helg!

11. mars 2021:

Kommuneoverlegen informerer

Nå har FHI satt vaksinasjonen av AstraZeneca vaksinen på pause grunnet tilfeller med blodpropp hos personer som har fått vaksine i flere andre land blant annet Danmark. I slike situasjoner så er det vanlig at videre bruk av vaksiner settes på vent til det er undersøkt om tilfellene med sykdom har en sammenheng med vaksinen eller ikke.

Det europeiske legemiddeltilsyn (EMA) opplyser at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er flere blodpropper blant personer som er vaksinert, enn befolkningen generelt.

Det er ikke bevist noen sammenheng mellom blodpropp og AstraZeneca-vaksinen. Ekspertene forventer ikke å finne en sammenheng, men det er vanlig prosedyre å sjekke ekstra når slikt skjer. Det betyr at sikkerhetssystemet ved nye vaksiner fungerer.

Kommeuneoverlegen håper og tror at man ikke finner en sammenheng med blodpropp og vaksinen slik at vi kan fortsette å bruke AstraZeneca i vaksinasjonen videre.

5. mars 2021:

05.03.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

Det er tatt 54 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon, mens det er 6 personer i karantene.

Kriseledelsen takker for at dere har bidratt til at det så langt ikke har oppstått smittetilfeller i forbindelse med vinterferien i Sigdal og Eggedal.

Skoler
Det planlegges med at skolene starter opp igjen etter vinterferien førstkommende mandag på gult nivå.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legekontor er nå åpent som normalt; annenhver mandag og tirsdag og hver torsdag.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandager, onsdager og fredager. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morgenen, tlf. 32 71 23 00. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Vaksine
Vi har denne uken vaksinert 104 personer. Vi vaksinerer nå både med vaksine fra Pfizer BionTech og AsteraZeneca.

I Sigdal har nå 271 personer fått 1. vaksinedose og 156 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 8 hetteglass i uke 10 (ca. 56 doser) og 8 hetteglass i uke 11 (ca. 56 doser) av Pfizer BionTech sin vaksine.

I uke 10 mottar vi 10 hetteglass av AsteraZeneca-vaksinen. Dette tilsvarer 100 doser som først og fremst er forbeholdt helsepersonell under 65 år og utenfor risikogruppene. 

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Kriseledelsen minner om at det fortsatt er generelt stigende smittetrend, og Oslo og Viken står hovedsakelig for økningen. Det er derfor viktig at vi opprettholder gode hygienerutiner og følger smittevernanbefalingene.

God helg! 

Følgende tiltak gjelder fra og med 05.03.2021:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.
 • Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.
 • Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legekontor er nå åpent som normalt; annenhver mandag og tirsdag og hver torsdag.
 • Det planlegges med at skolene starter opp igjen etter vinterferien førstkommende mandag på gult nivå. 
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

Det er viktig at alle har fokus på nasjonale smitteverntiltak.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.
Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned appen Smittestopp her.

26. februar 2021:

26.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00 

Det er tatt 25 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var dermed 11.02.2021 og ingen er på rapporteringstidspunktet i isolasjon eller i karantene.

Nasjonale myndigheter melder nå om en generell stigende smittetrend, spesielt i Oslo-området. Ettersom det i tillegg er økt bevegelse i befolkningen på grunn av vinterferien, er det derfor fortsatt like viktig at vi opprettholder de gode rutinene og følger smittevernanbefalingene også i ukene fremover. Sigdal kommune vil i den forbindelse også øke fokus på tilsyn av karantenebestemmelser i forbindelse med innreise fra utlandet og med generelle smitteverntiltak på offentlige arenaer i kommunen. Se også generell informasjon om vinterferien.  

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenesten har fortsatt store utfordringer på grunn av høyt sykefravær i kjølevannet av smitteutbruddet i tjenesten. Personell må derfor omdisponeres for å gi nødvendig helsehjelp. Bistand i form av hjemmehjelp/husvask er redusert inntil videre. Vi forventer at denne situasjonen kan vedvare frem til over påsken.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legesenter er åpent tirsdager og torsdager.

Testing
Testing for covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår normalt på formiddagen henholdsvis på mandager, onsdager og fredager. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morran, tlf. 32 71 23 00. Ikke nøl med å ta en test dersom du har symptomer.

Vaksine
Vi har denne uken fått vaksinert 63 personer, herav 5 stk med dose 1 og 58 stk med dose 2. Med dette har alle de som har ønsket vaksine på Eggedal eldresenter og hjemmeboende over 85 år med adr. 3358 N. Eggedal og 3359 Eggedal nå fått begge dosene.  

I Sigdal har nå 208 personer fått 1. vaksinedose og 129 har fått 2. vaksinedose jf. vaksinestatistikk fra FHI.

Sigdal vil motta 5 hetteglass i uke 9 (ca. 35 doser) og 8 hetteglass i uke 10 (ca. 56 doser) av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er først og fremst doser til 2. gangs vaksinering for de som fikk sin første dose for tre uker siden.

I uke 10 er det varslet om at vi vil motta 10 hetteglass av AsteraZeneca-vaksinen. Dette tilsvarer 100 doser som først og fremst er forbeholdt helsepersonell under 65 år og utenfor risikogruppene.  

Vaksineringen vil i hovedsak fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss, mens helsepersonell også vil vaksineres i tjenestene. Den enkelte blir kontaktet direkte for avtale av vaksinasjonsteamet i kommunen som blant andre består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007. Dersom det fremdeles er innbyggere i Sigdal over 45 år, som ikke har blitt oppringt eller fått en SMS med spørsmål om de ønsker å ta imot tilbudet om vaksine, kan de melde seg til en av disse.

Vi minner om at vaksinen er gratis og fordeling av vaksinene skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Neste oppdatering er planlagt fredag den 05.03.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg.

Følgende tiltak gjelder fra og med 26.02.21:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Det er mulighet for beboerne å ta imot besøk på Sigdalsheimen. Besøk skal gjennomføres på en forsvarlig måte og i tråd med nasjonale smittevernråd.
 • Det planlegges nå for normalisering av drift ved hjemmetjenesten. Dette vil beklageligvis ta noe tid på grunn av bemanningssituasjonen.
 • Det planlegges også for mer normalisering av drift ved Prestfoss legesenter. Eggedal legekontor er nå oppe tirsdager og torsdager fremover.
 • Alle skoler og barnehager driftes normalt.
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

19. februar 2021:

19.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

56 nye tester tatt denne uka - ingen nye smittetilfeller. 

