Sigdal Industriforening

Sigdal Industriforening er en frittstående medlemsforening for industribedrifter i Sigdal. Den ble stiftet 19.05.99 og består av flg. bedrifter: Sole AS, Sigdal Mekaniske AS, Sigdal kjøkken AS, Nor-Ka AS, Blinkhus Sigdal AS, Thor Holm Plastvarefabrikk AS, Eggedal Sag, Buskerud Næringshage AS, Sigdal Bakeri AS, Skare & Nes AS, Nedre Eggedal Hyttemøbel AS og Sigdal Element AS.

2643

Formålet med arbeidet i foreningen

 • Øke medlemmenes kompetanse innen bedriftsutvikling
 • Samarbeide om tiltak som skaper økt lønnsomhet, slik som felles innkjøp
 • Sammen forbedre konkurraseevnen og posisjonen i markedet
 • Arbeide for å bedre rammebetingelsene for industribedrifter i kommunen
 • Opprettholde gode kontakter til andre miljøer og organisasjoner som Sigdal kommune, Innovasjon Norge m.fl.

Hva arbeider Sigdal Industriforening med?

 • Felles innkjøpssamarbeid på områder som strøm, telefon, arbeidsklær, kontorrekvisita m.m.
 • Høringsinstans i næringspolitiske saker
 • Arrangerer ulike kurs for bedriftene. Eksempler er: mellomlederkurs, salgskurs, styrekurs, ulike datakurs.
 • Arrangerer fire aktuelle temamøter i året. Tar opp aktuelle temaer etter forslag fra medlemsbedriftene. Eks. på temaer er: skattefunn, samarbeid skole – næringsliv, metoder for å arbeide med utviklingsprosesser, styrets funksjon, datasikkerhet, tilgang til høyhastighetsnett, bruk av arbeidsavtaler, bedriftens betydning i lokalsamfunnet, lærlingebedrifter m.m.
 • Samarbeid skole – næringsliv. Deltakelse i ulike utviklingsprosjekter som for eksempel Prosjekt Entreprenørskap. Presentasjon av bedrifter og muligheter for ungdomsskoleelever.
 • Ta imot elevgrupper på bedriftsbesøk. Prosjekter der elever blir kjent med lokale bedrifter. Rekrutteringsfremmende tiltak. Elever lager artikler for å presentere bedriftene.

Sekretariat ved Buskerud Næringshage
Tlf: 92 69 29 02
post@nhage.com

Sole AS

I flere tiår har Sole AS utviklet og produsert komponenter for økt verdi og salg i varmtvannsindustrien.

Adresse
3359 Eggedal
Telefon
32 71 17 00
E-post
sales@sole-as.com
Nettside
Besøk nettside

Blink Hus Sigdal

Boligen er en av de største investeringene i livet.

Adresse
Bruveien 12, 3055 Krokstadelva
Telefon
32 71 14 90
E-post
firmapost@blinkhus-sigdal.no
Nettside
Besøk nettside

Skare og Nes

Skare & Nes AS produserer kundetilpassede bil- og maskinpåbygg og utfører service på anleggsmaskiner og annet maskinelt utst...

Adresse
Nerstad Industriområde, 3350 Prestfoss
Telefon
979 91 999
E-post
kjetil@skare-nes.no
Nettside
Besøk nettside

Sigdal Mekaniske

Sigdal Mekaniske AS ble etablert i 1990 og har siden den gang utviklet seg til å bli en allsidig bedrift som dekker kundenes...

Adresse
3358 Nedre Eggedal
Telefon
909 11 760
E-post
post@sigdalmekaniske.no
Nettside
Besøk nettside

Thor Holm Plastvarefabrikk

Thor Holm Plastvarefabrikk AS ble grunnlagt i 1962.

Adresse
Nerstad industriområde 1, 3350 Prestfoss
Telefon
32 71 19 00
E-post
post@holmplast.no
Nettside
Besøk nettside

Nedre Eggedal Hyttemøbel

Nedre Eggedal Hyttemøbel as har siden 1963 produsert solide møbler til hus og hytte.

Adresse
Eggedalsveien 69 3358 Nedre Eggedal
Telefon
901 09 471
E-post
eggedal@hyttemobel.no
Nettside
Besøk nettside

XL-BYGG Sigdal

XL-BYGG Sigdal er den komplette trelast- og byggevareleverandøren i Prestfoss. 

Adresse
Sagveien 34, 3350 Prestfoss
Telefon
32 71 05 50
E-post
firmapost.sigdal@eggedalsag.no
Nettside
Besøk nettside

Økologisk Spesialkorn

Økologisk Spesialkorn er eiet og drevet av biodynamiske og økologiske bønder. Vi satser på opprinnelige kornsorter som spelt...

Adresse
Sigdalsveien 1300
Telefon
413 45 489
E-post
post@spesialkorn.no
Nettside
Besøk nettside

Sigdal Bakeri

Sigdal Bakeri er det lille lokale knekkebrødbakeriet som ligger Prestfoss. 

Adresse
3350 Prestfoss
Telefon
32 71 03 87
E-post
post@sigdalbakeri.no
Nettside
Besøk nettside

Nor-Ka

Nor-Ka er et godkjent påbyggerverksted med over 40 års erfaring som produsent av sandwich distribusjons skap og andre nisjep...

Adresse
Nerstad, 3350 Prestfoss
Telefon
32 71 19 10
E-post
post@nor-ka.no
Nettside
Besøk nettside
Viking Technology

Viking Technology

Norsk Alpakka

Norsk Alpakka

Norsk Alpakka as holder til i Sigdal og Fredrikstad, og tilbyr alpakkaprodukter av høy kvalitet.

Adresse
Sigdalsveien 2358, 3350 Prestfoss
Telefon
905 90 707
E-post
post@norskalpakka.no
Nettside
Besøk nettside
Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage jobber med vekst og utvikling av nye og etablerte bedrifter i næringslivet. 

Adresse
Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss
Telefon
909 74 186
E-post
post@nhage.com
Nettside
Besøk nettside
Sigdal Kjøkken

Sigdal Kjøkken

Vi har vårt hovedkontor på Trollåsen rett utenfor Oslo, men det er fabrikken i Eggedal som virkelig er bedriftens hjerte.

Adresse
Trollåsveien 6, 1414 Trollåsen
Telefon
66 82 23 00
E-post
firmapost@sigdal.com
Nettside
Besøk nettside
Sigdal Element

Sigdal Element

Vi er leverandør av storelementer til hus, hytter, garasjer og leiligheter.

Adresse
3358 Nedre Eggedal
Telefon
469 87 548
E-post
post@sigdalelement.no
Nettside
Besøk nettside
XL-BYGG Eggedal Sag

XL-BYGG Eggedal Sag

XL-BYGG Eggedal Sag er den komplette trelast- og byggevareleverandøren i Eggedal.

Adresse
Eggedalsveien 1390, 3359 Eggedal
Telefon
906 27 000
E-post
firmapost@eggedalsag.no
Nettside
Besøk nettside