Via Ferrata Andersnatten - Jobber mot åpning neste sommer

Det jobbes i disse dager med Via Ferrata på Andersnatten. Utbygger Sigdal Aktiv møter både applaus og motstand.

Arbeidet med fjellsikring på Andersnatten er allerede fullført, og til våren skal man etter planen starte med installasjonene. Ruta vil være rett nord for sørøstveggen på Andersnatten. Altså et godt stykke unna den hvite stripa, men allikevel på det vi ser som forsiden av den iøynefallende fjellveggen, selve symbolet på Sigdal.


Hva er Via Ferrata?

Via Ferrata er italiensk for «via jernvei» og har sin opprinnelse i boltede ruter i de italienske Dolomittene. Rutene ble etablert av militæret under første verdenskrig, og gjorde at soldatene enklere kom seg fram i bratt terreng.

I dag brukes uttrykket om en fjellsport der man bruker stigtrinn, stålwire og bøyler for å ta seg opp bratte fjellsider, uten å drive med tradisjonell klatring. Via Ferrata er populært og i Norge finnes det i dag 13 av disse rutene, ifølge utemagasinet.no. 


Samarbeid mellom flere

Det er Sigdal Aktiv som er utbyggeren av Via Ferrata Andersnatten. De har hyret entreprenøren Norges Boltefond som nylig har fullført fjellsikring på stedet. Sigdal Aktiv har også inngått avtale med alle de sju berørte grunneierne rundt Andersnatten, hvor Hans Tore Ulberg er talsperson. Han har resten av grunneierne i ryggen når han uttaler seg om det nye tilbudet:

– Vi som er grunneiere rundt Andersnatten er samstemte i at vi ønsker Via Ferrata. Alle er veldig positive, og vi er også spente, sier Hans Tore. Han understreker at de setter pris på det gode samarbeidet de har hatt med Sigdal Aktiv hittil og at de tror dette kommer til å bli veldig bra.

Møter sterk motstand

Da nyheten ble kjent blant folk flest, var det svært ulike reaksjoner som møtte Sigdal Aktiv. Særlig motstand kommer fra klatremiljøet, og det har blitt skrevet ulike artikler og kronikker, i tillegg til opphetede diskusjoner på Facebook.

Kolsås Klatreklubb er den nærmeste av de store klatreklubbene, og den klubben med mest tilknytning til området rundt Andersnatten. Derfor har de vært i dialogmøte med Sigdal Aktiv. I møtet fikk de presentert planen for hvor traseen skal ligge. I en felles uttalelse fra Norges Klatreforbund (NKF), Kolsås Klatreklubb (KKK) og Drammen Klatreklubb (DKK) skriver de følgende:

«KKK, DKK og NKF fikk før sommeren en uformell henvendelse om en mulig via ferrata på Andersnatten. KKK fikk i august til et møte med tiltakshaver Sigdal Aktiv og entreprenør. KKK ble i møtet presentert for hvor traseen skulle ligge, og basert på kunnskap om hvor man tror den egentlig skulle ha gått, tror vi at presset som er utøvd har bidratt til at tiltakshaver har flyttet traseen bort fra eksisterende klatreruter. Det er ellers positivt at tiltakshaver i sin planlegging har valgt å flytte tiltaket bort fra de etablerte klatrerutene, men primærstandpunktet står likevel fast: Kolsås Klatreklubb ønsker ingen via ferrata i sørøstveggen på Andersnatten.»

I uttalelsen (som du finner link til i slutten av saken) understreker de tre organisasjonene at de ikke er prinsipielt mot Via Ferrata andre steder, men at de er mot det der det ødelegger eller svekker annet etablert friluftsliv, noe de mener det gjør på Andersnatten.

I dag ble det gjennomført et nytt dialogmøte på Klatreverket mellom Sigdal Aktiv og noen av representantene fra klatremiljøet som stiller seg mest kritisk til Via Ferrata.

– Vi respekterer at det er svært ulike meninger om saken, og vi ønsker en bedre dialog framover, sier styreleder i Sigdal Aktiv, Sondre Nygård, etter møtet.

