Oppdatering fra kriseledelsen

Her kan du se oppdateringer fra kriseledelsen i Sigdal kommune angående Covid-19.

19. februar 2021:

19.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

56 nye tester tatt denne uka - ingen nye smittetilfeller. 

Det er tatt 56 covid-19 tester denne uka. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 11.02.2021. Ingen er per nå i isolasjon eller i karantene. Sigdal har med andre ord i øyeblikket ingen kjente smittetilfeller.

Vi har i uken som har gått hatt flere nærkontakter til smittetilfeller i andre kommuner. Det er fortsatt like viktig at vi opprettholder de gode rutinene og følger smittevernanbefalingene også i ukene fremover og ikke minst i vinterferien. Du kan lese mer om anbefalingene for vinterferien her.

Hjemmetjenesten
Hjemmetjenestene holder på å normalisere driften etter smitteutbruddet. Det er fortsatt utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen i kjølvannet av smitteutbruddet tjenesten var rammet av. Dette innebærer fortsatt redusert tjenestetilbud for enkelte. Nødvendig helsehjelp prioriteres.

Legesentrene
Det er fortsatt skjerpede smitteverntiltak og tilpasset drift på legesenteret i Prestfoss. Eggedal legesenter er åpent tirsdager og torsdager.

Vaksine
Vi har denne uken fått vaksinert 64 personer, herav 30 stk med dose 1 og 34 med dose 2.

I Sigdal har nå 194 personer fått 1. vaksinedose og 73 har fått 2. vaksinedose. De fleste vi vaksinerer er fortsatt i aldersgruppen 85 år og eldre.

Sigdal vil motta 9 hetteglass i uke 8 og 5 hetteglass i uke 9 av Pfizer BionTech sin vaksine. Dette er kun tilstrekkelig til dose 2 for de som fikk dose 1 tre uker tidligere. Vi vil foreløpig ikke motta AsteraZenica eller andre vaksiner.

Vaksinering for hjemmeboende eldre vil fortsatt foregå på Borgerstua i Prestfoss så lenge vi får få doser. Den enkelte vil bli kontaktet på telefon av ansatte i vaksinasjonsteamet i kommunen som for øyeblikket består av Gunhild A. Albjerk, 913 44 552 og Randi Nerum Eidal, 476 88 007.

Vi minner om at vaksinen er gratis. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer.

Neste oppdatering er planlagt fredag, 26.02.21 rundt klokken 16.00.

Kriseledelsen ønsker alle en riktig god helg.

12. februar 2021:

12.02.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 16.00

20 nye tester tatt i dag - ingen nye smittetilfeller meldt før klokken 1600 i dag

 • Det er tatt 20 nye tester i dag. Totalt har testteamet i Sigdal gjennom hele pandemien så langt tatt over 2100 tester.
 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 16.00 i dag.
 • 1 person er i isolasjon og 9 personer er i karantene.

Vi er inne i en periode med lavere smittepress og er glade for det. Vi må imidlertid være forberedt på at situasjonen fortsatt er ustabil og raskt kan endre seg. Kriseledelsens vurdering om mest sannsynlig utvikling er derfor:

 • Enkelte nye smittetilfeller
 • Mulighet for nye lokale smitteutbrudd, men håndterbart gjennom lokal TISK-strategi. (Testing-Isolering-Smittesporing-Karantene)
 • Fortsatt stor arbeids- og tiltaksbelastning, spesielt for personell i helse- og oppvekstetaten.
 • Økt spredning av muterte virusvarianter
 • Raske målretta innstramminger lokalt og nasjonalt ved økt smitte
 • Økt tilgang på vaksine

Det er fortsatt viktig at vi alle er nøye med å følge gjeldende smittevernforskrifter og tester oss dersom vi blir syke. Slik løser vi oppdraget vårt sammen med å hindre smittespredning.

Vaksinering
Totalt har 159 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 43 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI.  Det forventes 10 hetteglass neste uke, som gir minst 50 doser. I uke 8 forventes 9 hetteglass. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Så lenge kommunen mottar et begrenset antall vaksinedoser, vil vaksineringen fortrinnsvis skje på Borgerstua i Prestfoss. Nærmere informasjon gis den enkelte ved innkalling.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Vi kan ta imot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen kan du lese her.

Testing
Test for Covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter 08.15 på morgenen, tlf. 32 71 23 00.

Vi takker dere alle for innsatsen så langt og ønsker en riktig god helg! 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til fredag 19. februar rundt kl. 16.00.  

11. februar 2021:

11.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 12.00

Det er i dag meldt om et nytt smittetilfelle av Covid-19 i Sigdal. Vedkommende er nærkontakt til tidligere meldt nærtilfelle og har vært i karantene siden. Det er ikke tilknyttet ytterligere nærkontakter til dette tilfellet.

Sigdalsheimen
Vi kan ta i mot besøk igjen på Sigdalsheimen. Alle beboerne er ikke fullvaksinert ennå slik at det er fortsatt noe restriksjoner. Døren vil være låst og det er besøkstider for å skjerme måltidene. Nye retningslinjer angående besøk på Sigdalsheimen ser du her på Sigdal kommunes webside.

Testing
Testing for Covid-19 ved Prestfoss legesenter foregår nå fortrinnsvis på formiddagen, på mandag, onsdag og fredag. Ring legesenteret for nærmere avtale, gjerne så tidlig som mulig etter kl. 08.15 på morgenen, tlf. 32 71 23 00.

9. februar 2021:

09.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Ingen nye smittetilfeller registrert - smitteutbruddet i hjemmetjenesten i Sigdal er slått ned.

 • Det ble tatt totalt 39 tester i går. Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Ettersom det ikke er flere smittetilfeller tilknyttet massetestingen i hjemmetjenesten anser vi å ha slått ned smitteutbruddet og har dermed kontroll på situasjonen.
 • Ingen personer er nå i isolasjon og 4 personer er i karantene.

Vaksinering
Totalt har 132 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 32 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Information about the coronavirus vaccine, in different languages and for visually and hearing impaired, can be found here.
Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her.

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har mottatt nasjonal retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er smitteutbruddet nå slått ned, og vi utarbeider nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldende besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges nå for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av neste uke. Dette vil beklageligvis ta noe tid på grunn av bemanningssituasjonen. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Det planlegges også for mer normalisering av drift ved Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.
Eggedal legekontor er nå oppe tirsdager og torsdag fremover.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til fredag 12. februar rundt kl. 16.00. 

8. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 8/2-21, kl. 11.00

Ingen nye smittetilfeller registrert i forbindelse med smitteutbruddet i hjemmetjenesten i Sigdal - Ny rutinemessig massetesting i dag. 

 • Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga. Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 11.00 i dag. Siste smittetilfelle i Sigdal var 29.01.2021.
 • Det ble tatt 4 tester sist fredag. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten i forbindelse med smitteutbruddet skjer i dag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette utbruddet.   
 • 1 person er fortsatt i isolasjon og 4 personer er i full karantene.
 • Alle skolene i Sigdal driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra i dag, mandag 8.februar. Alle barnehagene har normale åpningstider.