Det er tatt 56 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er per nå i isolasjon eller i karantene. Sigdal har med andre ord i øyeblikket ingen kjente smittetilfeller.

Vi har i uken som har gått hatt flere nærkontakter til smittetilfeller i andre kommuner. Det er fortsatt like viktig at vi opprettholder de gode rutinene og følger smittevernanbefalingene også i ukene fremover og ikke minst i vinterferien. Du kan lese mer om anbefalingene for vinterferien her.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenestene holder på å normalisere driften etter smitteutbruddet. Det er fortsatt utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i kjølvannet av smitteutbruddet tjenesten var rammet av. Dette innebærer fortsatt redusert tjenestetilbud for enkelte. Nødvendig helsehjelp prioriteres.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legesenter er åpent tirsdager og torsdager.

Vaksine
Vi har denne uken fått vaksinert 64 personer, herav 30 stk med dose 1 og 34 med dose 2.

I Sigdal har nå 194 personer fått 1. vaksinedose og 73 har fått 2. vaksinedose. De fleste vi vaksinerer er fortsatt i aldersgruppen 85 år og eldre.

Sigdal vil motta 9 hetteglass i uke 8 og 5 hetteglass i uke 9 av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er kun tilstrekkelig til dose 2 for de som fikk dose 1 tre uker tidligere. Vi vil foreløpig ikke motta AsteraZenica eller andre vaksiner.

Vaksinering for hjemmeboende eldre vil fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss så lenge vi får få doser. Den enkelte vil bli kontaktet på telefon av ansatte i vaksinasjonsteamet i kommunen som for øyeblikket består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007.

Vi minner om at vaksinen er gratis. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Neste oppdatering er planlagt fredag, 26.02.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg.

12. februar 2021:

12.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

20 nye tester tatt i dag - ingen nye smittetilfeller meldt før klokken 1600 i dag

 • Det er tatt 20 nye tester i dag. Totalt har testteamet i Sigdal gjennom hele pandemien så langt tatt over 2100 tester.
 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag.
 • 1 person er i isolasjon og 9 personer er i karantene.

Vi er inne i en periode med lavere smittepress og er glade for det. Vi må imidlertid være forberedt på at situasjonen fortsatt er ustabil og raskt kan endre seg. Kriseledelsens vurdering om mest sannsynlig utvikling er derfor:

 • Enkelte nye smittetilfeller
 • Mulighet for nye lokale smitteutbrudd, men håndterbart gjennom lokal TISK-strategi. (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene)
 • Fortsatt stor arbeids- og tiltaksbelastning, spesielt for personell i helse- og oppvekstetaten.
 • Økt spredning av muterte virusvarianter
 • Raske målretta innstramminger lokalt og nasjonalt ved økt smitte
 • Økt tilgang på vaksine

Det er fortsatt viktig at vi alle er nøye med å følge gjeldende smittevernforskrifter og tester oss dersom vi blir syke. Slik løser vi oppdraget vårt sammen med å hindre smittespredning.

Vaksinering
Totalt har 159 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 43 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI.  Det forventes 10 hetteglass neste uke, som gir minst 50 doser. I uke 8 forventes 9 hetteglass. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Så lenge kommunen mottar et begrenset antall vaksinedoser, vil vaksineringen fortrinnsvis skje på Borgerstua i Prestfoss. Nærmere informasjon gis den enkelte ved innkalling.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

Testing
Test for Covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter 08.15 på morgenen, tlf. 32 71 23 00.

Vi takker dere alle for innsatsen så langt og ønsker en riktig god helg! 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til fredag 19. februar rundt kl. 16.00.  

11. februar 2021:

11.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00

Det er i dag meldt om et nytt smittetilfelle av Covid-19 i Sigdal. Vedkommende er nærkontakt til tidligere meldt nærtilfelle og har vært i karantene siden. Det er ikke tilknyttet ytterligere nærkontakter til dette tilfellet.

Sigdalsheimen
Vi kan ta i mot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen ser du her på Sigdal kommunes webside.

Testing
Testing for Covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morgenen, tlf. 32 71 23 00.

9. februar 2021:

09.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Ingen nye smittetilfeller registrert - smitteutbruddet i hjemmetjenesten i Sigdal er slått ned.

 • Det ble tatt totalt 39 tester i går. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Ettersom det ikke er flere smittetilfeller tilknyttet massetestingen i hjemmetjenesten anser vi å ha slått ned smitteutbruddet og har dermed kontroll på situasjonen.
 • Ingen personer er nå i isolasjon og 4 personer er i karantene.

Vaksinering
Totalt har 132 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 32 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Information about the coronavirus vaccine, in different languages and for visually and hearing impaired, can be found here.
Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er smitteutbruddet nå slått ned, og vi utarbeider nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldende besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges nå for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av neste uke. Dette vil beklageligvis ta noe tid på grunn av bemanningssituasjonen. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Det planlegges også for mer normalisering av drift ved Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.
Eggedal legekontor er nå oppe tirsdager og torsdag fremover.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til fredag 12. februar rundt kl. 16.00. 

8. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 8/2-21, kl. 11.00

Ingen nye smittetilfeller registrert i forbindelse med smitteutbruddet i hjemmetjenesten i Sigdal - Ny rutinemessig massetesting i dag. 

 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga. Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 11.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Det ble tatt 4 tester sist fredag. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med smitteutbruddet skjer i dag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette utbruddet.   
 • 1 person er fortsatt i isolasjon og 4 personer er i full karantene.
 • Alle skolene i Sigdal driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra i dag, mandag 8.februar. Alle barnehagene har normale åpningstider.

Vaksinering
Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Information about the coronavirus vaccine in different languages and for visually and hearing impaired can be found here:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har nå mottatt nasjonale retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av inneværende uke, dersom prøvesvar etter massetesting i dag mandag 08.02.2021 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder også stengt ut denne uka. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00.  

5. februar 2021:

05.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00

Ingen nye smittetilfeller etter 41 nye tester - Sigdal ungdomssskole driftes på gult nivå fraog med mandag 8. februar.

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • Det ble totalt tatt 41 tester i går. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten er mandag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette smitteutbruddet.   
 • 2 personer er fortsatt i isolasjon og 8 personer er i full karantene.
 • Sigdal ungdomsskole driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra og med mandag 8.februar.

Vaksinering
I går torsdag fikk 16 personer 1. vaksinedose.

