Rusforebyggende dag på Sigdal ungdomsskole

Torsdag 8. juni samlet elevene ved Sigdal ungdomsskole seg for å lytte til mange spennende foredrag knyttet til rusforebygging. Forebyggende enhet fra politiet, kommuneoverlegen og Arne Brattland holdt innlegg. Det ble også arrangert cafébord for elevene, hvor det ble holdt en workshop. På kvelden var foreldre fra 7.- 10. trinn invitert til de samme foredragene.

Etter forespørsel fra foreldrene ved Sigdal ungdomsskole ble det igangsatt en arbeidsgruppe som skulle jobbe med faste rusforebyggende dager på ungdomsskolen. Arbeidsgruppa er bestående av forskjellige tverrfaglige grupper som KFAU, ungdomsklubben, forebyggende helse, skolene og psykiatrigruppen. Målet til arbeidsgruppa er å kunne belyse tema rus med både elever og foreldre. Dette for å forebygge og bevisstgjøre foreldre til å snakke mer med ungdommen hjemme.

14391
14392

Mange viktige foredrag

Elevene fra 8. til 10. trinn fikk en innholdsrik dag med mange viktige foredrag. Arne Brattland kunne fortelle en sterk historie fra da han og kona mistet sønnen til rus, bare 21 år gammel. Det var bare Arne som kunne delta denne dagen, men kona hadde spilt inn en følelsesladd historie som ble vist både for elevene og foreldrene.

Etter foredragene hadde elevene en workshop hvor de skulle svare på noen spørsmål som senere skulle presenteres for foreldrene. De forskjellige spørsmålene gikk ut på hva de visste om rus, hvor de kunne få hjelp og om de kan snakke med foreldrene sine om rus.

På kvelden samlet 90 foreldre fra 7. til 10. trinn seg til samme foredrag. De hadde også et foredrag med kommuneoverlegen som fortalte om hvilke tegn man bør se etter, konsekvensene og hvordan bevisstgjøre ungdommen hjemme.

14395

Nina Heiser, helsesykepleier på Sigdal ungdomsskole takker for flott oppmøte fra elever og foreldre.

– Dette var absolutt en svært vellykket dag. Både elever og foreldre satt igjen med tanker om at dette er et viktig tema som absolutt kan snakkes mer om hjemme. Det er så viktig at elevene føler de kan snakke om dette med foreldrene, derfor ønsker vi å fortsette dette arbeidet for å vedlikeholde viktigheten med kommunikasjon hjemme, oppsummerer Nina.