1,4 millioner kroner til kommunal kompensasjon

Er din bedrift særlig hardt ramma av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19? Da kan du søke om kommunal kompensasjon fra Sigdal kommune innen 10. mai.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt Sigdal kommune totalt 1 409 229,- kr til en kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med kompensasjonsordninga er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt ramma av lokale, regionale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordninga skal spesielt hjelpe de virksomhetene som helt eller delvis har falt utenfor de generelle nasjonale kompensasjonsordningene. Det kan også gis støtte til fellestiltak for reiselivet, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Søknadsfrist for midlene er 10. mai.

Slik søker du

  • Søknad skal registreres via regionalforvaltning.no
  • Opprett bruker (hvis du ikke allerede har) og logg in
  • Søk støtteordning Sigdal kommune – velg ordningen «kommunal kompensasjonsordning»
  • Fyll ut alle felt nøye

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Per Arne Lislien på tlf. 920 92 902 eller per.arne.lislien@sigdal.kommune.no

Du finner også mer informasjon på Sigdal kommunes side:

https://www.sigdal.kommune.no/kompensasjonsordning.555552.no.html