Program for 17. mai

Endelig blir det vanlig 17. mai-feiring igjen! Her kan du se programmet for Eggedal, Prestfoss og Nerstad.

Eggedal

Kl. 09.20
Fremmøte ved Eggedal Skole.

Kl. 09.40
Toget går.

Kl. 10.00
Gudstjeneste i Eggedal kirke.
Etter gudstjenesten går toget fra kirken, via Eldresenteret hvor Eggedal Skole og ungdomskorps spiller før toget går tilbake til skolen.

Kl. 11.10
Åpning v/ Irene U. Wærsted.
Eggedal skole og ungdomskorps spiller.
Tale for dagen v/Vebjørn Aasand Seljord.
Underholdning

Kl. 12.10
Matpause med leiker og lotteri.
Barna får brus.
Salg av is, brus, kaffe, vaffel og pølser.
Ta med campingstol og bord.

Kl. 13.40
Loddtrekning og premiering.

Kl. 13.50
Fotballkamp mellom 7. trinn og foreldre.       

Prestfoss

Kl. 10.45
Oppstilling av 17. maitoget ved ungdomsskolen.
Lag og foreninger oppfordres til å delta i 17.maitoget

Kl. 11.30
Gudstjeneste i Holmen kirke

Kl. 12.30
17. maitoget kommer til Sigdalsheimen.
Tale for dagen ved Pia Resell og Kristoffer Flågan Evju.
Korpset spiller og vi synger Nasjonalsangen (2 vers)

Kl. 13.30
17. mai toget kommer tilbake til Sigdal ungdomsskole.
Matpause og underholdning på samfunnshuset.
Blir det fint vær er det fint å sitte ute på siden mot museet der lekene holdes.
Barna får is og brus.
Salg av is, brus, kaffe, vafler og pølser.
Ta med campingstol.
Leiker og konkurranse på museumsområdet.                                                         

Kl. 18.25
Prestfoss-stafetten.

Nerstad

Kl. 14.00
Matpause på Nerstad skole.
Ta med mat, bord/stol.   
Barna får brus.
Salg av is, brus, kaker, vaffel og kaffe.
Blir det dårlig vær, flyttes aktivitetene inn.
Leiker, loddsalg og tipping.