Totalt har 108 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 30 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Vi forventer 6 nye hetteglass med vaksine neste uke, som gir minst 30 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om fordeling i løpet av neste uke. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Informasjon om vaksinering på ulike språk og for syns- og hørselshemmede finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger.
Regjeringen annonserte onsdag denne uka lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av uke 6 dersom prøvesvar etter massetesting mandag 8/2 også er negative. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Vi ønsker alle en god helg når den tid kommer!

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt førstkommende mandag rundt kl. 11.00.

4. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 04.02.2021 kl. 10.00

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • I går ble det testet 101 personer ved Prestfoss legesenter. Disse svarene er bekreftet negative. Alle ansatte og elever som retestet seg i går og har fått negative prøvesvar er ute av karantene. 
 • 4 personer er fortsatt i isolasjon og 12 personer er i full karantene. 
 • Det er i dag ny testing for brukere og ansatte i hjemmetjenesten. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01.2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021. Ingen ansatte eller brukere i hjemmetjenesten var positive ved massetesting mandag 01.02.2021. Siste rutinemessig testing av denne gruppen er mandag 08.02.2021, såfremt negative svar fortsatt foreligger. 
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen.

Vaksinering

I går onsdag fikk 21 personer 1. vaksinedose og 9 personer fikk 2. vaksinedose. Vaksineringen fortsetter i dag. 

Alle innbyggere i Sigdal fikk i går et informasjonsbrev med generell informasjon om vaksinering i digital postkasse. De som ikke åpner brevet digitalt vil få dette tilsendt i ordinær post. 

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger

Regjeringen annonserte onsdag lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. 

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldende besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten. 

Legesenter

Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges med normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00.

3. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 03.02.2021 kl. 10.00

Ingen nye positive smittetilfeller - 5 personer fortsatt i isolasjon, 90 i karantene

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • 5 personer er fortsatt i isolasjon og 90 personer er i full karantene.
 • I går ble det testet 5 personer ved Prestfoss legesenter.
 • Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole, samt elever på skolebussen og valgfag foretas ved Prestfoss legesenter i dag.

Vaksinering

Sigdal har fått 11 hetteglass (minst 55 doser) i inneværende uke.

Det foretas vaksinering i dag og i morgen i henhold til prioritert vaksinasjonsplan.

Dette innebærer 2. gangs vaksinering av beboere på Sigdalsheimen og 1. gangs vaksinering av beboere i omsorgsboliger og enkelte hjemmeboende over 85 år. De det gjelder har fått beskjed fra vaksinasjonsteamet.

I tillegg vil utvalgt helsepersonell få vaksine etter anbefaling fra FHI.

I uke 6 vil Sigdal etter planen få 6 hetteglass (minst 30 doser).

Legesenter

Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder fortsatt stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 11.00.

2. februar 2021:

Oppdatering fra Kriseledelsen 2.2.2021, kl. 10.00.

94 tester tatt i går, så langt ingen nye smittetilfeller bekreftet.

Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller før klokken 10.00 i dag.

Det ble i går totalt tatt 94 tester på legesenteret og i helse- og omsorgstjenesten. Vi forventer svar på disse testene i løpet av dagen i dag.

Det er nå 6 personer i isolasjon og 91 personer i karantene.

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole samt elever på skolebuss og valgfag foretas tidligst på dag 7 etter kontakt med smitte.

Elever og ansatte fra SUS, samt elever på skolebuss som ble testet fredag 29. januar eller mandag 1. februar, har derfor tilbud om å teste seg på nytt ved Prestfoss legesenter onsdag 3. februar kl. 10.30.  Det er ikke nødvendig å bestille time for denne gruppen. Dersom denne testen også er negativ kan man forlate karantene jfr smittevernforskriften §4c.

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A74c.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Kriseledelsen vil oppdatere daglig om smittesituasjonen på ukedager inntil utbruddet er bekreftet slått ned. 

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen kl. 10.00. 

1. februar 2021:

Oppdatering fra Kriseledelsen 1.2.2021, kl. 11.00.

Ingen nye smittetilfeller meldt pr idag klokken 11.00 - Åpner for aktivitet for barn og unge.

Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga.

Det er nå 6 personer i isolasjon og 93 personer i karantene.

Smitteutbruddet i hjemmetjenesten
Det vil foretas ny massetesting ved legesenteret i Prestfoss i dag. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01 2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021.

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole og andre nærkontakter
Elever, lærere og andre nærkontakter som er i 10 dagers karantene etter smittetilfelle ved Sigdal ungdomsskole den 29.01.21, bør teste seg på nytt på dag 7. Det tilbys derfor re-testing ved Prestfoss legesenter førstkommende onsdag. Vi kommer tilbake til klokkeslett for testing. Om denne testen også er negativ, kan en gå ut av karantene jf. nye retningslinjer fra FHI.

Ettersom smittetrenden nå synes å være synkende i Sigdal, letter kriseledelsen på noen av tiltakene som ble midlertidig innført onsdag, 20.01.21. Følgende tiltak gjelder fra og med 02.02.21:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Generelt besøksforbudet ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår.
 • Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Endelig avgjørelse tas i slutten av uken.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Ny vurdering gjøres fortløpende etter resultat av utført massetesting.
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

Du kan lese de nasjonale retningslinjene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Husk å bestill en test dersom du føler deg syk, slik at vi kan isolere og stanse et eventuelt utbrudd raskest mulig.

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen rundt klokken 10.00.

 

30. januar 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen 30.01.2021 kl. 11.00. Alle testsvar foreligger - ingen nye smittetilfeller innen klokken 11:00 i dag.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i Sigdal, etter at samtlige prøvesvar etter gårsdagens massetesting foreligger.

Dette er svært gledelige nyheter, men vi minner allikevel om viktigheten av at du overholder karantenetiden din og tester deg straks, dersom du skulle utvikle symptomer.

Tilbud til barn og ungdom som trenger noen å snakke med, kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no, Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no. Du kan også benytte anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

29. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 29.01.2021 kl. 20.00: Ingen nye smittetilfeller så langt i kveld. 79 nye tester tatt i dag.

Det er i oppdateringen tidligere i dag meldt om en smittet elev på Sigdal ungdomsskole. Det ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl 20.00. Smittesporingsteamet forventer testsvar fra laboratoriet utover kvelden.

Det er totalt tatt 79 tester i dag, herav 78 på Prestfoss legesenter og 1 i helse og omsorgstjenesten.

Etter dagens smittetilfelle er 8 personer i isolasjon og totalt 135 personer i karantene, herav 10 personer i fritidskarantene (samfunnskritisk personell). 

