Haglebu Fjellkirke

Mobilnavigasjon

Firmadetaljer

Haglebu Fjellkirke ligger usedvanlig vakkert til på Grantangen under Haglebunatten, der norske styrker kjempet ett av de siste slag i det okkuperte Norge.

Tanken om å bygge et sportskapell eller fjellkirke i Eggedalsfjellene er av gammel dato. Hyttebygging i stor målestokk og stor utfart til fjellet gjorde tanken mer og mer aktuell ettersom tiden gikk. En midlertidig komite begynte å arbeide med saken. Det gikk ennå ca. 3 år før interesserte ble innbudt til Friluftsgudstjeneste på Grantangen søndag 8. juli 1973. Etter denne første friluftsgudstjenesten ble det på etterfølgende møte tatt beslutning om å starte en fjellkirkeforening.

Det skulle gå 8 år fra den aller første midlertidige komiteen for fjellkirken begynte å virke i 1970 til merkedagen 9. juli 1978:

(Klipp fra Drammens Tidende og Buskerud Blad 9.7.1978)
"Sist helg startet offisielt byggingen av fjellkirken på Haglebu. Biskop Dagfinn Hauge foretok den høytidelige grunnsteinsnedleggelsen på Grantangen, der kirken skal ligge."
Haglebu Fjellkirke ble innviet 24. august 1980.
Kirken har form av fire kvadrater i ulik størrelse, som er kjedet sammen. I motsetning til de fleste kirker ligger den verken høyt eller fritt, men kryper beskjedent i ett med naturen ved foten av kirkebakken. Veggene gror opp av bakken i rått tilhugget natursten og bærer pyramideformede tak. Innvendig er kirken utstyrt på enkleste vis med lekamur og lyst treverk. Lyset slipper inn gjennom lange smale vinduer som danner overgang mellom vegger og takskjegg og gjennom an "ljore". Kirkeklokken henger i et frittstående tårn.

Det er ca. 6 gudstjenester i Haglebu Fjellkirke i året, og i år er 3 av disse i forbindelse med påskehøytiden.
Man kan leie Haglebu Fjellkirke til bryllup og dåp.

Velkommen som medlem i fjellkirkeforeningen. Kr. 50,- for enkeltpersoner og kr. 100,- for familier. Innmelding kan skje på e-post til knut.mogedal@getmail.no, gry.buhaug@ebnett.no eller SMS til 97 73 81 15.


Kilde: Sigdal og Eggedal Museum og www.haglebufjellkirke.no.

Bedriftsfaner

Besøk oss

3359 Eggedal Veibeskrivelse

Ring oss

992 94 356 Ring nå

Mail oss

arne.synnes​@online.no Send E-post