Webinar: Omstillingsmotor og finansiering av digitaliseringsprosjekter

Dette er det første arrangementet i Digitaliseringsuka våren 2023! Arrangør er Buskerud Næringshage.

I dette webinaret presenterer Torkild Bjørnson, Kongsberg Innovasjon konseptet «Omstillingsmotor».

Omstillingsmotor er et kompetanseprogram som har fokus på raskere omstilling og fornyelse av produkter, tjenester, produksjonsmetoder og/eller forretningsmodeller. Dette oppnås via skreddersydde workshops, erfaringsutveksling fra industrieksperter, rådgiving og kurs.

Programmet benytter seg av eksperter fra ledende miljøer innen ny teknologi og digital transformasjon. Flere bedrifter i vårt distrikt har benyttet seg av dette programmet.

Britt Haraldsen fra Innovasjon Norge informerer om mulig finansiering av digitaliseringsprosjekter.