Ingen av elevene ved de øvrige skolene i Sigdal er pr nå smittet, men noen av elevene i barneskolene er i karantene. Barneskolene vil i uke 5 ha gul beredskap, mens Sigdal ungdomsskole har hjemmeskole. 

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal. Vi følger derfor retningslinjer for isolasjon og karantene i henhold til veileder fra FHI (link til mer info på fhi.no).

Vi vil berømme dere alle som tar i et ekstra tak i denne tiden. Den enkeltes innsats er til stor hjelp for kommunens tjenester og oss i kriseledelsen. Tusen takk!

Vi ønsker alle en riktig god helg, og god bedring til deg som nå er syk. 

Neste oppdatering fra kriseledelsen er planlagt mandag 01.02.2021 kl 10.00.

 

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen 29.01.21 kl. 13.00: Ett nytt smittetilfelle bekreftet - tilknyttet Sigdal ungdomsskole.

Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter hurtigtest ved Prestfoss legesenter.

Den smittede er elev ved Sigdal ungdomsskole. Smitteveien knyttes ikke til det pågående utbruddet i hjemmetjenesten, men er nærkontakt til smittetilfelle meldt i går.

Alle elever og lærere på 10. trinn og alle elever og passasjerer som har tatt skolebussen fra Nerstad til Prestfoss og tilbake denne uken fra og med mandag 25.1 til og med onsdag 27.1 skal i karantene. Nærkontakter som ringes av smittesporingsteamet skal også i karantene.

Følgende tiltak er så langt iverksatt:

 • Smittesporing pågår, nærkontakter kontaktes og settes i karantene.
 • Skolen informerer berørte parter fortløpende.
 • Som forebyggende tiltak vil hele Sigdal ungdomsskole gå over til digital hjemmeskole fra og med mandag 01.02.21.
 • Det iverksettes mulighet for testing for elever og lærere på 10. trinn ved legesenteret i Prestfoss klokken 14.30. Alle det gjelder får beskjed via mobilskolemelding.
 • Andre som ønsker testing kan kontakte legesenteret tlf: 32 71 23 00 og de vil bli satt opp til testing enten i dag eller på mandag.

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende. 

Oppdatering fra kriseledelsen 29.01.2021 kl 10.30

Tre nye smittetilfeller bekreftet - forventer dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5. 

Smittesporingsteamet mottok i går tre positive prøvesvar. To smittetilfeller er bekreftet smittet av det pågående utbruddet. Et smittetilfelle er nytt og smitteveien er foreløpig ukjent.

Smittesporing pågår, nye nærkontakter kontaktes fortløpende og settes i karantene.

Etter kommuneoverlegens vurdering er det lite sannsynlig at det er den engelsk virusvariant vi har i Sigdal.

Kommunen har mottatt 4 prøvesvar fra FHI, disse er IKKE den engelske virusvarianten.

Kommunen mottok melding fra FHI i går at vi mottar nær dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som først planlagt. Dette tilsvarer ca 70 doser og vaksinasjonsteamet er i gang med replanlegging av vaksinering for uke 5.

Det er nå 7 personer i isolasjon og 35 personer er i karantene, i tillegg er det 10 personer i fritidskarantene. Nerstad barnehage i karantene til og med i dag 29.01.2021.

Det ble i går tatt totalt 57 tester ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgsektoren.

Sist helg rådet regjeringen innbyggerne i de 25 kommunene med strenge tiltak fra å reise på hytta. I går ettermiddag ble dette rådet fjernet for samtlige kommuner bortsett fra Nordre Follo. Viktige råd på veien kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-ikke-lenger-reiser-til-hytta-utenfor-egen-kommune/id2830543/

Vi ber fortsatt om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmeside https://www.sigdal.kommune.no/informasjon-om-korona.6293882.html  og informasjonssidene på FHI.

Ettersom vi har nye smittetilfeller i dag planlegger kriseledelsen å komme med en oppdatering i kveld kl 20.00.

28. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal 28.01.2021 kl. 10.00

Ingen nye smittetilfeller meldt. Ny massetesting i dag. Sigdal ungdomsskole går tilbake til gult nivå fra og med uke 5. 

Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.

Det er nå 13 personer i isolasjon samt 28 personer i full karantene og 9 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). I tillegg er en avdeling ved Nerstad barnehage i karantene til og med i morgen, 29.01.2021.

Det vil i dag foretas ny massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse og omsorgstjenesten.

Kriseledelsen gjør oppmerksom på følgende:

 • Sigdal ungdomsskole vil fra og med uke 5 være på gult «trafikklys» i henhold til nasjonalt beredskapsmodell for skolene.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt.
 • Vi anbefaler å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.
 • Vurdering av øvrige lokale tiltak som gjelder foreløpig frem til 2. februar gjøres fortløpende i forbindelse med resultater fra massetestinger.

Det nærmer seg helg og erfaringsmessig medfører dette økt trafikk på våre butikker. Vi minner derfor om at alle butikkene i Sigdal tilbyr både ferdig pakking av varer som kan hentes, eller utkjøring direkte til bolig- eller hytteadressen.

Dersom du allikevel må innom butikken, husk munnbind, rene hender og hold avstand. Fint om bare en i husstanden går inn og handler.

Vi minner om at det er innført strenge regionale tiltak i det sentrale østlandsområde på grunn av et utbrudd av den engelske virusvarianten, og regjeringen har presisert at det ikke skal gjennomføres unødvendige reiser fra de berørte kommunene.

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider, Sigdal TV og informasjonssidene på FHI.

Ettersom den lokale smitten ser ut til å flate ut, planlegges neste oppdatering fra kriseledelsen i morgen klokken 10.00.

27. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 27.01.2021 kl 20.00.

Ingen nye smittetilfeller registrert - 21 tester tatt.

Det er ikke meldt om flere nye smittetilfeller i dag før kl 20.00. Det er tatt 21 tester på Prestfoss legesenter i dag.

Vaksine

Som planlagt har 18 personer fått 2. vaksine i dag og 15 personer har fått 1. vaksine. 20% er gitt til helsepersonell.

I uke 5 er det forventet 6 hetteglass med vaksine levert til Sigdal kommune

Kontaktopplysninger for vaksinering

Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 45 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å sende en SMS til: 47 68 80 07 eller 91 34 45 52. I denne SMS`en ber vi om at du opplyser om:

 • navn
 • fødselsår
 • ønsker vaksine ja eller nei.

Regjeringen innførte i kveld de strengeste innreisereglene i Norge siden mars 2020.