Vaksinering
Vi forventer 6 hetteglass med vaksine denne uken, som gir minst 30 doser. Det forventes 10 hetteglass i uke 7, som gir minst 50 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Information about the coronavirus vaccine in different languages and for visually and hearing impaired can be found here:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Informasjon om vaksinering, også på ulike språk og for syns- og hørselshemmede, finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger
Regjeringen annonserte onsdag forrige uke lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. Vi har nå mottatt nasjonale retningslinjer og er i gang med lokale tilpasninger.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av inneværende uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes inntil vår lokale veileder er klar. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av inneværende uke, dersom prøvesvar etter massetesting i dag mandag 08.02.2021 også er negative.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder også stengt ut denne uka. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av inneværende uke.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00.  

5. februar 2021:

05.02.2021 - Oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.00

Ingen nye smittetilfeller etter 41 nye tester - Sigdal ungdomssskole driftes på gult nivå fraog med mandag 8. februar.

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • Det ble totalt tatt 41 tester i går. Alle mottatte prøvesvar er bekreftet negative. Siste rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten er mandag 08.02.2021. Dersom prøvesvarene på denne testen også er negative, kan vi anse å ha slått ned dette smitteutbruddet.   
 • 2 personer er fortsatt i isolasjon og 8 personer er i full karantene.
 • Sigdal ungdomsskole driftes på gult nivå i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen fra og med mandag 8.februar.

Vaksinering
I går torsdag fikk 16 personer 1. vaksinedose.

Totalt har 108 personer i Sigdal fått 1. vaksinedose, og 30 personer har fått 2. vaksinedose iht. vaksinasjonsstatistikk fra FHI. https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksinasjonsstatistikk/

Vi forventer 6 nye hetteglass med vaksine neste uke, som gir minst 30 doser. Fordeling av vaksiner skjer i tråd med nasjonale retningslinjer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om fordeling i løpet av neste uke. Vaksinasjonsteamet vil kontakte den enkelte direkte for vaksinasjonsavtale.

Informasjon om vaksinering på ulike språk og for syns- og hørselshemmede finner du her:
https://www.fhi.no/nyheter/2021/informasjon-om-koronavaksinasjon-pa-ulike-sprak-og-for-syns--og-horselshemm/

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger.
Regjeringen annonserte onsdag denne uka lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv.

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldene besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten.

Hjemmetjenesten
Det planlegges for normalisering av drift ved hjemmetjenesten i løpet av uke 6 dersom prøvesvar etter massetesting mandag 8/2 også er negative. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Legesenter
Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Vi ønsker alle en god helg når den tid kommer!

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt førstkommende mandag rundt kl. 11.00.

4. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 04.02.2021 kl. 10.00

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • I går ble det testet 101 personer ved Prestfoss legesenter. Disse svarene er bekreftet negative. Alle ansatte og elever som retestet seg i går og har fått negative prøvesvar er ute av karantene. 
 • 4 personer er fortsatt i isolasjon og 12 personer er i full karantene. 
 • Det er i dag ny testing for brukere og ansatte i hjemmetjenesten. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01.2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021. Ingen ansatte eller brukere i hjemmetjenesten var positive ved massetesting mandag 01.02.2021. Siste rutinemessig testing av denne gruppen er mandag 08.02.2021, såfremt negative svar fortsatt foreligger. 
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen.

Vaksinering

I går onsdag fikk 21 personer 1. vaksinedose og 9 personer fikk 2. vaksinedose. Vaksineringen fortsetter i dag. 

Alle innbyggere i Sigdal fikk i går et informasjonsbrev med generell informasjon om vaksinering i digital postkasse. De som ikke åpner brevet digitalt vil få dette tilsendt i ordinær post. 

Besøk på Sigdalsheimen, eldresenter og omsorgsboliger

Regjeringen annonserte onsdag lettelser av besøksrutiner på sykehjem osv. 

I Sigdal er det viktig at vi er sikre på at pågående smitteutbruddet er slått ned, og vil derfor utarbeide nye besøksrutiner i henhold til ny nasjonal veileder i løpet av neste uke. Det betyr at gjeldende besøksforbud fortsatt opprettholdes gjennom helgen og inn i uke 6. I omsorgsboliger og på eldresenteret er det lettet litt på besøk for de nærmeste etter avtale med tjenesten. 

Legesenter

Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Det planlegges med normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6.  Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger. 

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 10.00.

3. februar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 03.02.2021 kl. 10.00

Ingen nye positive smittetilfeller - 5 personer fortsatt i isolasjon, 90 i karantene

 • Det er ikke meldt om flere nye positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.
 • 5 personer er fortsatt i isolasjon og 90 personer er i full karantene.
 • I går ble det testet 5 personer ved Prestfoss legesenter.
 • Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole, samt elever på skolebussen og valgfag foretas ved Prestfoss legesenter i dag.

Vaksinering

Sigdal har fått 11 hetteglass (minst 55 doser) i inneværende uke.

Det foretas vaksinering i dag og i morgen i henhold til prioritert vaksinasjonsplan.

Dette innebærer 2. gangs vaksinering av beboere på Sigdalsheimen og 1. gangs vaksinering av beboere i omsorgsboliger og enkelte hjemmeboende over 85 år. De det gjelder har fått beskjed fra vaksinasjonsteamet.

I tillegg vil utvalgt helsepersonell få vaksine etter anbefaling fra FHI.

I uke 6 vil Sigdal etter planen få 6 hetteglass (minst 30 doser).

Legesenter

Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og Eggedal legekontor holder fortsatt stengt ut uke 5. Det er åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19 på Prestfoss legesenter. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Det planlegges for normalisering av drift ved både Eggedal og Prestfoss legesenter i løpet av uke 6. Kriseledelsen vil sørge for oppdatert informasjon når dette foreligger.

Ny oppdatering fra kriseledelsen er planlagt til i morgen rundt kl. 11.00.

2. februar 2021:

Oppdatering fra Kriseledelsen 2.2.2021, kl. 10.00.

94 tester tatt i går, så langt ingen nye smittetilfeller bekreftet.

Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller før klokken 10.00 i dag.

Det ble i går totalt tatt 94 tester på legesenteret og i helse- og omsorgstjenesten. Vi forventer svar på disse testene i løpet av dagen i dag.

Det er nå 6 personer i isolasjon og 91 personer i karantene.

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole samt elever på skolebuss og valgfag foretas tidligst på dag 7 etter kontakt med smitte.

Elever og ansatte fra SUS, samt elever på skolebuss som ble testet fredag 29. januar eller mandag 1. februar, har derfor tilbud om å teste seg på nytt ved Prestfoss legesenter onsdag 3. februar kl. 10.30.  Det er ikke nødvendig å bestille time for denne gruppen. Dersom denne testen også er negativ kan man forlate karantene jfr smittevernforskriften §4c.

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A74c.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Kriseledelsen vil oppdatere daglig om smittesituasjonen på ukedager inntil utbruddet er bekreftet slått ned. 

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen kl. 10.00. 

1. februar 2021:

Oppdatering fra Kriseledelsen 1.2.2021, kl. 11.00.

