Tryggere på og i vannet

Sigdal kommune, Sigdal Båtforening og politiet går nå sammen for å gjøre vannet til et tryggere sted i sommer – både for de som bader og de som er i båt eller på vannscooter.

– Vi har ingen å miste

Sigdal kommune, Sigdal Båtforening og politiet har denne våren jobbet med båtvett og holdningsskapende arbeid rundt ferdsel på vannet.

– Vi fikk tilbakemeldinger etter sommeren i fjor om at noen av båtene på Soneren kjørte vel fort, og at det også var mulig promille involvert. Det er flott at fjorden brukes, men det må gjøres på en ansvarlig måte. Vi har ingen å miste, sier ordfører Tine Norman.

Bård Sverre Fossen legger til:

 

– Vi ønsker at folk skal bruke denne perla av en fjord, og er ikke ute etter å ta noen, men vi vil gjøre sikkerheten best mulig.

Jostein Skare er bryggeansvarlig i Sigdal Båtforening. Han er veldig positiv til at det fokuseres på sikkerhet på vannet og forteller at foreningen har rundt 100 medlemmer og disponerer 16 båtplasser på brygga i Prestfoss. De har venteliste på båtplass, så det er tydelig at båtinteressen i Sigdal er stor.

Innen neste sommer er planen å ha en gjestebrygge klar, slik at båtfolket for eksempel kan ta middagen hos Prestfoss Kafé og deretter legge ut igjen på vannet. Sti helt fra brygga og bort til Sigdalsenteret skal også være klar til neste sommer, om alt går som planlagt.

Tine Norman, Jostein Skare og Bård Sverre Fossen.

Tine Norman, Jostein Skare og Bård Sverre Fossen.

Vil bli politikontroller

Politiet er også til stede på brygga hos Sigdal Båtforening denne dagen. De har satt ut en båt og skal i gang med den første av flere kontroller på fjorden.

Terje Hoch-Nielsen er politikontakt og dermed kontaktleddet mellom politiet og Sigdal kommune. Han møter kommunen, både administrativ og politisk ledelse, blant annet i politirådet og har også dialog med andre parter.

– Det er viktig for oss å være synlige og til stede. Vi kommer til å ha båt på vannet flere ganger i sommer, og patruljer som kjører på veiene vil også observere hva som skjer på vannet. Politiet skal bidra til å forebygge straffbare forhold og uønskede hendelser på og ved fjorden, sier Terje Hoch-Nielsen.

Terje Hoch-Nielsen.

Terje Hoch-Nielsen.

Tryggere for de badende ved Sandsbråten

Én av utfordringene for båtførerne er sikker passering av stranda på Sandsbråten. Her kryr det av folk på fine sommerdager, men hittil har det ikke vært markert hvor båtene kan passere. Det er også viktig at farten tilpasses i det smale sundet.

– Når båter er nærmere enn 100 meter fra land, skal de kjøre i maks 5 knop. Dette gjelder for eksempel ved Sandsbråten, forteller Håkon Hval, politiførstebetjent og lokalt båtansvarlig i vårt område.

Sammen med politibetjent Mimi Therese Bull Manojlovic skal han i dag ta en runde på Kråkefjorden og Soneren.

Mimi Therese Bull Manojlovic og Håkon Hval.

Mimi Therese Bull Manojlovic og Håkon Hval.

Settes ut bøyer

– Det vil bli satt ut bøyer som skiller badeområdet og båtene og vannscootere, og det settes også ut merker det det er grunt. Dette vil komme i løpet av de første dagene, forteller ordføreren.

Båter skal ikke inn ved badeområdet, men det vil bli markert et område borte ved volleyballbanen, hvor båter kan gå inn og ut.

Terje Hoch-Nielsen og Tine Norman.

Terje Hoch-Nielsen og Tine Norman.

Pass på ungdommen

Gode holdninger skapes fra man er ung. Som et ledd i arbeidet med å gjøre det tryggere på fjorden, har politiet vært på skolen og snakket med ungdommer. Terje Hoch-Nielsen har også en viktig beskjed til ungdomsforeldre:

– Følg med. Sørg for at utstyret er i orden, at det er flytevester til alle og lys i lanternen. Det er viktig, sier han.

Bård Sverre Fossen tror også næringslivet kan bidra positivt.

– Kanskje næringslivet, sammen med Sigdal Båtforening, kan bidra til at ungdom tar båtførerbevis og kurses i sikkerhet og ferdigheter, sier han.

– Én ting er ungdommen, men å ferdes trygt på vannet gjelder også de voksne, minner Tine Norman om.

Hun vil avslutte med en viktig kommentar:

– Kos deg og nyt fjorden, men gjør det på en ansvarlig måte.
Denne båten kan du regne med å se på fjorden i sommer.

Denne båten kan du regne med å se på fjorden i sommer.