Innreisereglene kan du lese her.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer i morgen rundt klokken 10.00.

27. januar 2021:

27.01.2021 kl. 10.00 - oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal i forbindelse med pågående smitteutbrudd.

Ingen flere meldte smittetilfeller før klokken 10.00 i dag. Ny vaksinering i dag, første runde med dose 2.

Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før klokken 10.00 i dag. 

Det er nå 16 personer i isolasjon, 34 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29.01.21.

Vaksine
Vi venter å få levert 7 hetteglass i dag og plan for dagens vaksinasjon er:

Sigdalsheimen: 20 beboere (18 får dose 2 og 2 får dose 1)

Eggedal eldresenter: 8 beboere over 85 år

Eggedal helsestasjon og legekontor: 4 hjemmeboende eldre over 85 år

20% av til prioritert helsepersonell.

Skoleskyss
Detaljert informasjon vedrørende ekstra skoleskyss for elever fra Sigdal på Buskerud videregående skole publiseres ca. klokken 12.00 i dag. 

Påminnelse smittevern
Vi minner om at økt avstand og færre nærkontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. 

Vi oppfordrer deg til å notere daglig de kontaktene du har hatt, og gjerne hvor du har vært. En eventuell smittesporing vil da være veldig mye lettere og presis.

Husk å laste ned appen Smittestopp. Det er frivillig.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

Oppdatering kl. 12.15: Supplerende busstransport for sigdalselever ved Buskerud VGS

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. 

Sigdal kommune organiserer supplerende skoleskyss for elever fra Sigdal ved Buskerud videregående skole fra og med torsdag morgen, 28/1-21.

Vi setter opp en minibuss som kjører rett før ordinær bussrute 105 fra Prestfoss bru til Åmot skyss-stasjon med avgang kl. 07.59 fra Prestfoss. Minibussen tar med seg kun sigdalselever på strekningen inntil bussen er full. Elever som ikke får plass på minibussen tar ordinær bussrute nr. 105.

Minibussen kjører sigdalselevene tilbake på strekningen Åmot-Prestfoss med avreise Åmot skyss-stasjon kl. 13.40.

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte.

Tiltaket er en prøveordning foreløpig ut uke 5. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Skoleskyss-oppdatering kl 17.40
Sigdal kommune fikk i dag ca kl 13.30 beskjed fra Brakar om at de setter inn ekstra skoleskyss fra Sigdal til Åmot.
Dette betyr at det kan se ut til at kommunens egen planlagte minibuss ikke vil bli nødvendig.
Vi vil imidlertid allikevel kjøre minibussen som planlagt i morgen torsdag og fredag, da vi vet at elevene allerede er informert om dette tiltaket. Vi forventer at Brakar vil informere skolene om ny ordning og økningen av kapasiteten.

26. januar 2021:

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Ingen nye smittetilfeller meldt før klokken 20.00. Setter inn ekstra skolebuss fra og med førstkommende torsdag.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 12 tester ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Kommuneoverlegen informerer
I Sigdal har vi et smitteutbrudd av en virusvariant vi ikke har fått stadfestet. Vi venter fortsatt svar på analysene fra FHI. Derfor er vi føre var og forholder oss som om dette skulle være den engelske virusmutasjonen. Det betyr at hustandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene inntil første negative test foreligger.

Skoleskyss
Kommunen har i dag gjort en midlertidig avtale om å sette inn en minibuss på strekningen Prestfoss til Åmot. Denne skal benyttes som en ekstra buss for elever ved videregående skole. Ordningen vil gjelde fra og med førstkommende torsdag 28/1, og vi kommer tilbake med detaljer i morgen, onsdag. Hensikten med denne ekstra bussen er å øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. Det er viktig for kommunen å komme i gang med en slik løsning nå. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10.00 i morgen, onsdag 27/1.

26. januar 2021:

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Smittesporing av eventuelle nærkontakter pågår.

Ettersom det fortsatt er smittetilfeller etter massetesting i hjemmetjenesten, opprettholdes besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og øvrige omsorgsboliger. Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.

Det er nå 19 personer i isolasjon, 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29/1-21.

For at et lokalt utbrudd skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar for alle tester tatt i den berørte tjenesten ved 3 påfølgende massetestinger. Det betyr med andre ord 10 dager uten nye registrerte smittetilfeller som knyttes til utbruddet.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

25. januar 2021:

25.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Ingen nye smittetilfeller meldt så langt i kveld i forbindelse med det pågående utbruddet i Sigdal. Totalt tatt 85 tester tatt i dag.    

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 85 tester ved legesenteret i Prestfoss samt i helse- og omsorgstjenesten i dag.

Kommuneoverlege Beate Smetbak ber alle som den siste tiden har vært i kontakt med personer bosatt i Nordre Follo om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer eller ei. Dette for å hindre at det muterte viruset kan spre seg ytterligere.

Som forebyggende smittetiltak ber også kommuneoverlegen om at barn i skole og barnehage som bor sammen med en nærkontakt, om å være hjemme inntil første negative prøvesvar foreligger.

For avtale om testing, ring Prestfoss legesenter på tlf. 32 71 23 00.
Se mer informasjon på kommunens nettside https://www.sigdal.kommune.no/testing.530591.no.html

Brakar opplyser om at de så langt ikke har tatt stilling til kommunens tydelige anmodning om å øke kapasiteten på skoleskyssen i Sigdal. Kommunen følger saken tett, og er klare til å iverksette alternative tiltak dersom det ikke snarest foreligger en god og akseptabel løsning.

Med tanke på utviklingen av smittesituasjonen i og omkring Nordre Follo kommune, understreker vi igjen viktigheten av å følge både de nasjonale forskriftene og anbefalingene, samt de lokale tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Så lenge vi har et pågående smitteutbrudd i kommunen, vil kriseledelsen publisere oppdateringer omkring situasjonen to ganger i døgnet, eller ved særskilte hendelser.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10:00 i morgen, tirsdag 26/1-21.

25. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 25.01.2021 kl. 10.00.

Ett nytt smittetilfelle meldt - ny massetesting i dag.

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal. Smittesporingsteamet følger opp både smittet person samt nærkontakter. Dette smittetilfellet ser ikke ut til å være tilknyttet det pågående utbruddet.

Det vil i dag foretas massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse- og omsorgstjenesten.

Det er nå 17 personer i isolasjon samt 37 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon) og en avdeling ved Nerstad barnehage. Eggedal barnehage er åpen fra i dag 25.01.2021.