Ingen nye smittetilfeller meldt pr idag klokken 11.00 - Åpner for aktivitet for barn og unge.

Smittesporingsteamet har ikke mottatt melding om nye smittetilfeller i løpet av helga.

Det er nå 6 personer i isolasjon og 93 personer i karantene.

Smitteutbruddet i hjemmetjenesten
Det vil foretas ny massetesting ved legesenteret i Prestfoss i dag. Dette omfatter rutinemessig testing av brukere og ansatte i hjemmetjenesten. For at det lokale utbruddet i hjemmetjenesten skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar i 10 påfølgende dager for alle tester tatt i perioden. Siste positive test hos ansatt var torsdag 28.01 2021 og siste positive test hos bruker var mandag 25.01.2021.

Re-test for elever og ansatte ved Sigdal ungdomsskole og andre nærkontakter
Elever, lærere og andre nærkontakter som er i 10 dagers karantene etter smittetilfelle ved Sigdal ungdomsskole den 29.01.21, bør teste seg på nytt på dag 7. Det tilbys derfor re-testing ved Prestfoss legesenter førstkommende onsdag. Vi kommer tilbake til klokkeslett for testing. Om denne testen også er negativ, kan en gå ut av karantene jf. nye retningslinjer fra FHI.

Ettersom smittetrenden nå synes å være synkende i Sigdal, letter kriseledelsen på noen av tiltakene som ble midlertidig innført onsdag, 20.01.21. Følgende tiltak gjelder fra og med 02.02.21:

 • Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år åpnes. Dette gjelder også aktiviteter i annen kommune. Det er viktig å følge med på lokale retningslinjer i den kommunen dere besøker. Det forutsettes at voksne som følger på fritidsaktiviteter holder god avstand. Karanteneregler må likevel overholdes.
 • Generelt besøksforbudet ved Sigdalsheimen, omsorgsboliger og eldresenter opprettholdes så lenge smitteutbruddet i hjemmetjenesten pågår.
 • Hjemmetjenesten gir fortsatt kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende, inntil utbruddet er slått ned.
 • Sigdal ungdomsskole har digital hjemmeskole ut denne uken og planlegger for gult beredskapsnivå fra uke 6 i henhold til den nasjonale trafikklysmodellen. Endelig avgjørelse tas i slutten av uken.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift, og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet. Ny vurdering gjøres fortløpende etter resultat av utført massetesting.
 • Kommunen åpner for skjenking av alkohol ved serveringsstedene i Sigdal i henhold til gjeldene nasjonale retningslinjer.
 • Kommunen åpner for besøk i hjemmet i tråd med nasjonale retningslinjer, dvs. inntil 5 personer i tillegg til egen husstand. Vi oppfordrer alle til å ha god oversikt over sine nærkontakter til støtte ved eventuell smittesporing.

Du kan lese de nasjonale retningslinjene her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Husk å bestill en test dersom du føler deg syk, slik at vi kan isolere og stanse et eventuelt utbrudd raskest mulig.

Neste oppdatering fra kriseledelsen planlegges i morgen rundt klokken 10.00.

 

30. januar 2021:

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen 30.01.2021 kl. 11.00. Alle testsvar foreligger - ingen nye smittetilfeller innen klokken 11:00 i dag.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i Sigdal, etter at samtlige prøvesvar etter gårsdagens massetesting foreligger.

Dette er svært gledelige nyheter, men vi minner allikevel om viktigheten av at du overholder karantenetiden din og tester deg straks, dersom du skulle utvikle symptomer.

Tilbud til barn og ungdom som trenger noen å snakke med, kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.

Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no, Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no. Du kan også benytte anonym chat gjennom tjenesten BarSnakk: www.barnavrus.no

29. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 29.01.2021 kl. 20.00: Ingen nye smittetilfeller så langt i kveld. 79 nye tester tatt i dag.

Det er i oppdateringen tidligere i dag meldt om en smittet elev på Sigdal ungdomsskole. Det ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl 20.00. Smittesporingsteamet forventer testsvar fra laboratoriet utover kvelden.

Det er totalt tatt 79 tester i dag, herav 78 på Prestfoss legesenter og 1 i helse og omsorgstjenesten.

Etter dagens smittetilfelle er 8 personer i isolasjon og totalt 135 personer i karantene, herav 10 personer i fritidskarantene (samfunnskritisk personell). 

Ingen av elevene ved de øvrige skolene i Sigdal er pr nå smittet, men noen av elevene i barneskolene er i karantene. Barneskolene vil i uke 5 ha gul beredskap, mens Sigdal ungdomsskole har hjemmeskole. 

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal. Vi følger derfor retningslinjer for isolasjon og karantene i henhold til veileder fra FHI (link til mer info på fhi.no).

Vi vil berømme dere alle som tar i et ekstra tak i denne tiden. Den enkeltes innsats er til stor hjelp for kommunens tjenester og oss i kriseledelsen. Tusen takk!

Vi ønsker alle en riktig god helg, og god bedring til deg som nå er syk. 

Neste oppdatering fra kriseledelsen er planlagt mandag 01.02.2021 kl 10.00.

 

Ekstra oppdatering fra kriseledelsen 29.01.21 kl. 13.00: Ett nytt smittetilfelle bekreftet - tilknyttet Sigdal ungdomsskole.

Kriseledelsen har i dag mottatt ett bekreftet smittetilfelle etter hurtigtest ved Prestfoss legesenter.

Den smittede er elev ved Sigdal ungdomsskole. Smitteveien knyttes ikke til det pågående utbruddet i hjemmetjenesten, men er nærkontakt til smittetilfelle meldt i går.

Alle elever og lærere på 10. trinn og alle elever og passasjerer som har tatt skolebussen fra Nerstad til Prestfoss og tilbake denne uken fra og med mandag 25.1 til og med onsdag 27.1 skal i karantene. Nærkontakter som ringes av smittesporingsteamet skal også i karantene.

Følgende tiltak er så langt iverksatt:

 • Smittesporing pågår, nærkontakter kontaktes og settes i karantene.
 • Skolen informerer berørte parter fortløpende.
 • Som forebyggende tiltak vil hele Sigdal ungdomsskole gå over til digital hjemmeskole fra og med mandag 01.02.21.
 • Det iverksettes mulighet for testing for elever og lærere på 10. trinn ved legesenteret i Prestfoss klokken 14.30. Alle det gjelder får beskjed via mobilskolemelding.
 • Andre som ønsker testing kan kontakte legesenteret tlf: 32 71 23 00 og de vil bli satt opp til testing enten i dag eller på mandag.

Kriseledelsen gjentar at vi nå ikke har grunn til å mistenke at det er det engelske muterte viruset vi har i Sigdal.

Kriseledelsen oppdaterer saken fortløpende. 

Oppdatering fra kriseledelsen 29.01.2021 kl 10.30

Tre nye smittetilfeller bekreftet - forventer dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5. 

Smittesporingsteamet mottok i går tre positive prøvesvar. To smittetilfeller er bekreftet smittet av det pågående utbruddet. Et smittetilfelle er nytt og smitteveien er foreløpig ukjent.

