– Det er nå det begynner!

Beskjeden fra Per Arne Lislien i Sigdal Utvikling er ikke til å ta feil av. Framover vil vi se effektene av et Sigdal som samarbeider.

Prosjektet Sigdal Utvikling gikk i første omgang fra 1. januar 2017 til 31. desember 2020. Nå er prosjektleder Per Arne Lislien i gang med en ny periode. Sigdal Utvikling videreføres, nå som et spleiselag mellom det offentlige og næringslivet. Det er Sigdal Næringsforum som er styringsgruppen til prosjektet. De første fire årene ble Sigdal Utvikling finansiert over fond.

– Sigdal Utvikling startet 1. januar 2017 med Sigdal Industriforening som prosjekteier. Industriforeningen var opptatt av at vi skulle jobbe med ting som gagnet hele Sigdalssamfunnet, ikke bare industrien. De fremhevet arbeid med kommunikasjon, arbeidskraft og attraksjon som viktige, forteller prosjektlederen.

Med dette som utgangspunkt har Sigdal Utvikling jobbet mye bredere enn Per Arne og styringsgruppa trodde de skulle gjøre. Han mener også noe av suksessfaktoren til Sigdal Utvikling har vært at de satte fokus på hva vi får til i Sigdal, og ikke bare hva vi ikke får til.

– Det synes jeg vi har klart, og jeg merker at folk både er positive og optimistiske på Sigdals vegne. Jeg opplever et bredere engasjement rundt utvikling. Alle bidrar og tenker at «dette gjør vi sammen nå», forteller Per Arne.

Prosjektleder Per Arne Lislien er klar for en ny runde med Sigdal Utvikling.

Prosjektleder Per Arne Lislien er klar for en ny runde med Sigdal Utvikling.

Flere spennende konsepter 

I 2017 ble konseptet iSigdal utviklet og lansert, med fokus på bo, leve og skape. Konseptet ble realisert på Sigdal.no og bidra til at denne siden fikk et realt ansiktsløft. iSigdal ble en bred kommunikasjonskanal.

– Endringene vi gjorde på sigdal.no var veldig viktige. iSigdal-plattformen kommer også til å fortsette å være viktig framover, tror Per Arne.

Sigdalskonferansen ble også utviklet og gjennomført i regi av Sigdal Utvikling. Dette ble raskt et populært arrangement, og et naturlig møtested for næringsliv og privatpersoner. Både blant de som holder til i Sigdal og utenfor kommunegrensene. I 2020 gikk konferansen for første gang heldigitalt, som følge av koronaen.

Per Arne Lislien og Per Skøien på Sigdalskonferansen i 2019, slik vi er vant til å se dem.

Per Arne Lislien og Per Skøien på Sigdalskonferansen i 2019, slik vi er vant til å se dem.

– Sigdalskonferansen, med interessante temaer og foredragsholdere, og ikke minst kåring av årets bedrift, har vært viktig og vil fortsatt være det. Vi har også valgt å involvere ungdommen i konferansen ved å la vinnerne av 9. klasses innovasjonskonkurranse presentere ideen sin på scenen, forteller Per Arne. 

Samarbeidet mellom skole og næringsliv har fått en større plass, noe begge parter har god nytte av.

Sigdal Utvikling har også jobba med ting som har skapt debatt. Mulighetsstudien i Eggedal er et eksempel på det, med Eggedal som et reiselivssentrum.

– Dette viste at det er en bredde i hvordan man ønsker at ting skal utvikle seg, mener Per Arne.

Han legger til at initiativer som Sigdal Aktiv og LY Hytta viser at det skjer spennende ting i Sigdal. Tendensen ser ut til å være at man tør å satse enda større enn tidligere, og det utvikles arbeidsplasser. 

– Tilgang på arbeidskraft er en av temaene vi har jobbet med siden starten. Attraktivitet og bostedsmuligheter henger direkte sammen med dette, og her ser vi nå en god utvikling. Boligbyggingen i kommunen har begynt å bevege på seg, forteller Per Arne.

Hva skjer videre med Sigdal Utvikling?

– I første omgang har vi en helt konkret bestilling fra Sigdal kommune som gjelder å se på organiseringen av næringslivet i kommunen, og muligheten for å etablere et foretak for nærings- og utviklingssamarbeid. I dag er det en del foreninger. Vi skal se på hvordan disse jobber sammen og finne en måte å samle denne utviklingskraften, sier Per Arne.

– Vi har også flere prioriterte temaer for det nærmeste året. Blant disse er bostedsattraktivitet, sentrumsutvikling, Testarena Norefjell, kobling mot teknologimiljøet i Kongsberg og destinasjonsutvikling, forteller prosjektlederen.

Utover dette vil Sigdal Utvikling utvikle seg etter hvilke behov de ser, akkurat som det gjorde fra 2017-2020.

– Det er nå det begynner!

Per Arne mener at grunnlaget som ble lagt de fire foregående årene gjør at vi nå kan begynne å ta ut noen effekter.

– Det er nå det begynner! Vi jobber videre med strategien om Sigdal som et attraktivt sted å bo, leve og skape. Det har allerede skjedd en del, også i koronaåret 2020. Da vant vi en nasjonal innovasjonskonkurranse med konseptet Testarena Norefjell. Dette konseptet tar utgangspunkt i den store befolkningen vi er når vi ser på fastboende og fritidsbeboere samlet, og handler om grønn mobilitet. Hvordan kan vi tilrettelegge for at flere titalls tusen mennesker skal bevege seg rundt samtidig? Kommunikasjon med fritidsbefolkningen vår blir utrolig viktig framover, sier han.

Her er forbindelsene med Kongsberg avgjørende, og i så måte er prosjektlederen i Sigdal Utvikling veldig fornøyd med at Sigdal kommune nå er en del av Kongsbergregionen.

 – Kommunens valg av regiontilhørighet er spennende. Å gå til Kongsbergregionen flytter på noe historisk. Jeg mener dette er en stor fordel for deler av næringslivet vårt. Samtidig fortsetter vi samarbeidet med Norefjellregionen innen blant annet reiseliv, sier Per Arne.

Han vil også trekke fram dialogen med landbruket og skogbruket. 

– Landbruket og skogbruket er viktig, med alt fra nisjemat til bruken av trevirke. Vi har stolte tradisjoner i Sigdal som vi kan spille videre på nå. Her tror jeg det ligger mye uforløst potensiale, sier Per Arne. 

Oppfordring til alle – fastboende og besøkende

Til slutt vil prosjektlederen i Sigdal Utvikling komme en oppfordring til alle, enten du bor i Sigdal eller er besøkende.

– Vi ønsker at alle som er en del av Sigdalssamfunnet, og som ser noen muligheter, kommer til oss med innspill. Det vil vi veldig, veldig gjerne, avslutter Per Arne Lislien.