Husk å laste ned appen Smittestopp: https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-smittestopp-app-klar-for-nedlasting/

Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.

Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Ønsker du å unngå å handle selv, tilbyr alle butikkene i Sigdal hjemkjøring og pakking av varer. Vi oppfordrer spesielt gjester fra andre kommuner om å benytte seg av dette tilbudet.

Kriseledelsen i Sigdal kommune er i forløpende dialog med busselskapet Brakar om behovet for økning av kapasiteten i forbindelse med skoleskyss. Nærmere informasjon i forhold til kapasitet på skoleskyss kommer i neste oppdatering.

Kirken i Sigdal vil være med på Sigdal-TV tirsdag. Der vil spørsmål rundt gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser være tema.

Kriseledelsen følger fortsatt utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og er i fortløpende kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Vi presiserer at informasjonen fra disse kommunene er vesentlig å informere om også hos oss, ettersom vi har mange besøkende fra disse områdene. Vi må også være forberedt på lignende tiltak hos oss, dersom den nå vedtatte nedstegningen i de berørte områdene ikke stanser spredningen.  

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger https://www.sigdal.kommune.no/informasjon-om-korona.6293882.html  og informasjonssidene på FHI.

22. januar 2021:

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet følger opp både smittede samt nærkontakter og er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 32 tester i dag ved legesenteret i Prestfoss og i helse og omsorgstjenesten.

Det er nå 20 personer i isolasjon samt 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon), samt barnehagen i Eggedal og en avdeling ved Nerstad barnehage. 

Kriseledelsen følger utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og har i ettermiddag og kveld vært i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere tiltak fortløpende.

Basert på den nye utviklingen understreker vi viktighet av å følge både de nasjonale forskrifter og anbefalingene samt tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Vi minner om kommunens lokale tiltak i forbindelse med pågående utbrudd:

 • Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021. Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2. februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

I tillegg gjelder nasjonale forskrifter som blant annet omhandler reiseråd herunder:

 • Reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv. Alle bør derfor unngå unødvendig reiser både i inn- og utland.
 • Reiser til hytta kan gjennomføres så lenge du følger smittevernreglene og unngår kontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig. Du bør handle hjemme før du drar.
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et hustandsmedlem som er syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller må i karantene mens du er på reise.

Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiser-reiseliv-og-kollektivtransport#alle-bor-unnga-unodvendige-reiser-i-inn-og-utland

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest mandag, 25/1-21 klokken 10:00. Følg med på nasjonale medier for situasjonsoppdateringer.

God bedring til deg som nå er syk! Ring en du kjenner! Ha en fin helg alle sammen!

22. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal kommune 22. januar kl. 10.15:

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Nærkontakter er informert og satt i karantene. Det er nå 29 personer i isolasjon og mellom 50-60 personer er i karantene. Neste massetesting vil gjennomføres førstkommende mandag. Retesting av berørte parter gjøres som ledd i å sikre at smittekjeden blir brutt og utbruddet bringes under kontroll. 

Det pågående smitteutbruddet i Sigdal er oversiktlig, til tross for at offentlig tilgjengelig statistikk viser at vi har svært høye smittetall i forhold til antall innbyggere. Utbruddet er imidlertid begrenset til en klynge, og smittesporinga viser at alle smitteveier er kjent, og ingen smitte er så langt på avveie.

Kunnskapen om dette utbruddet og omkring virusets egenskaper generelt, gjør at vi nå kan iverksette målretta tiltak og ikke behøver å stenge ned hele samfunnet slik det var nødvendig i mars. Erfaring fra tilsvarende utbrudd i nabokommuner gjør at vi vet hvilke tiltak som gir ønsket effekt om å stanse utbruddet så raskt som mulig. Ettersom nasjonale forskrifter i dag er strengere enn de var i fjor høst, anser vi det ikke som nødvendig å fatte nye lokale forskrifter så langt, men knytter begrensningene opp mot utbruddets omfang og varighet.

Status vaksine

Alle beboer på Sigdalsheimen som kan vaksineres pr i dag er vaksinert første gang.

Tildeling Sigdal:

Uke 4: 7 glass (minst 35 doser)

Uke 5: 6 glass (minst 30 doser)

Disse dosene inkluderer annengangs vaksinering til de som allerede har fått første gangs vaksine.

Vedrørende levering av vaksiner til Sigdal i ukene fremover er det for øyeblikket slik at vi får opplysninger om antatt antall vaksinedoser senest en uke i forkant av leveransen. Vi håper og forventer økt antall doser i løpet av februar/mars. 

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer rundt kl. 20.00 i kveld.

21. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen vedrørende smitteutbrudd i Sigdal 21/1-21 klokken 20:00.

Ingen nye smittetilfeller meldt så langt i dag. 91 nye tester tatt.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag kl 20.00.

Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 91 tester i dag ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgstjenesten.

Sigdal TV i dag er med kommuneoverlege Beate Smetbak, helsesykepleier Bente Såstad, virksomhetsleder forebyggende helse Gunhild Aaby Albjerk fra smittesporingsteamet og beredskapsleder Henrik Mørch.

De informerer om den aktuelle smittesituasjonen i Sigdal, hvilke tiltak som nå er gjort og hvordan smittesporingsteamet jobber.

Dagens sending fra Sigdal TV ser du her

21. januar 2021:

Ingen nye smittetilfeller registrert idag pr klokken 10.00. Ny massetesting planlagt ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Det er klokken 10.00 ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Smittesporingsteamet venter fortløpende flere testsvar fra laboratoriet. Status nå er at det er 27 aktive smittetilfeller i isolasjon. 49 nærkontakter er i karantene, i tillegg til Eggedal barnehage og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Det vil bli gjennomført ny massetesting på legesenteret i Prestfoss i dag. Om du har vært og testet deg, er det viktig at du kjører rett hjem og ikke reiser innom butikken eller lignende steder.

Vi minner om at legesenteret i Prestfoss og Eggedal fortsatt er stengt for fysisk oppmøte. Det gis kun akutt helsehjelp på legesenteret i Prestfoss i tillegg til testing. Dersom du får en automatisk påminnelse om din legetime ved Eggedal eller Prestfoss legesenter, skal du se bort fra denne. Vi ber om at du ikke ringer legesenteret nå, med mindre det er kritiske, eller helt nødvendige henvendelser eller avtale om testing.

Stengningen av legesentrene er gjort som et midlertidig tiltak, på grunn av smittevernfaglige hensyn, og ikke av kapasitetsmangel. Legene utfører fortløpende fjernkonsultasjoner på telefon og via nettmøter. Legesentrene åpner så snart det lokale smittetrykket tillater dette.