Smittesporing pågår, nye nærkontakter kontaktes fortløpende og settes i karantene.

Etter kommuneoverlegens vurdering er det lite sannsynlig at det er den engelsk virusvariant vi har i Sigdal.

Kommunen har mottatt 4 prøvesvar fra FHI, disse er IKKE den engelske virusvarianten.

Kommunen mottok melding fra FHI i går at vi mottar nær dobbelt så mange vaksinedoser i uke 5 som først planlagt. Dette tilsvarer ca 70 doser og vaksinasjonsteamet er i gang med replanlegging av vaksinering for uke 5.

Det er nå 7 personer i isolasjon og 35 personer er i karantene, i tillegg er det 10 personer i fritidskarantene. Nerstad barnehage i karantene til og med i dag 29.01.2021.

Det ble i går tatt totalt 57 tester ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgsektoren.

Sist helg rådet regjeringen innbyggerne i de 25 kommunene med strenge tiltak fra å reise på hytta. I går ettermiddag ble dette rådet fjernet for samtlige kommuner bortsett fra Nordre Follo. Viktige råd på veien kan du lese her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/frarader-ikke-lenger-reiser-til-hytta-utenfor-egen-kommune/id2830543/

Vi ber fortsatt om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmeside https://www.sigdal.kommune.no/informasjon-om-korona.6293882.html  og informasjonssidene på FHI.

Ettersom vi har nye smittetilfeller i dag planlegger kriseledelsen å komme med en oppdatering i kveld kl 20.00.

28. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal 28.01.2021 kl. 10.00

Ingen nye smittetilfeller meldt. Ny massetesting i dag. Sigdal ungdomsskole går tilbake til gult nivå fra og med uke 5. 

Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før kl. 10.00 i dag.

Det er nå 13 personer i isolasjon samt 28 personer i full karantene og 9 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). I tillegg er en avdeling ved Nerstad barnehage i karantene til og med i morgen, 29.01.2021.

Det vil i dag foretas ny massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse og omsorgstjenesten.

Kriseledelsen gjør oppmerksom på følgende:

 • Sigdal ungdomsskole vil fra og med uke 5 være på gult «trafikklys» i henhold til nasjonalt beredskapsmodell for skolene.
 • Legesenteret i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid-19. Eggedal legekontor er stengt.
 • Vi anbefaler å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.
 • Vurdering av øvrige lokale tiltak som gjelder foreløpig frem til 2. februar gjøres fortløpende i forbindelse med resultater fra massetestinger.

Det nærmer seg helg og erfaringsmessig medfører dette økt trafikk på våre butikker. Vi minner derfor om at alle butikkene i Sigdal tilbyr både ferdig pakking av varer som kan hentes, eller utkjøring direkte til bolig- eller hytteadressen.

Dersom du allikevel må innom butikken, husk munnbind, rene hender og hold avstand. Fint om bare en i husstanden går inn og handler.

Vi minner om at det er innført strenge regionale tiltak i det sentrale østlandsområde på grunn av et utbrudd av den engelske virusvarianten, og regjeringen har presisert at det ikke skal gjennomføres unødvendige reiser fra de berørte kommunene.

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider, Sigdal TV og informasjonssidene på FHI.

Ettersom den lokale smitten ser ut til å flate ut, planlegges neste oppdatering fra kriseledelsen i morgen klokken 10.00.

27. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 27.01.2021 kl 20.00.

Ingen nye smittetilfeller registrert - 21 tester tatt.

Det er ikke meldt om flere nye smittetilfeller i dag før kl 20.00. Det er tatt 21 tester på Prestfoss legesenter i dag.

Vaksine

Som planlagt har 18 personer fått 2. vaksine i dag og 15 personer har fått 1. vaksine. 20% er gitt til helsepersonell.

I uke 5 er det forventet 6 hetteglass med vaksine levert til Sigdal kommune

Kontaktopplysninger for vaksinering

Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 45 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å sende en SMS til: 47 68 80 07 eller 91 34 45 52. I denne SMS`en ber vi om at du opplyser om:

 • navn
 • fødselsår
 • ønsker vaksine ja eller nei.

Regjeringen innførte i kveld de strengeste innreisereglene i Norge siden mars 2020.

Innreisereglene kan du lese her.

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer i morgen rundt klokken 10.00.

27. januar 2021:

27.01.2021 kl. 10.00 - oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal i forbindelse med pågående smitteutbrudd.

Ingen flere meldte smittetilfeller før klokken 10.00 i dag. Ny vaksinering i dag, første runde med dose 2.

Det er ikke meldt om flere positive prøvesvar før klokken 10.00 i dag. 

Det er nå 16 personer i isolasjon, 34 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29.01.21.

Vaksine
Vi venter å få levert 7 hetteglass i dag og plan for dagens vaksinasjon er:

Sigdalsheimen: 20 beboere (18 får dose 2 og 2 får dose 1)

Eggedal eldresenter: 8 beboere over 85 år

Eggedal helsestasjon og legekontor: 4 hjemmeboende eldre over 85 år

20% av til prioritert helsepersonell.

Skoleskyss
Detaljert informasjon vedrørende ekstra skoleskyss for elever fra Sigdal på Buskerud videregående skole publiseres ca. klokken 12.00 i dag. 

Påminnelse smittevern
Vi minner om at økt avstand og færre nærkontakter er to sentrale smittereduserende tiltak i håndteringen av koronapandemien. Ved å øke avstanden mellom mennesker og redusere antall kontakter, reduseres risikoen for å bli smittet av personer som ikke vet at de er smittet. 

Vi oppfordrer deg til å notere daglig de kontaktene du har hatt, og gjerne hvor du har vært. En eventuell smittesporing vil da være veldig mye lettere og presis.

Husk å laste ned appen Smittestopp. Det er frivillig.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

Oppdatering kl. 12.15: Supplerende busstransport for sigdalselever ved Buskerud VGS

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. 

Sigdal kommune organiserer supplerende skoleskyss for elever fra Sigdal ved Buskerud videregående skole fra og med torsdag morgen, 28/1-21.

Vi setter opp en minibuss som kjører rett før ordinær bussrute 105 fra Prestfoss bru til Åmot skyss-stasjon med avgang kl. 07.59 fra Prestfoss. Minibussen tar med seg kun sigdalselever på strekningen inntil bussen er full. Elever som ikke får plass på minibussen tar ordinær bussrute nr. 105.

Minibussen kjører sigdalselevene tilbake på strekningen Åmot-Prestfoss med avreise Åmot skyss-stasjon kl. 13.40.

Hensikten med denne ekstra bussen er å gjøre flere seter tilgjengelige og øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte.

Tiltaket er en prøveordning foreløpig ut uke 5. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Skoleskyss-oppdatering kl 17.40
Sigdal kommune fikk i dag ca kl 13.30 beskjed fra Brakar om at de setter inn ekstra skoleskyss fra Sigdal til Åmot.
Dette betyr at det kan se ut til at kommunens egen planlagte minibuss ikke vil bli nødvendig.
Vi vil imidlertid allikevel kjøre minibussen som planlagt i morgen torsdag og fredag, da vi vet at elevene allerede er informert om dette tiltaket. Vi forventer at Brakar vil informere skolene om ny ordning og økningen av kapasiteten.

