Tomter i Sigdal

Drømmen om det gode liv innebærer å realisere sitt individuelle ønske om bolig og boform. I Sigdal jobber vi med å kunne tilby en variasjon av bomuligheter. Noen ønsker en enebolig nær sentrum, mens andre legger vekt på god plass rundt seg og nærhet til fjell og skog.

Her får du en oversikt over tomtene i kommunen.

10029

Solumsmoen

Strandåsen - uregulert
Selger: Odd Bergerud
Kontakt: Odd Bergerud
Tlf: 950 50 982 

På Solumsmoen ligger Strandåsen. Her er det romslige tomter, både ved foten av åsen og oppover i åsen.

Nerstad

Smestadjordet – kommer
Midt mellom de to eksisterende boligfeltene på Nerstad ligger Smestadjordet. Her kommer det tomter for salg.

Rabbenveien
Antall tomter: ca. 20-25 stk.
Selger: Arnt Olav Svensli
Kontakt: Arnt Olav Svensli
Mail: aolavsve@online.no
Tlf: 909 82 095

Langs Rabbenveien ligger det godkjente boligområdet som er uregulert og på ca. 50 mål. Detaljreguleringen vil bestemme antall tomter. Det er trolig aktuelt med 20-25 tomter.

Prestfoss

Flata
Antall tomter: 4
Størrelse: fra 844 m2
Pris: fra 350.000,- kr
Selger: Sigdal kommune
Kontakt: Wiggo Smedberg, EiendomsMegler 1
Mail: wiggo.smedberg@em1modum.no 
Tlf: 901 55 836 

GNR/BNR: 67/20. Areal: 844,4 kvm Pris: Kr. 390.000,- 
GNR/BNR: 67/22. Areal: 1 001,5 kvm Pris: Kr. 490.000,- 
GNR/BNR: 67/23. Areal: 1 082,2 kvm Pris: Kr. 490.000,- 
GNR/BNR: 67/24. Areal: 989,3 kvm Pris: Kr. 350.000,-

Landlig og barnevennlig beliggenhet. Gangavstand til sentrum og skoler.

Flata tomtefelt er en utvidelse av et allerede eksisterende tomtefelt som ligger like ovenfor Prestfoss sentrum. Tomtefeltet grenser mot landbruksarealer og skog, samt umiddelbar tilgang til lysløype. Feltet ligger godt tilbaketrukket fra støy og trafikk og anses som meget barnevennlig med gangavstand til barneskole og ungdomsskole, samt Prestfoss sentrum med diverse servicetilbud som blant annet dagligvareforretning, bank, kafé og gatekjøkken. Tomtene er i hovedsak egnet for eneboliger, men det tillates også oppføring av tomannsboliger.

Gamle Hovedvei
Selger: Egil Lindbo
Kontakt: Egil Lindbo
Tlf: 992 76 707

Tomter ved Gamle Hovedvei 8 kommer for salg! Det er vei samt kommunalt vann og kloakk inn til tomta. Området ligger sentralt i Prestfoss, i åsen rett ved Sigdalsenteret.

Sandsbråten Panorama

Sandsbråten Panorama
Antall tomter: 10 ledige
Størrelse: fra 975 m2
Pris: fra 550 000,- kr
Selger: Blink Hus Sigdal
Kontakt: Gunbjørn Vidvei
Mail: gunbjorn@blinkhus-sigdal.no
Tlf: 404 50 525

Eventyrlig utsikt i naturskjønne omgivelser! Det unike boligprosjektet Sandsbråten Panorama er et resultat av samarbeidet mellom grunneier Rolf Hagajordet, maskinentreprenør Lars Haga og boligbyggeren Blink Hus Sigdal AS.