Ny vurdering av beredskapsnivået på Sigdal ungdomsskole gjøres torsdag, 28/1-21.

Kriseledelsen presiserer at pålagt stans i idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 også omfatter organiserte utendørsaktiviteter og arrangementer, enten det er her i Sigdal eller i annen kommune. Dette gjelder foreløpig frem til 2. februar. Bakgrunnen for dette er ikke smittefare mellom barn, men smitterisikoen blant voksne som følger barna, samt økt antall nærkontakter.

Hvis du kjenner noen som ikke benytter seg av digital informasjon, setter vi pris på om du vil bidra til å videreformidle kommunens pressemeldinger. Kommunen planlegger også utsendelse av informasjonsark til alle innbyggere med digital forsendelse, som automatisk sendes på papir dersom man ikke åpner sin digitale postkasse innen 4 dager.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer i kveld rundt klokken 20.00. 

20. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal kommune 20.01.21, kl 20.15.

Foreløpig ingen nye smittetilfeller registrert. 58 nye tester er tatt og 13 vaksinedoser gitt. 

Det er klokken 20.00 ikke meldt om nye smittetilfeller. I dag er det foretatt 58 tester ved Prestfoss legesenter. Det er gitt 13 vaksinedoser. Disse er gitt til beboere på Sigdalsheimen og noen til helsepersonell. I uke 4 får vi tildelt 35 doser. 18 av disse går til annengangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 1. Resterende doser gis etter myndighetens anbefalte prioritering.

Kontaktopplysninger for vaksinering
Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 65 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å ringe: tlf. 47 68 80 07 eller tlf. 91 34 45 52.

Kommuneoverlegen informerer
Smitteutbruddet i Sigdal har medført at vi har flere barn som er smittet. Noen av barna går i barnehage og andre går på skole. Det medfører at nærkontaktene til barna, det vil si de som er på samme avdeling i barnehagen eller er i samme kohort på skolen, er i karantene. Vi erfarer at situasjonen gjør noen foreldre urolige og usikre.

Sigdal kommune er en del av et interkommunalt samarbeid om kommuneoverlegefunksjonen. Modum kommune har hatt flere smittede elever på sine skoler. Kommuneoverlegen har fått en del erfaring med å håndtere smitte på skoler og barnehager, og det er derfor gode rutiner med å jobbe seg gjennom dette. Vi ønsker å fortelle om hvordan smittesporingsprosessen fungerer, og håper at det kan bidra til økt trygghet.

Vi har et veldig godt system for testing ved Prestfoss legesenter, og laboratoriet i Drammen, som analyserer testene, har også god kapasitet. Det betyr at hvis det er mistanke om koronasmitte, så får man testet seg svært raskt. Deretter tar det omtrent et døgn før resultatene foreligger. Dette er et viktig ledd i å stoppe smitten.

Så snart beskjeden om en positiv test kommer til ansvarlig smittesporer, blir smittesporingsapparatet varslet og satt i gang. Den smittede gjennomgår et grundig og gjennomtenkt intervju for å kartlegge nærkontakter. Alle som defineres som nærkontakter får beskjed om å gå i karantene med informasjon om hva det betyr. Alle voksne som er i karantene blir testet, og dersom noen tester positivt så er smittesporerne umiddelbart i gang med å kartlegge nye nærkontakter. Barna som nå er i karantene kan også teste seg dersom de får symptomer eller det er et ønske om en test.

Personene som er smittet i dette utbruddet har kjent smittevei. Dette gjør sporingsarbeidet enklere. Viruset ser ut til å smitte svært lett mellom voksne, derfor tester vi mye bredere enn vanlig, og har nå begynt å smittespore flere dager tilbake enn de 48 timene som FHI anbefaler. Generelt smitter viruset i liten grad mellom barn. Forøvrig følger vi FHI sin oppskrift, og gjennomfører nå det arbeidet som i så mange andre tilfeller har vist seg å være akkurat det som skal til for å stanse smitten i å spre seg.

Så ber vi alle om å fortsette å gjøre det dere selv kan bidra med: Hold god avstand, ha få nærkontakter, vask hender og hold dere hjemme. Ta en test om dere får symptomer.

Hold sammen – hold ut!

20. januar 2021:

Smittesporingsteamet mottok i går kveld 11 positive prøvesvar. Disse smittetilfellene er nærkontakter til tidligere registrert smitte i dette utbruddet.

Blant de smittede er 1 barn som er tilknyttet Eggedal barnehage. Et barn er nærkontakt til bekreftet smitte og tilknyttet Nerstad barnehage. Som forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å sette de tilhørende avdelingene i 10 dagers karantene og de ansatte testes i dag. Barnehagene, foresatte og eierstyrene er informert. Smittesporingen økes tilbake til 5 døgn etter kontakt med påvist smittet. 

Som konsekvens av at det ble meldt om et så stort antall bekreftet smitte blant nærkontakter, og smitten med dette synes å spres raskere enn tidligere, har kriseledelsen ved kommuneoverlegen etter delegert myndighet besluttet følgende:

 • Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss og Eggedal holder fortsatt stengt og inntil videre.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestopp app her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

For mer informasjon se kommunens nettside.

19. januar 2021:

Det er i dag klokken 15:30 ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal, til tross for at det i går ble levert 119 tester til undersøkelse. I dag er det foretatt 24 nye tester ved legesenteret og i helse- og omsorgssektoren.

Status i forbindelse med smitteutbruddet er at 22 personer er i isolasjon, og 66 nærkontakter i karantene.

I går 18.01 presenterte regjeringen nye nasjonale regler gjeldende fra 20.01 2021. Regjeringen åpner for at kommuner med høyt smittepress kan ha strengere regler enn de nasjonale anbefalingene.

Vi er midt i et lokalt smitteutbrudd, som er tilknytta hjemmetjenesten i kommunen. Heldigvis har vi oversikt over omfanget av utbruddet så langt. For at vi raskest mulig skal bli smittefri igjen, oppfordrer vi alle på det sterkeste om at man i størst mulig grad unngår besøk hos hverandre, og unngår sosial omgang blant voksne, selv om regjerningen åpner noe opp for dette.

Dette er også en forutsetning for at åpningen av aktivitet for barn- og unge under 20 år på fritiden kan gjennomføres. Alle fagmiljøer er svært tydelig på at dette har stor betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse. Vi minner om at det er rapportert lite smitteoverføring mellom barn og unge. Men er du ikke i form eller har symptomer, så skal du være hjemme og bestille testing.