26. januar 2021:

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Ingen nye smittetilfeller meldt før klokken 20.00. Setter inn ekstra skolebuss fra og med førstkommende torsdag.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 12 tester ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Kommuneoverlegen informerer
I Sigdal har vi et smitteutbrudd av en virusvariant vi ikke har fått stadfestet. Vi venter fortsatt svar på analysene fra FHI. Derfor er vi føre var og forholder oss som om dette skulle være den engelske virusmutasjonen. Det betyr at hustandsmedlemmer til nærkontakter skal være i karantene inntil første negative test foreligger.

Skoleskyss
Kommunen har i dag gjort en midlertidig avtale om å sette inn en minibuss på strekningen Prestfoss til Åmot. Denne skal benyttes som en ekstra buss for elever ved videregående skole. Ordningen vil gjelde fra og med førstkommende torsdag 28/1, og vi kommer tilbake med detaljer i morgen, onsdag. Hensikten med denne ekstra bussen er å øke kapasiteten på hovedbussen, slik at avstand og smittevern kan overholdes på en god måte. Det er viktig for kommunen å komme i gang med en slik løsning nå. Vi vil fortløpende vurdere og evaluere både organisering og omfanget av dette ekstra tiltaket. Endringer kan derfor forekomme raskt, men vi vil sørge for god informasjon i forkant.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10.00 i morgen, onsdag 27/1.

26. januar 2021:

26.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 10.30

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Smittesporing av eventuelle nærkontakter pågår.

Ettersom det fortsatt er smittetilfeller etter massetesting i hjemmetjenesten, opprettholdes besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og øvrige omsorgsboliger. Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.

Det er nå 19 personer i isolasjon, 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon). En avdeling ved Nerstad barnehage er i karantene tom 29/1-21.

For at et lokalt utbrudd skal anses å være under kontroll og smitten dermed slått ned, kreves det negative prøvesvar for alle tester tatt i den berørte tjenesten ved 3 påfølgende massetestinger. Det betyr med andre ord 10 dager uten nye registrerte smittetilfeller som knyttes til utbruddet.

Husk å laste ned appen Smittestopp.

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger og informasjonssidene på FHI.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt til rundt klokken 20.00 i dag.

25. januar 2021:

25.01.2021 - oppdatering fra kriseledelsen kl. 20.00

Ingen nye smittetilfeller meldt så langt i kveld i forbindelse med det pågående utbruddet i Sigdal. Totalt tatt 85 tester tatt i dag.    

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 85 tester ved legesenteret i Prestfoss samt i helse- og omsorgstjenesten i dag.

Kommuneoverlege Beate Smetbak ber alle som den siste tiden har vært i kontakt med personer bosatt i Nordre Follo om å teste seg, uavhengig av om de har symptomer eller ei. Dette for å hindre at det muterte viruset kan spre seg ytterligere.

Som forebyggende smittetiltak ber også kommuneoverlegen om at barn i skole og barnehage som bor sammen med en nærkontakt, om å være hjemme inntil første negative prøvesvar foreligger.

For avtale om testing, ring Prestfoss legesenter på tlf. 32 71 23 00.
Se mer informasjon på kommunens nettside https://www.sigdal.kommune.no/testing.530591.no.html

Brakar opplyser om at de så langt ikke har tatt stilling til kommunens tydelige anmodning om å øke kapasiteten på skoleskyssen i Sigdal. Kommunen følger saken tett, og er klare til å iverksette alternative tiltak dersom det ikke snarest foreligger en god og akseptabel løsning.

Med tanke på utviklingen av smittesituasjonen i og omkring Nordre Follo kommune, understreker vi igjen viktigheten av å følge både de nasjonale forskriftene og anbefalingene, samt de lokale tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Så lenge vi har et pågående smitteutbrudd i kommunen, vil kriseledelsen publisere oppdateringer omkring situasjonen to ganger i døgnet, eller ved særskilte hendelser.

Neste oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal er planlagt rundt klokken 10:00 i morgen, tirsdag 26/1-21.

25. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen 25.01.2021 kl. 10.00.

Ett nytt smittetilfelle meldt - ny massetesting i dag.

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal. Smittesporingsteamet følger opp både smittet person samt nærkontakter. Dette smittetilfellet ser ikke ut til å være tilknyttet det pågående utbruddet.

Det vil i dag foretas massetesting på legesenteret i Prestfoss. En del av disse testene er annen og tredjegangs tester for ansatte og beboere i helse- og omsorgstjenesten.

Det er nå 17 personer i isolasjon samt 37 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon) og en avdeling ved Nerstad barnehage. Eggedal barnehage er åpen fra i dag 25.01.2021.

Husk å laste ned appen Smittestopp: https://www.fhi.no/nyheter/2020/ny-smittestopp-app-klar-for-nedlasting/

Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.

Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Ønsker du å unngå å handle selv, tilbyr alle butikkene i Sigdal hjemkjøring og pakking av varer. Vi oppfordrer spesielt gjester fra andre kommuner om å benytte seg av dette tilbudet.

Kriseledelsen i Sigdal kommune er i forløpende dialog med busselskapet Brakar om behovet for økning av kapasiteten i forbindelse med skoleskyss. Nærmere informasjon i forhold til kapasitet på skoleskyss kommer i neste oppdatering.

Kirken i Sigdal vil være med på Sigdal-TV tirsdag. Der vil spørsmål rundt gudstjenester, dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelser være tema.

Kriseledelsen følger fortsatt utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og er i fortløpende kontakt med Statsforvalteren i Oslo og Viken, samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Vi presiserer at informasjonen fra disse kommunene er vesentlig å informere om også hos oss, ettersom vi har mange besøkende fra disse områdene. Vi må også være forberedt på lignende tiltak hos oss, dersom den nå vedtatte nedstegningen i de berørte områdene ikke stanser spredningen.  

Vi ber om at alle bidrar i å hindre smittespredning ved å følge nasjonale og lokale smittevernråd ekstra nøye i tiden fremover.   

Følg med på kommunens hjemmesider der også sendinger fra Sigdal TV ligger https://www.sigdal.kommune.no/informasjon-om-korona.6293882.html  og informasjonssidene på FHI.

22. januar 2021:

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i dag før kl. 20.00. Smittesporingsteamet følger opp både smittede samt nærkontakter og er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 32 tester i dag ved legesenteret i Prestfoss og i helse og omsorgstjenesten.

Det er nå 20 personer i isolasjon samt 39 personer i full karantene og 11 personer i fritidskarantene (personell i kritisk samfunnsfunksjon), samt barnehagen i Eggedal og en avdeling ved Nerstad barnehage. 

Kriseledelsen følger utviklingen i Nordre Follo og omegn tett, og har i ettermiddag og kveld vært i møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken samt Helsedirektoratet og FHI i forbindelse med utbruddet av det muterte viruset fra Storbritannia. Regjeringen vil komme tilbake med nærmere tiltak fortløpende.

Basert på den nye utviklingen understreker vi viktighet av å følge både de nasjonale forskrifter og anbefalingene samt tiltak som er iverksatt i Sigdal for å hindre smitten i å spre seg ytterligere.

Vi minner om kommunens lokale tiltak i forbindelse med pågående utbrudd:

 • Åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021. Dette gjelder også all form for utendørs arrangement der folk samles.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss holder fortsatt redusert og tilpasset drift og har åpent for øyeblikkelig hjelp og testing av Covid- 19. Eggedal legekontor er stengt. Pasienter med avtalt time vil bli kontaktet.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2. februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

I tillegg gjelder nasjonale forskrifter som blant annet omhandler reiseråd herunder:

 • Reising innebærer økt risiko både for å smitte andre og for å bli smittet selv. Alle bør derfor unngå unødvendig reiser både i inn- og utland.
 • Reiser til hytta kan gjennomføres så lenge du følger smittevernreglene og unngår kontakt med andre enn de du bor sammen med til vanlig. Du bør handle hjemme før du drar.
 • Er du syk, i karantene eller isolasjon skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et hustandsmedlem som er syk med covid-19.

Tenk også over hva du skal gjøre dersom du blir syk og må isolere deg, eller må i karantene mens du er på reise.

Les mer her: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/reiser-reiseliv-og-kollektivtransport#alle-bor-unnga-unodvendige-reiser-i-inn-og-utland

Neste oppdatering fra kriseledelsen kommer senest mandag, 25/1-21 klokken 10:00. Følg med på nasjonale medier for situasjonsoppdateringer.

God bedring til deg som nå er syk! Ring en du kjenner! Ha en fin helg alle sammen!

22. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal kommune 22. januar kl. 10.15:

Smittesporingsteamet mottok i går kveld to positive prøvesvar. Disse er nærkontakter med tidligere registrerte smittetilfeller i pågående utbrudd. Nærkontakter er informert og satt i karantene. Det er nå 29 personer i isolasjon og mellom 50-60 personer er i karantene. Neste massetesting vil gjennomføres førstkommende mandag. Retesting av berørte parter gjøres som ledd i å sikre at smittekjeden blir brutt og utbruddet bringes under kontroll. 

Det pågående smitteutbruddet i Sigdal er oversiktlig, til tross for at offentlig tilgjengelig statistikk viser at vi har svært høye smittetall i forhold til antall innbyggere. Utbruddet er imidlertid begrenset til en klynge, og smittesporinga viser at alle smitteveier er kjent, og ingen smitte er så langt på avveie.

Kunnskapen om dette utbruddet og omkring virusets egenskaper generelt, gjør at vi nå kan iverksette målretta tiltak og ikke behøver å stenge ned hele samfunnet slik det var nødvendig i mars. Erfaring fra tilsvarende utbrudd i nabokommuner gjør at vi vet hvilke tiltak som gir ønsket effekt om å stanse utbruddet så raskt som mulig. Ettersom nasjonale forskrifter i dag er strengere enn de var i fjor høst, anser vi det ikke som nødvendig å fatte nye lokale forskrifter så langt, men knytter begrensningene opp mot utbruddets omfang og varighet.

Status vaksine

Alle beboer på Sigdalsheimen som kan vaksineres pr i dag er vaksinert første gang.

Tildeling Sigdal:

Uke 4: 7 glass (minst 35 doser)

Uke 5: 6 glass (minst 30 doser)

Disse dosene inkluderer annengangs vaksinering til de som allerede har fått første gangs vaksine.

Vedrørende levering av vaksiner til Sigdal i ukene fremover er det for øyeblikket slik at vi får opplysninger om antatt antall vaksinedoser senest en uke i forkant av leveransen. Vi håper og forventer økt antall doser i løpet av februar/mars. 

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer rundt kl. 20.00 i kveld.

21. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen vedrørende smitteutbrudd i Sigdal 21/1-21 klokken 20:00.

Ingen nye smittetilfeller meldt så langt i dag. 91 nye tester tatt.

Det er ikke meldt om flere smittetilfeller i dag kl 20.00.

Smittesporingsteamet er forberedt på flere testsvar fra laboratoriet.

Det er totalt tatt 91 tester i dag ved Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgstjenesten.

Sigdal TV i dag er med kommuneoverlege Beate Smetbak, helsesykepleier Bente Såstad, virksomhetsleder forebyggende helse Gunhild Aaby Albjerk fra smittesporingsteamet og beredskapsleder Henrik Mørch.

De informerer om den aktuelle smittesituasjonen i Sigdal, hvilke tiltak som nå er gjort og hvordan smittesporingsteamet jobber.

Dagens sending fra Sigdal TV ser du her

21. januar 2021:

Ingen nye smittetilfeller registrert idag pr klokken 10.00. Ny massetesting planlagt ved legesenteret i Prestfoss i dag.

Det er klokken 10.00 ikke meldt om nye smittetilfeller i Sigdal. Smittesporingsteamet venter fortløpende flere testsvar fra laboratoriet. Status nå er at det er 27 aktive smittetilfeller i isolasjon. 49 nærkontakter er i karantene, i tillegg til Eggedal barnehage og en avdeling ved Nerstad barnehage.

Det vil bli gjennomført ny massetesting på legesenteret i Prestfoss i dag. Om du har vært og testet deg, er det viktig at du kjører rett hjem og ikke reiser innom butikken eller lignende steder.

Vi minner om at legesenteret i Prestfoss og Eggedal fortsatt er stengt for fysisk oppmøte. Det gis kun akutt helsehjelp på legesenteret i Prestfoss i tillegg til testing. Dersom du får en automatisk påminnelse om din legetime ved Eggedal eller Prestfoss legesenter, skal du se bort fra denne. Vi ber om at du ikke ringer legesenteret nå, med mindre det er kritiske, eller helt nødvendige henvendelser eller avtale om testing.

Stengningen av legesentrene er gjort som et midlertidig tiltak, på grunn av smittevernfaglige hensyn, og ikke av kapasitetsmangel. Legene utfører fortløpende fjernkonsultasjoner på telefon og via nettmøter. Legesentrene åpner så snart det lokale smittetrykket tillater dette.

Ny vurdering av beredskapsnivået på Sigdal ungdomsskole gjøres torsdag, 28/1-21.

Kriseledelsen presiserer at pålagt stans i idretts- og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 også omfatter organiserte utendørsaktiviteter og arrangementer, enten det er her i Sigdal eller i annen kommune. Dette gjelder foreløpig frem til 2. februar. Bakgrunnen for dette er ikke smittefare mellom barn, men smitterisikoen blant voksne som følger barna, samt økt antall nærkontakter.

Hvis du kjenner noen som ikke benytter seg av digital informasjon, setter vi pris på om du vil bidra til å videreformidle kommunens pressemeldinger. Kommunen planlegger også utsendelse av informasjonsark til alle innbyggere med digital forsendelse, som automatisk sendes på papir dersom man ikke åpner sin digitale postkasse innen 4 dager.

Ny oppdatering fra kriseledelsen kommer i kveld rundt klokken 20.00. 

20. januar 2021:

Oppdatering fra kriseledelsen i Sigdal kommune 20.01.21, kl 20.15.

Foreløpig ingen nye smittetilfeller registrert. 58 nye tester er tatt og 13 vaksinedoser gitt. 

Det er klokken 20.00 ikke meldt om nye smittetilfeller. I dag er det foretatt 58 tester ved Prestfoss legesenter. Det er gitt 13 vaksinedoser. Disse er gitt til beboere på Sigdalsheimen og noen til helsepersonell. I uke 4 får vi tildelt 35 doser. 18 av disse går til annengangs vaksinering av de som fikk vaksine i uke 1. Resterende doser gis etter myndighetens anbefalte prioritering.

Kontaktopplysninger for vaksinering
Det mangler noen telefonnummer på listene fra folkeregisteret som brukes til å kontakte innbyggerne våre. Vi ber derfor om at personer over 65 år, som IKKE har fått en telefon eller SMS fra Sigdal kommune med spørsmål om de ønsker vaksine, om å ringe: tlf. 47 68 80 07 eller tlf. 91 34 45 52.

Kommuneoverlegen informerer
Smitteutbruddet i Sigdal har medført at vi har flere barn som er smittet. Noen av barna går i barnehage og andre går på skole. Det medfører at nærkontaktene til barna, det vil si de som er på samme avdeling i barnehagen eller er i samme kohort på skolen, er i karantene. Vi erfarer at situasjonen gjør noen foreldre urolige og usikre.

Sigdal kommune er en del av et interkommunalt samarbeid om kommuneoverlegefunksjonen. Modum kommune har hatt flere smittede elever på sine skoler. Kommuneoverlegen har fått en del erfaring med å håndtere smitte på skoler og barnehager, og det er derfor gode rutiner med å jobbe seg gjennom dette. Vi ønsker å fortelle om hvordan smittesporingsprosessen fungerer, og håper at det kan bidra til økt trygghet.

Vi har et veldig godt system for testing ved Prestfoss legesenter, og laboratoriet i Drammen, som analyserer testene, har også god kapasitet. Det betyr at hvis det er mistanke om koronasmitte, så får man testet seg svært raskt. Deretter tar det omtrent et døgn før resultatene foreligger. Dette er et viktig ledd i å stoppe smitten.

Så snart beskjeden om en positiv test kommer til ansvarlig smittesporer, blir smittesporingsapparatet varslet og satt i gang. Den smittede gjennomgår et grundig og gjennomtenkt intervju for å kartlegge nærkontakter. Alle som defineres som nærkontakter får beskjed om å gå i karantene med informasjon om hva det betyr. Alle voksne som er i karantene blir testet, og dersom noen tester positivt så er smittesporerne umiddelbart i gang med å kartlegge nye nærkontakter. Barna som nå er i karantene kan også teste seg dersom de får symptomer eller det er et ønske om en test.

Personene som er smittet i dette utbruddet har kjent smittevei. Dette gjør sporingsarbeidet enklere. Viruset ser ut til å smitte svært lett mellom voksne, derfor tester vi mye bredere enn vanlig, og har nå begynt å smittespore flere dager tilbake enn de 48 timene som FHI anbefaler. Generelt smitter viruset i liten grad mellom barn. Forøvrig følger vi FHI sin oppskrift, og gjennomfører nå det arbeidet som i så mange andre tilfeller har vist seg å være akkurat det som skal til for å stanse smitten i å spre seg.

Så ber vi alle om å fortsette å gjøre det dere selv kan bidra med: Hold god avstand, ha få nærkontakter, vask hender og hold dere hjemme. Ta en test om dere får symptomer.

Hold sammen – hold ut!

20. januar 2021:

Smittesporingsteamet mottok i går kveld 11 positive prøvesvar. Disse smittetilfellene er nærkontakter til tidligere registrert smitte i dette utbruddet.

Blant de smittede er 1 barn som er tilknyttet Eggedal barnehage. Et barn er nærkontakt til bekreftet smitte og tilknyttet Nerstad barnehage. Som forebyggende tiltak har kommuneoverlegen besluttet å sette de tilhørende avdelingene i 10 dagers karantene og de ansatte testes i dag. Barnehagene, foresatte og eierstyrene er informert. Smittesporingen økes tilbake til 5 døgn etter kontakt med påvist smittet. 

Som konsekvens av at det ble meldt om et så stort antall bekreftet smitte blant nærkontakter, og smitten med dette synes å spres raskere enn tidligere, har kriseledelsen ved kommuneoverlegen etter delegert myndighet besluttet følgende:

 • Den varslede åpningen av idretts- og fritidsaktiviteter for barn- og unge utsettes foreløpig til tirsdag 2. februar 2021.
 • Besøksforbudet ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og øvrige omsorgsboliger opprettholdes.
 • Hjemmetjenesten gir kun nødvendig helsehjelp i samråd med brukere og pårørende.
 • Sigdal ungdomsskole holdes på rødt nivå også i uke 4 i henhold til trafikklysmodellen.
 • Legesentrene i Prestfoss og Eggedal holder fortsatt stengt og inntil videre.
 • Skjenkestopp innføres foreløpig frem til tirsdag 2.februar 2021.
 • Alle oppfordres til å unngå besøk hos hverandre og ha så få nærkontakter som mulig.

Det henvises til smittevernloven § 4.1

For øvrig gjelder den nasjonale smittevernforskriften.

Situasjonen overvåkes kontinuerlig og endring i tiltakene vurderes fortløpende.

Last ned smittestopp app her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/

For mer informasjon se kommunens nettside.

19. januar 2021:

Det er i dag klokken 15:30 ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal, til tross for at det i går ble levert 119 tester til undersøkelse. I dag er det foretatt 24 nye tester ved legesenteret og i helse- og omsorgssektoren.

Status i forbindelse med smitteutbruddet er at 22 personer er i isolasjon, og 66 nærkontakter i karantene.

I går 18.01 presenterte regjeringen nye nasjonale regler gjeldende fra 20.01 2021. Regjeringen åpner for at kommuner med høyt smittepress kan ha strengere regler enn de nasjonale anbefalingene.

Vi er midt i et lokalt smitteutbrudd, som er tilknytta hjemmetjenesten i kommunen. Heldigvis har vi oversikt over omfanget av utbruddet så langt. For at vi raskest mulig skal bli smittefri igjen, oppfordrer vi alle på det sterkeste om at man i størst mulig grad unngår besøk hos hverandre, og unngår sosial omgang blant voksne, selv om regjerningen åpner noe opp for dette.

Dette er også en forutsetning for at åpningen av aktivitet for barn- og unge under 20 år på fritiden kan gjennomføres. Alle fagmiljøer er svært tydelig på at dette har stor betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse. Vi minner om at det er rapportert lite smitteoverføring mellom barn og unge. Men er du ikke i form eller har symptomer, så skal du være hjemme og bestille testing.

Smittetrenden er fallende rundt oss, og sammen skal vi sørge for at også vi så snart som mulig er smittefrie igjen.

18. januar 2021:

Det er ikke registrert nye smittetilfeller i Sigdal i dag. På Prestfoss legesenter og i helse- og omsorgssektoren er det i løpet av dagen testet 119 personer. Disse forventes det svar på i løpet av morgendagen.

