Interesseforum: Handel og service

Sigdal Utvikling i samarbeid Buskerud Næringshage inviterer herved til et interesseforum for handel og service.

Tirsdag 27. september kl. 16.00 på Prestfoss Kafe. Det serveres varm mat ved møtestart.

Ettermiddagens tema er: Samhandling i handels- og servicenæringen,v/ Ida H. Bergan og Anita Steinseth.

Et av satsningsområdene til Sigdal Utvikling er å videreutvikle verdiskapningen knyttet til handel og service i Sigdal.

Vi inviterer derfor alle medlemmer og potensielle nye medlemmer av Sigdal Utvikling til dette interesseforum med fokus på handel og service. Som medlem av Sigdal Utvikling vil du ha tverrfaglig tilgang på alle interesseforum uavhengig av ditt primære virksomhetsområde.

I samarbeid med Buskerud Næringshage vil vi arrangere minimum to slike forum pr år for satsningsområdene reiseliv og opplevelser, handel og service, industri, bygg og anlegg samt lokal verdiskapning basert på jord og skog.
Pris: Gratis for medlemmer – ikke medlemmer kr. 300,-

Påmelding på mail til nina@nhage.com innen torsdag 22.09.22.