Utbygging av bredbånd til nye områder

Sigdals investering i fiberutbygging har utløst 33 millioner kroner i statlig støtte og det er gjort investeringer i digital infrastruktur for opp mot 90 millioner kroner. Nå skal enda flere områder med.

Sigdal kommune skriver i en pressemelding fra 19. januar 2024 at de har inngått kontrakt med Kraftia Tjenester om utbygging av bredbånd til områdene Grenskogen, Gren-Bergan, Haglebu-Buin og Finnerudskogen.

I 2023 inngikk kommunen avtale med Open Infra om utbygging av områdene i Nordbygda, Vestbygda, Nedre Eggedal, Grasvik-Strand og Øvre Vik.

Områdene bygges ut med støtte fra kommunen og Fylkeskommunen (Nkom-midler) på totalt ca. 19 millioner kroner.

426 husstander er omfattet av utbyggingen som skal være ferdig i løpet av 2025.

Utbyggingsprosjekter for 90 millioner siden 2017

Sigdal kommune skriver videre i pressemeldingen:

"Det har vært en svært god utvikling i tilbudt internetthastighet til innbyggerne i Sigdal de siste årene. Siden 2017 er det satt i gang utbyggingsprosjekter finansiert av Sigdal kommune, NKOM og utbyggere for ca 90 millioner kroner.

De vedtatte utbyggingsprosjektene vil føre til at ca. 95 % av husstandene kan få tilbud om høyhastighets bredbånd i løpet av 2025."

Utviklingen fortsetter

Sigdal kommune har som mål at alle husstander og virksomheter i Sigdal skal få tilbud om bredbånd, og kommunen vil derfor følge opp med søknader om statlige midler for å oppnå målet.