Nye nasjonale tiltak er lagt fram i dag. Med bakgrunn i regjeringens anbefaling om at kommuner med høyt smittepress skal vurdere å opprettholde de strengeste smitteverntiltakene gjelder følgende for Sigdal:

 • Sigdal ungdomsskole holder foreløpig rødt nivå ut inneværende uke. Så lenge ungdomsskolen er på rødt nivå, holdes ungdomsklubben stengt.
 • Lokale treninger og friluftsaktiviteter åpnes for ungdom under 20 år.
 • Barn og unge i samme kohort kan treffes på fritiden. For at barn og unge skal ha en større frihet i tiden fremover, avhenger det av at vi alle sammen tar et ansvar for å begrense smitte.
 • Legesenteret i Prestfoss og Eggedal holder som tidligere beskrevet stengt for fysisk oppmøte også denne uken. Pasienter med avtaler er eller vil bli kontaktet. Legesenteret i Prestfoss vil fortsatt være åpent for akutt helsehjelp og testing av Covid-19.
 • Vi minner om at det fortsatt er besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre grunnet pågående utbrudd av covid-19. Unntak gjøres for besøk hos personer som er i livets siste fase.

Kriseledelsen minner om at kommunen befinner seg midt i et pågående smitteutbrudd og at alle tar ansvar for å begrense antall nærkontakter og unngår besøk i den perioden vi er oppe i. 

17. januar 2021:

Det er bekreftet enda et smittetilfelle i dag. Det er også tilknyttet det pågående smitteutbruddet og vedkommende er og har vært i karantene. Det er heldigvis få nærkontakter og alle er informert og satt i karantene.

Det er 22 bekreftede i isolasjon i Sigdal kommune per nå. Det er ca. 75 nærkontakter til de smittede i karantene.

Dersom du benytter appen Smittestopp fra FHI kan du, om du er bekreftet smittet, legge inn opplysninger der for å forebygge ytterligere smitte. Dette vil være til stor hjelp for smittesporingsteamet.

Det er derfor viktig for alle å laste ned appen. Mer informasjon finner du her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/  

17. januar 2021:

Det er meldt om ett nytt smittetilfelle i Sigdal i dag. Denne er nærkontakt til tidligere meldte tilfelle. Smittesporing pågår og nærkontakter vil bli kontaktet.

Det vil ta noe tid før utbruddet vi nå har i Sigdal er under kontroll, og en må ta høyde for at nærkontakter fortsatt kan få positive tester. Det er derfor særs viktig at karanteneregler overholdes og at en tester seg ved symptomer.

16. januar 2021:

Det er meldt om to nye smittetilfeller i Sigdal. Disse er nærkontakter til tidligere meldte tilfeller og er, og har vært, i karantene. Smittetilfellene utløser ingen nye nærkontakter.

De smittede er tilknyttet Prestfoss skole og Prestfoss barnehage. Kohortene er informert.

Alle barnehagene planlegger å holde åpent som vanlig i uke 3. Alle trinn i barneskolen er planlagt å ha normal timeplan fra og med mandag i uke 3.

På Sigdal ungdomsskole blir det fortsatt veksling mellom fysisk oppmøte og digital hjemmeskole mandag og tirsdag i uke 3. Basen vil være åpen som vanlig.

Disse planene forutsetter uendret smittesituasjon. 

14. januar 2021:

Det er i kveld meldt om 5 smittetilfeller i Sigdal. Disse er hovedsakelig nærkontakter til tidligere smittetilfeller. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende.

Det er testet 49 stykker på Prestfoss legesenter og 36 tester er tatt av ansatte og brukere i helsesektoren.

Enger barnehage holder stengt på fredag 15/1-2021 pga. bemanningssituasjonen/testing av de ansatte. Avgjørelsen ble tatt i samråd med eierstyret og alle foreldre er underrettet om dette.

Øvrig oppdatering og informasjon

Det er i uke 3 forventet levering av 2 hetteglass med vaksine.

Vaksineteamet har snart vært i kontakt med alle over 60 år, enten med sms eller pr telefon. Om du ikke har blitt kontaktet er det fint om du kan sende sms eller ringe på tlf: 476 88 007. Du må oppgi navn og fødselsår. Teamet jobber videre nedover i aldersgrupper i ukene som kommer.

Behov for noen å snakke med?

Vi kjenner til at mange har bekymringer og uro i forbindelse med koronautbruddet. Hvis du er rammet selv, eller har en nær relasjon du er bekymret for, er det bare å ta kontakt med teamet for psykisk helse og rustjenesten for en prat.

Sigdal kommune har etablert en åpen linje på dagtid, alle hverdager, til psykisk helse og rustjeneste med telefonnummer: 911 09 672. Her blir du satt over til første ansatte som er ledig. Får du ikke svar er det bare å ringe opp igjen. De har åpent alle virkedager fra kl.09.00-15.30. 

Hvordan takle korona-bekymringer?

Tre tips fra stresspsykologen (link til kognitiv.no).

Stressmestring for deg som er i risikogruppen for koronaviruset (link til kognitiv.no).

Ta vare på hverandre!

13. januar 2021:

- Det er ikke bekreftet nye smittetilfeller i Sigdal i dag, 13/1-2021. Nærkontakter til de tidligere smittende personene er registeret og satt i karantene, forteller beredskapssjef Henrik Mørch.

I løpet av dagen er det testet 62 personer på Prestfoss legesenter. I tillegg er det testet personale og brukere i helse- og omsorgstjenesten.

Skolene og barnehagene

Skolene og barnehagene i Sigdal er i liten grad berørt av det pågående smitteutbruddet i kommunen. Ingen ansatte eller barn er rapportert å være smittet, men enkelte er i karantene som følge av at de regnes som nærkontakter.

Barneskolene følger retningslinjer for "gult trafikklys" i henhold til nasjonalt beredskapsnivå og holder åpent alle dager. Unntaket er Eggedal barneskole som på grunn av sin bemanningssituasjon gjennomfører hjemmeskole for 1. og 2. årstrinn torsdag 14/1 og fredag 15/1.

Sigdal ungdomsskole er i "rødt trafikklys" etter nasjonale anbefalinger. Elevene skal alternere mellom hjemmeskole og fysisk oppmøte (denne planen er tidligere publisert her på Sigdal kommunes webside). Endring fra opprinnelig plan er at elever på 9. trinn skal ha hjemmeskole torsdag 14/1 og fredag 15/1. Basen vil være åpen som vanlig.

Alle barnehagene i Sigdal holder åpent alle dager.

Kriseledelsen presiserer at om man er pålagt å være i karantene, kan man ikke bringe eller hente i skole og barnehage. Det må overlates til andre nærstående personer. Om det ikke er andre som levere og hente i barnehage, må barnet/barna holdes hjemme.

Vaksineringen fortsetter

Kommunen har i tillegg satt 14 doser med vaksiner i dag 13.01.2021. 20% er gitt til prioritert helsepersonell i henhold til FHI sine retningslinjer og resterende vaksiner er gitt til beboere på Sigdalsheimen.