Stengte veier under sykkelritt

Arrangøren av Ladies Tour of Norway er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode i områdene der rittet avvikles. Her kan du se hvilke veier som stenger når.

Etappen starter i Drammen og har målgang på Norefjell, lørdag 14. august. Start i Drammen er 13.35 og forventet målgang på Norefjell er ca. kl. 18.00.

Sykkelrittet og planene er godkjent av SVV. Stengingen gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Sykkelritt i denne størrelsen har krav om at veiene skal være stengt når sykkelkortesjen kommer. Skilt og nødvendige sperringer er satt ut for å markere dette. Følg anvisningene. Veien til av sikkerhetsmessige grunner være stengt mot syklistene. Medgående trafikk vil kunne gå frem til bil med rødt flagg ankommer (se illustrasjon lenger ned i saken). Stengte veier er merket med skiltet INNKJØRING FORBUDT etter vedtak fra SVV. Dette av sikkerhetsmessige grunner både for beboere, syklister og øvrig trafikk. 

Nødetatene kan passere, og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Her er planen for stenging av veier

9869

Tidspunktene over er basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 34-40 km/t for denne etappen. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy, som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg. Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Kortesjeplan

Illustrasjonen under viser kortesjen ved samlet felt. Den består av:

  • Eget skiltteam
  • Eget sperreteam
  • 1 politibil
  • 4 politi-MC
  • 30 mobile vakter
  • 1 sikkerhetskommando med sikkerhetssjef, politikoordinator og MC-kommando
  • Alle mobile vakter på nødnett

Det er løypevakter og stasjonære vakter på alle nøkkelpunkt og i middels store kryss. Stasjonært politi i alle større kryss.

9882

Tempelseterveien

Arrangøren opplyser om at skiltingen ved Tempelseterveien som sier at veien er stengt i tidsrommet 17.00-18.30 trenger en presisering:

Tempelseterveien kan kjøres helt frem til Bøseter, men ikke videre til Noresund i dette tidsrommet (17.00-18.30). Det er med andre ord mulig å kjøre fra Eggedal til Bøseter for å følge den spennende avslutningen av sykkelrittet.

Ber om forståelse for stengte veier

Arrangøren skriver på sin webside:

Et internasjonalt worldtour sykkelritt som Ladies Tour of Norway er avhengig av ryddet vei for syklistene og den store kortesjen av følgebiler og MC. Vi beklager ulempene denne stengingen har for deg som publikum, men ber om forståelse for at det av hensyn til både din, rytternes og sjåførenes sikkerhet må stenges veier under rittet.

Ved fare for liv og helse må politiet kontaktes direkte på tlf. 02800 eller 112 ved nødstilfelle.