På bildet under ser du den planlagte traseen.

9133

– Påvirker ikke klatreruter

Sigdal Aktiv ønsker å få til et samarbeid med klatrerne som benytter de etablerte klatrerutene på Andersnatten. Nyheten om Via Ferrata har allerede har skapt en del diskusjon i klatremiljøet og det er generelt en negativ stemning i meningene som ytres.

– Vi vil igjen understreke at Via Ferrata Andersnatten vil gå utenom alle de etablerte rutene. Dette er et helt bevisst valg. Det skal være plass til utfoldelse både for erfarne klatrere og de som skal gå Via Ferrata, uten at de kommer til å gå i veien for hverandre, forteller Flemming Vatne, aktivitetsleder i Sigdal Aktiv.

– Vi vil ha fasiliteter som kiosk, toaletter og samlingssted på en eiendom som ligger ca. 10 minutter med bil fra startpunktet på Via Ferrata. Transport til og fra vil foregå med minibuss slik at det ikke øker personbiltrafikken på veien. Eiendommen vil fungere som felles base for flere av våre aktiviteter, blant annet rafting og andre aktiviteter, lyder en uttalelse fra Sigdal Aktiv. 

Grunneier Hans Tore Ulberg er selv hobby-klatrer, og selv om det ville vært nærliggende for ham å klatre Andersnatten, har han ikke prøvd seg på det. Men han har vært opptatt av at Via Ferrata ikke må gå i veien for klatrerne, siden han også mener han ser saken fra deres perspektiv. Med den planlagte ruta føler han seg trygg på at dette skal gå helt fint.

June Ulberg er datter av en av de andre grunneierne og odelsjente. Hun var selv aktiv klatrer på slutten av 90-tallet og har klatra fire av de etablerte rutene opp fjellveggen, inkludert den hvite stripa.

– Andersnatten er ikke noe hvilket som helst fjell, det er kanskje det sentrale østlandets flotteste klatrefjell, med fine formasjoner og mange spennende ruter. Jeg håper og tror at klatring og Via Ferrata kan leve side om side, spesielt siden Via Ferrata holder seg såpass langt nord på veggen og mot områder med mer kratt og skog. Personlig tror jeg også det vil være rom for etablering av nye klatreruter selv om Via Ferrata installeres, og ser derfor ingen grunn til at det ikke skulle være rom for begge aktivitetene, sier June.

– Jeg tror også Via Ferrata kan øke rekrutteringa til vanlig klatring, slik man har sett etter at det ble flere innendørs klatremuligheter. Det blir lettere å starte et sted. Man må jo tilegne seg masse kunnskap før man begir seg ut på klatring som kan være farlig, sier hun videre.

Og selv om hun har vært aktiv klatrer, vedgår hun at denne kompetansen er ferskvare og sier med en liten latter:

– Nå har jeg har blitt eldre og tyngre i rumpa, så jeg gleder meg til Sigdal Aktiv kan følge meg trygt opp i veggen igjen, sier hun.

 

Håper på positive ringvirkninger

Sigdal er i utgangspunktet en tradisjonell jordbrukskommune og en av landets største hyttekommuner, med en kommunalt befestet målsetning om å bli en reiselivskommune.

–  Sigdal Aktiv er av den oppfatning at utviklingen av attraktive kommersielle tilbud er avgjørende for å nettopp være en reiselivskommune. Samtidig mener vi at utviklingen av denne type aktivitetsnæring er viktige faktorer for blant annet å forhindre fraflytting. Jobbmarkedet i Sigdal er i dag preget av industri, jordbruk og håndverkeryrker. Vår holdning er at vi sammen kan få flere unge inn i spennende yrker innen reiselivet, uttaler en av initiativtakerne for Sigdal Aktiv, Kristian Vidvei.

