Se bildene fra den nyoppussede Sentrumsgården

23. juni 2022 ble Sentrumsgården offisielt åpnet. Her kan du se bildene fra det som skal bli nytt legekontor, helsestasjon, Frivilligsentral med mer.

Ordfører Tine Norman klippet høytidelig snoren som markerer at Sentrumsgården er åpnet. I sin tale fortalte hun at hun er glad for at kommunen nå endelig kan samordne forebyggende helsetjenester i ett bygg. De fremmøtte kunne skåle i Mozell.

– Det ble litt forsinkelser på grunn av Covid, men allikevel har vi klart å holde fremdriftsplanen og kan nå åpne på den planlagte dagen. Takk til Midtfylket Entreprenør, prosjektledere, arbeidsgruppa, nøkkelpersoner i kommunen og alle som har bidratt.

– Gratulerer! Dette blir så bra for bygda vår, avsluttet ordfører Tine Norman.

De inviterte hadde i forkant av snorklippingen en orientering om prosjekt Sentrumsgården i det nye lærings- og mestringsverkstedet i første etasje. De fikk høre fra blant annet Ole Rolfstad fra Midtfylket Entreprenør, virksomhetsleder ved helsestasjonen Gunhild Aaby Albjerk, helse- og sosialsjef Linda Torgersen samt prosjektlederne Arnar Jakobsson fra HR Prosjekt og Anne Marie Lobben fra kommunen.

– Dette er luksus

De ansatte på helsestasjonen i kommunen har allerede flyttet inn i de nye lokalene, selv om det meste står i pappesker enn så lenge. Helsesøster Annika Torgersen Gamst synes de nye lokalene er ren luksus.

– Vi er kjempeheldige som nå får egne kontorer hvor alt er nytt. Her jeg sitter ser jeg rett ned på den gamle helsestasjonen, forteller Annika. 

Nina Heiser er sykepleier som jobber med blant annet skolehelsetjenesten, smittevern, flyktninger og familie. Hun forteller at de tidligere har vært opptil fire personer som har delt ett kontor. 

– Dette blir veldig bra, sier hun.

Jordmor, lege og fysioterapeut vil også få egne kontorer på helsestasjonen.

Personvernet bedre ivaretatt på nytt legekontor

Legene og helsepersonellet som er ansatt ved Prestfoss Legesenter skal etter planen flytte inn i august. De kan da nyte godt av flotte, lyse kontorer. For pasienter blir personvernet dessuten bedre ivaretatt ved at man går inn i et eget avlukke for å snakke med resepsjonen. Langs gulvene er det lagt inn markeringer som hjelper svaksynte å følge linjene.

Under kan du se bilder fra det nye legekontoret.

Frivilligsentralen blir mer synlig

Frivilligsentralen ligger i første etasje, midt mellom to næringslokaler som ennå ikke er ferdige. 

Hilde Teksle Gundersen, kultur- og ungdomsleder i Sigdal kommune, håper Frivilligsentralens nye lokaler kan bli en møteplass for alle.

– Nå håper vi at de frivillige og brukerne sammen kan skape enda mer aktivitet, sier hun.

Reidun Merethe Kristiansen er en av de frivillige som gleder seg over nye lokaler. 

– Dette blir veldig bra. Det er lyse og trivelige lokaler. Vi blir lett tilgjengelig for flere og lokalene virker veldig anvendelige, sier hun. Sammen med vikarierende daglig leder i Sigdal Frivilligsentral, May Britt Neshagen, håper hun flere vil finne veien til dem og de tror dette nesten blir som en ny start for Frivilligsentralen.

Heis mellom etasjene

Mellom første og andre etasje er det en ny heis, slik at de som trenger det kan gå inn i første etasje og ta heisen opp til legekontoret eller helsestasjonen.

– Godt samarbeid

Arnar Jakobsson fra HR Prosjekt betegner arbeidet med Sentrumsgården som en suksess.

– Jeg mener vi har vært heldige med valget av entreprenør. Midtfylket Entreprenør har vært flinke til å holde en tett dialog underveis, og vi har hatt et meget godt samarbeid, forteller han.

Han synes det er moro å se det hele nå som det meste er klart, og forteller at det kun gjenstår noen få punkter som skal gjennomføres.