Sigdal Industriforening

Sigdal Industriforening er en frittstående medlemsforening for industribedrifter i Sigdal. Den ble stiftet 19.05.99 og består av flg. bedrifter: Sole AS, Sigdal Mekaniske AS, Sigdal kjøkken AS, Nor-Ka AS, Blinkhus Sigdal AS, Thor Holm Plastvarefabrikk AS, Eggedal Sag, Buskerud Næringshage AS, Sigdal Bakeri AS, Skare & Nes AS, Nedre Eggedal Hyttemøbel AS og Sigdal Element AS.

2643

Formålet med arbeidet i foreningen

 • Øke medlemmenes kompetanse innen bedriftsutvikling
 • Samarbeide om tiltak som skaper økt lønnsomhet, slik som felles innkjøp
 • Sammen forbedre konkurraseevnen og posisjonen i markedet
 • Arbeide for å bedre rammebetingelsene for industribedrifter i kommunen
 • Opprettholde gode kontakter til andre miljøer og organisasjoner som Sigdal kommune, Innovasjon Norge m.fl.

Hva arbeider Sigdal Industriforening med?

 • Felles innkjøpssamarbeid på områder som strøm, telefon, arbeidsklær, kontorrekvisita m.m.
 • Høringsinstans i næringspolitiske saker
 • Arrangerer ulike kurs for bedriftene. Eksempler er: mellomlederkurs, salgskurs, styrekurs, ulike datakurs.
 • Arrangerer fire aktuelle temamøter i året. Tar opp aktuelle temaer etter forslag fra medlemsbedriftene. Eks. på temaer er: skattefunn, samarbeid skole – næringsliv, metoder for å arbeide med utviklingsprosesser, styrets funksjon, datasikkerhet, tilgang til høyhastighetsnett, bruk av arbeidsavtaler, bedriftens betydning i lokalsamfunnet, lærlingebedrifter m.m.
 • Samarbeid skole – næringsliv. Deltakelse i ulike utviklingsprosjekter som for eksempel Prosjekt Entreprenørskap. Presentasjon av bedrifter og muligheter for ungdomsskoleelever.
 • Ta imot elevgrupper på bedriftsbesøk. Prosjekter der elever blir kjent med lokale bedrifter. Rekrutteringsfremmende tiltak. Elever lager artikler for å presentere bedriftene.

Sekretariat ved Buskerud Næringshage
Tlf: 92 69 29 02
post@nhage.com

Sigdal Mekaniske

Sigdal Mekaniske AS ble etablert i 1990 og har siden den gang utviklet seg til å bli en allsidig bedrift som dekker kundenes...

Adresse
3358 Nedre Eggedal
Telefon
909 11 760
E-post
post@sigdalmekaniske.no
Nettside
Besøk nettside

Skare & Nes AS

Skare & Nes AS produserer kundetilpassede bil- og maskinpåbygg og utfører service på anleggsmaskiner og annet maskinelt utst...

Adresse
Nerstad Industriområde, 3350 Prestfoss
Telefon
979 91 999
E-post
kjetil@skare-nes.no
Nettside
Besøk nettside
Norsk Alpakka

Norsk Alpakka

Norsk Alpakka as holder til i Sigdal og Fredrikstad, og tilbyr alpakkaprodukter av høy kvalitet.

Adresse
Sigdalsveien 2358, 3350 Prestfoss
Telefon
905 90 707
E-post
post@norskalpakka.no
Nettside
Besøk nettside
Sole AS

Sole AS

I flere tiår har Sole AS utviklet og produsert komponenter for økt verdi og salg i varmtvannsindustrien.

Adresse
3359 Eggedal
Telefon
32 71 17 00
E-post
sales@sole-as.com
Nettside
Besøk nettside
Blink Hus Sigdal

Blink Hus Sigdal

Boligen er en av de største investeringene i livet.

Adresse
Bruveien 12, 3055 Krokstadelva
Telefon
32 71 14 90
E-post
firmapost@blinkhus-sigdal.no
Nettside
Besøk nettside
Nedre Eggedal Hyttemøbel

Nedre Eggedal Hyttemøbel

Nedre Eggedal Hyttemøbel as har siden 1963 produsert solide møbler til hus og hytte.

Adresse
Eggedalsveien 69 3358 Nedre Eggedal
Telefon
901 09 471
E-post
eggedal@hyttemobel.no
Nettside
Besøk nettside
Thor Holm Plastvarefabrikk

Thor Holm Plastvarefabrikk

Thor Holm Plastvarefabrikk AS ble grunnlagt i 1962.

Adresse
Nerstad industriområde 1, 3350 Prestfoss
Telefon
32 71 19 00
E-post
post@holmplast.no
Nettside
Besøk nettside
Sigdal Element

Sigdal Element

Vi er leverandør av storelementer til hus, hytter, garasjer og leiligheter.

Adresse
3358 Nedre Eggedal
Telefon
469 87 548
E-post
post@sigdalelement.no
Nettside
Besøk nettside
Sigdal Kjøkken

Sigdal Kjøkken

Vi har vårt hovedkontor på Trollåsen rett utenfor Oslo, men det er fabrikken i Eggedal som virkelig er bedriftens hjerte.

Adresse
Trollåsveien 6, 1414 Trollåsen
Telefon
66 82 23 00
E-post
firmapost@sigdal.com
Nettside
Besøk nettside
Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage

Buskerud Næringshage jobber med vekst og utvikling av nye og etablerte bedrifter i næringslivet. 

Adresse
Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss
Telefon
909 74 186
E-post
post@nhage.com
Nettside
Besøk nettside
Sigdal Mølle

Sigdal Mølle

Sigdal Mølle dyrker og maler opprinnelige kornsorter som spelt, emmer, enkorn, svedjerug og landsorter av hvete.

Adresse
Sigdalsveien 1300
Telefon
952 05 609
E-post
post@sigdalmolle.no
Nettside
Besøk nettside
Nor-Ka

Nor-Ka

Nor-Ka er et godkjent påbyggerverksted med over 40 års erfaring som produsent av sandwich distribusjons skap og andre nisjep...

Adresse
Nerstad, 3350 Prestfoss
Telefon
32 71 19 10
E-post
post@nor-ka.no
Nettside
Besøk nettside