Smittetrenden er fallende rundt oss, og sammen skal vi sørge for at også vi så snart som mulig er smittefrie igjen.

18. januar 2021:

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal i dag. På Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgssektoren er det i løpet av dagen testet 119 personer. Disse forventes det svar på i løpet av morgendagen.

Nye nasjonale tiltak er lagt fram i dag. Med bakgrunn i regjeringens anbefaling om at kommuner med høyt smittepress skal vurdere å opprettholde de strengeste smitteverntiltakene gjelder følgende for Sigdal:

 • Sigdal ungdomsskole holder foreløpig rødt nivå ut inneværende uke. Så lenge ungdomsskolen er på rødt nivå, holdes ungdomsklubben stengt.
 • Lokale treninger og friluftsaktiviteter åpnes for ungdom under 20 år.
 • Barn og unge i samme kohort kan treffes på fritiden. For at barn og unge skal ha en større frihet i tiden fremover, avhenger det av at vi alle sammen tar et ansvar for å begrense smitte.
 • Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder som tidligere beskrevet stengt for fysisk oppmøte også denne uken. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.
 • Vi minner om at det fortsatt er besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak gjøres for besøk hos personer som er i livets siste fase.

Kriseledelsen minner om at kommunen befinner seg midt i et pågående smitteutbrudd og at alle tar ansvar for å begrense antall nærkontakter og unngår besøk i den perioden vi er oppe i. 

17. januar 2021:

Det er bekreftet enda et smittetilfelle i dag. Det er også tilknyttet det pågående smitteutbruddet og vedkommende er og har vært i karantene. Det er heldigvis få nærkontakter og alle er informert og satt i karantene.

Det er 22 bekreftede i isolasjon i Sigdal kommune per nå. Det er ca. 75 nærkontakter til de smittede i karantene.

Dersom du benytter appen Smittestopp fra FHI kan du, om du er bekreftet smittet, legge inn opplysninger der for å forebygge ytterligere smitte. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet.

Det er derfor viktig for alle å laste ned appen. Mer informasjon finner du her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/  

17. januar 2021:

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal i dag. Denne er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet.

Det vil ta noe tid før utbruddet vi nå har i Sigdal er under kontroll, og en må ta høyde for at nærkontakter fortsatt kan få positive tester. Det er derfor særs viktig at karanteneregler overholdes og at en tester seg ved symptomer.

16. januar 2021:

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal. Disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og er, og har vært, i karantene. Smittetilfellene utløser ingen nye nærkontakter.

De smittede er tilknyttet Prestfoss skole og Prestfoss barnehage. Kohortene er informert.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3. Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra og med mandag i uke 3.

På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3. Basen vil være åpen som vanlig.

Disse planene forutsetter uendret smittesituasjon. 

14. januar 2021:

Det er i kveld meldt om 5 smittetilfeller i Sigdal. Disse er hovedsakelig nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende.

Det er testet 49 stykker på Prestfoss legesenter og 36 tester er tatt av ansatte og brukere i helsesektoren.

Enger barnehage holder stengt på fredag 15/1-2021 pga. bemanningssituasjonen/testing av de ansatte. Avgjørelsen ble tatt i samråd med eierstyret og alle foreldre er underrettet om dette.

Øvrig oppdatering og informasjon

Det er i uke 3 forventet levering av 2 hetteglass med vaksine.

Vaksineteamet har snart vært i kontakt med alle over 60 år, enten med sms eller pr telefon. Om du ikke har blitt kontaktet er det fint om du kan sende sms eller ringe på tlf: 476 88 007. Du må oppgi navn og fødselsår. Teamet jobber videre nedover i aldersgrupper i ukene som kommer.

Behov for noen å snakke med?

Vi kjenner til at mange har bekymringer og uro i forbindelse med koronautbruddet. Hvis du er rammet selv, eller har en nær relasjon du er bekymret for, er det bare å ta kontakt med teamet for psykisk helse og rustjenesten for en prat.

Sigdal kommune har etablert en åpen linje på dagtid, alle hverdager, til psykisk helse og rustjeneste med telefonnummer: 911 09 672. Her blir du satt over til første ansatte som er ledig. Får du ikke svar er det bare å ringe opp igjen. De har åpent alle virkedager fra kl.09.00-15.30. 

Hvordan takle korona-bekymringer?

Tre tips fra stresspsykologen (link til kognitiv.no).

Stressmestring for deg som er i risikogruppen for koronaviruset (link til kognitiv.no).

Ta vare på hverandre!

13. januar 2021:

- Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Sigdal i dag, 13/1-2021. Nærkontakter til de tidligere smittende personene er registeret og satt i karantene, forteller beredskapssjef Henrik Mørch.

I løpet av dagen er det testet 62 personer på Prestfoss legesenter. I tillegg er det testet personale og brukere i helse- og omsorgstjenesten.

Skolene og barnehagene

Skolene og barnehagene i Sigdal er i liten grad berørt av det pågående smitteutbruddet i kommunen. Ingen ansatte eller barn er rapportert å være smittet, men enkelte er i karantene som følge av at de regnes som nærkontakter.

Barneskolene følger retningslinjer for "gult trafikklys" i henhold til nasjonalt beredskapsnivå og holder åpent alle dager. Unntaket er Eggedal barneskole som på grunn av sin bemanningssituasjon gjennomfører hjemmeskole for 1. og 2. årstrinn torsdag 14/1 og fredag 15/1.

Sigdal ungdomsskole er i "rødt trafikklys" etter nasjonale anbefalinger. Elevene skal alternere mellom hjemmeskole og fysisk oppmøte (denne planen er tidligere publisert her på Sigdal kommunes webside). Endring fra opprinnelig plan er at elever på 9. trinn skal ha hjemmeskole torsdag 14/1 og fredag 15/1. Basen vil være åpen som vanlig.

Alle barnehagene i Sigdal holder åpent alle dager.

Kriseledelsen presiserer at om man er pålagt å være i karantene, kan man ikke bringe eller hente i skole og barnehage. Det må overlates til andre nærstående personer. Om det ikke er andre som levere og hente i barnehage, må barnet/barna holdes hjemme.

Vaksineringen fortsetter

Kommunen har i tillegg satt 14 doser med vaksiner i dag 13.01.2021. 20% er gitt til prioritert helsepersonell i henhold til FHI sine retningslinjer og resterende vaksiner er gitt til beboere på Sigdalsheimen.