Se tomtene og mer om området på sandsbraaten.no

Thomasjordet

Thomasjordet
Antall tomter: 1
Størrelse: 1200 m2
Pris: ta kontakt
Selger: Kari Lindbo
Kontakt: Kari Lindbo
Tlf:

Mikkelstjenn Økogrend

Mikkelstjenn Økogrend
Antall tomter: ca. 25-30 boligenheter
Størrelse: Fra 850 m2 til 1500 m2
Pris: Ta kontakt
Selger: Anders Næss
Kontakt: Anders Næss
Mail: anders.naess@online.no
Tlf: 957 59 765

Tomtene inkluderer rett til å leie areal for økologisk dyrking av matvekster. Det arbeides med kostnader for infrastruktur: vei, vann, avløp og andre tilknytninger. Mer info: Mikkelstjenn Økogrend på Facebook. 

 

Nedre Eggedal

Solemoa
Antall tomter: 18
Størrelse: 1000 m2 til 2000 m2
Pris: Fra 300.000,- kr
Selger: Tor Steinar Fossen
Kontakt: Tor Steinar Fossen
Tlf: 905 70 392

Inkludert i prisen er vei, vann og kloakk til tomtegrensen. Strøm er også gravd til fem av tomtene. Kommunalt vann og avløp.

 

Eggedal

Gamle Tempelveien
Antall tomter: 2
Størrelse: fra 1300 m2
Pris: ta kontakt for pris
Selger: Sigdal kommune
Kontakt: Kjell Ove Hovde
Mail: kjell.ove.hovde@sigdal.kommune.no
Tlf: 90 18 99 64

I eksisterende boligfelt i Eggedal, Gamle Tempelveien, ligger to ledige tomter - nr 25 og 37.

Teige boligfelt – kommer
Selger: Steinar Johan Bjerkmann
Kontakt: Steinar Johan Bjerkmann
Tlf: 917 98 264

Mer info. kommer.

Tempelseterveien
Antall tomter: 9
Størrelse: ca. 1000 m2
Pris: Ta kontakt
Selger: Borgar Kolbjørnsrud
Kontakt: Borgar Kolbjørnsrud
Mail: in-ulber@online.no
Tlf: 901 26 805

9 flotte utsiktstomter. Kommunalt avløp. Vann må besørges av kjøper.

Bo på hytta

Hva med å gjøre hytta til et hjem?
Visste du at i Sigdal er det mulig å bo permanent på hytta? Normalt vil en bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig være søknadspliktig og gjøre at du vil trenge hjelp av et kompetent foretak som hjelper deg med søknaden, herunder prosjektering, utførelse og kontroll av bruksendringen, slik at tiltaket oppfyller gitte krav i plan- og bygningsloven.

Kommunestyret i Sigdal har vedtatt særskilte vilkår som skal være oppfylt for å kunne gi dispensasjon. Disse er:

  • Hovedhytta skal ha innlagt vann.
  • For eiendommer som ikke er knyttet til fellesanlegg, skal det dokumenteres at avløpsanlegget tilfredsstiller den standarden en helårsbolig krever.
  • Det skal være vinterbrøytet vei helt frem til hovedbygget.
  • Dersom det er bomvei frem til eiendommen skal utrykningsenheter og hjemmetjeneste ha tilgang på enkel og effektiv åpning av denne uten bruk av nøkler eller nøkkelkort.
  • Eiendommer mindre enn 4 km fra skole skal ha en trygg skolevei med gangvei eller lignende.

For den videre driftsfasen gjelder følgende:

  • Eiendommer med midlertidig bruksendring skal benytte samme renovasjonsordning som tidligere. På grunn av økt levert mengde vil det faktureres som boligrenovasjon.
  • Eiendommen legges ikke inn i feiervesenets rode for jevnlig feiing. Eier tar selv kontakt med feiervesenet ved behov. Fakturering er etter gjeldende satser for bestilt feiing.
  • Ved behov for skoleskyss skal av- og påstigningsplass avtales med skolesjefen. Dersom skyssen har behov for å passere bom skal denne ha tilgang på enkel og effektiv åpning av denne uten bruk av nøkler eller nøkkelkort.

Kommunestyret har bestemt at bruksendringen er midlertidig og gjelder kun i eiertiden til den som har hjemmel på eiendommen. Ved overdragelse av eiendommen opphører den midlertidige bruksendringen. Dette innebærer at du ved et eventuelt salg senere vil kunne selge bygningen som fritidsbolig, ikke som bolig.