Utbrudd av Covid-19 i Sigdal

Sigdal kommune skriver i en pressemelding i dag at det er et utbrudd av Covid-19 i kommunen. Dette knyttes primært til brukere og ansatte ved kommunens omsorgsboliger i Prestfoss.

Beredskapssjef Henrik Mørch skriver følgende i pressemeldingen i dag, onsdag 13. januar:

Utbrudd av covid-19 i Sigdal kommune

14 smittetilfeller påvist etter massetesting

Det er et utbrudd av covid-19 i Sigdal kommune. Dette knyttes primært til brukere og ansatte ved kommunens omsorgsboliger i Prestfoss. 14 personer er så langt påvist smittet, herav 7 brukere og 7 ansatte. Smittesporing pågår og nærkontakter underrettes fortløpende. Nærkontakter skal være i karantene og teste seg. Det er sannsynlig at antall smittetilfeller kan øke.

Utbruddet ble avdekket etter at omfattende testing ble iverksatt i tjenesten på grunn av ukjent smittevei ved et smittetilfelle meldt den 9/1-21.

Kommunen har satt krisestab og gjennomfører nå en rekke tiltak for å slå ned utbruddet så raskt som mulig og få kontroll på situasjonen.

Alle som får en luftveisinfeksjon med feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller føler seg syke, må ta kontakt med legesenteret for å bli testet for Covid-19.

Har du symptomer; bestill time til testing på Prestfoss legesenter på telefon 32 71 23 00. Telefonen er betjent mellom klokken 08:15 og 15:00. Testingen er gratis.

Regler for karantene og isolasjon finnes her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/

Iverksatte tiltak:

  • Kommunen fortsetter å teste alle nærkontakter og de som kan ha vært utsatt for smitte.
  • Legesenteret i Prestfoss og Eggedal stenges for fysisk oppmøte. Det gis kun øyeblikkelig helsehjelp ved Prestfoss legesenter og testing for covid-19 smitte.
  • Det blir i den kommende perioden kun gitt bistand i hjemmetjenesten til nødvendig helsehjelp.
  • Omfattende og fortløpende testing i kommunens helsetjenester.
  • Det er innført besøksforbud på Sigdalsheimen, Eldresenteret i Eggedal og omsorgsboligene «Heimtun» og «Prestfosstun» i Prestfoss inntil videre.
  • Smittesporing pågår og nærkontakter informeres fortløpende om testing og karanteneplikt.

Tiltak under vurdering:

  • Dersom det blir bekreftet smitte tilknyttet oppvekstsektoren i kommunen, vil det bli nødvendig å iverksette ytterligere og øyeblikkelige smitteverntiltak i skoler og barnehager.

Kommunens nettsider vil bli oppdatert så snart vi har mer informasjon.

Her kan du få mer informasjon:

Råd som gjelder for alle:

Sammen kan vi bidra til å stanse dette utbruddet av covid-19 og forebygge nye ved å følge grunnleggende smittevernregler: