Energikartlegging og grønne lån

Fortsatt høye strømpriser gjør at vi må tenke smartere på vårt strømforbruk.

Kjell Hantho fra SustEvo forteller oss om smarte tiltak og valg vi kan gjøre, og hvordan de kan bistå i bedriftene med formell energikartlegging. Hvilke ENØK-tiltak lønner det seg å gjøre i din bedrift? Når du er trygg på at investeringen er riktig for din bedrift, kan det være lurt å snakke med banken om grønne lån.

Torgeir Nøkleby fra Skue Sparebank forteller om hva de kan tilby av finansiering og hvordan grønne lån kan hjelpe din bedrift.

Innovasjon Norge presenterer Grønt Vekstlån som kan gis til investeringer for å etablere produksjon av klimaløsninger. Dette lånet kan også finansiere investeringer i maskiner, utstyr og immaterielle eiendeler som gjør bedrifter i stand til å redusere klimagassutslipp i egen produksjon. Det kan for eksempel omfatte overgang til sirkulære produksjonsprosesser og energieffektiviseringstiltak.

Det vil være tid til spørsmål på slutten av webinaret.

Vi håper dere synes dette er interessant og vil tilbringe litt tid med oss denne morgenen.

Hilsen oss i Buskerud Næringshage AS