Sigdal Aktiv sammenligner ringvirkningspotensialet for Via Ferrata med «Madonna-effekten» som de kommersielle aktørene i Eggedal nå opplever. Her er det en stor økning i både bespisning og overnatting som henger direkte sammen med at folk går Madonnastien. I år har det vært rundt 20 000 besøkende der. Sigdal Aktiv ser ikke bort fra at Via Ferrata, sammen med blant annet rafting og tilbudene hos Sigdal Motorsenter, kan avdekke behov for flere spise- og overnattingssteder i bygda. Dette vil både skape flere arbeidsplasser og øke attraktiviteten til Sigdal generelt.

– Aktivitetsturisme er populært, det ser vi både lokalt og nasjonalt. Bare fra mai til august i år har vi hatt over 1000 personer innom våre aktiviteter, 800 av disse på rafting, forteller styreleder Sondre Nygård.

 

Slik blir ruta

Total lengde på Via Ferrata Andersnatten blir 1,3 km. Ruta starter på sti før man går over til selve vaierruta på 510 meter. Vaierruta blir fordelt på flere seksjoner og med utsiktspunkter underveis mot toppen. Her kan man stoppe opp og nyte utsikten, eller se på de som klatrer bortenfor.

Sigdal Aktiv understreker at ruta blir luftig, men at man hele veien går på trygg grunn. Man kommer ikke til å «henge etter armene», men klyve på steg og være sikret på vaier. En guide vil følge med hele veien sørge for at sikkerheten ivaretas.

 

Sju sigdølinger om Via Ferrata

«Hva tenker du om Via Ferrata i Andersnatten?» Dette spørsmålet stilte vi til sju tilfeldige personer på Sigdalsenteret en vanlig fredag formiddag. Her er svarene fra de sju første som ønsket å uttale seg.

Marit Halstenrud Krog:
– Jeg er helt klart for! Andersnatten skal være for alle. Jeg tror også Via Ferrata vil være positivt for grunneierne.

Nina Lien:
– Jeg er veldig positiv til det. Kanskje spesielt for at de som er unge skal kunne se naturen fra et annet perspektiv. 

Vemund Skatvedt:
– Jeg synes jo det ser spennende ut og synes det er fint at Sigdal Aktiv får ting til å skje.

 Oddveig Mjøseng Bjerke:
– Jeg mener det burde være plass til både vanlig klatring og Via Ferrata. Andersnatten er da ikke så liten!

Kjersti Lindbo Berglund:
– Jeg har skjønt at det er et ettertraktet område, men sånn jeg forstår saken vil ikke Via Ferrata være i konflikt med klatrerutene. Derfor heller jeg nok mest mot at jeg er for Via Ferrata i Andersnatten. Jeg klarer ikke å se at det vil rasere naturen, men synes det virker som et artig påfunn for å bruke naturen på en ny måte.

Solveig Tonby:
– Jeg bor sånn til at jeg har utsikt til Andersnatten, så jeg har lest litt om det. Jeg er positiv til at det bygges Via Ferrata.

Gunnhild Gislerud Frøvold:
– Jeg tenker det er et bra tilskudd for turismen i Sigdal, et skikkelig trekkplaster og bra initiativ fra Sigdal Aktiv. Jeg kan godt tenke meg å prøve det selv. 

Kildeinfo og rollefordeling

NYG AS er selskapet som drifter sigdal.no i samarbeid med Sigdal Næringsforum. Det informeres om at Sondre Nygård som er én av eierene av NYG AS også er styreleder i Sigdal Aktiv AS. NYG AS er også selskapet som jobber med markedsføringen til Sigdal Aktiv AS. Ønsker du mer informasjon om rollefordelingen? Ta kontakt med Sondre på 902 03 398, eller sondre@nygreklame.no

Les mer om Via Ferrata

Informasjon fra Sigdal Aktiv: https://sigdal-aktiv.no/via-ferrata-andersnatten/

Uttalelse fra NKF, KKK og DKK: https://klatring.no/nyheter/2020/10/andersnatten

Norsk Tindeklub om via ferrata på Andersnatten: http://www.ntk.no/norsk-tindeklub-om-via-ferrata-pa-andersnatten/