Nytt bortfall av nett og mobildekning grunnet vind

Uværet Gyda har sørget for at store deler av Eggedal er uten nett og mobilforbindelse.

Sigdal er igjen rammet av et voldsomt vindvær som får konsekvenser for mange. Sigdal kommune skriver i en oppdatering fredag morgen:

"Uværet Gyda har sørget for at store deler av Eggedal er uten nett og mobilforbindelse. 

Kommunen har etablert en vakt på Eggedal Eldresenter med forbindelse til nødetater via nødnettet. Innbyggere med akutt behov bes henvende seg her. Fra 08.00 flytter vakta til Eggedal Borgerstue.

Telenor jobber med feilretting. Det er foreløpig usikkert hvor lang tid det vil ta før nettet er tilbake i normal drift."

Har lokalisert feilen – antar den er rettet kl. 16.00

Klokken 11.30 melder Sigdal kommune i en ny oppdatering følgende:

"Feilen er lokalisert mellom Ulberg og Tveiten, feilen oppstod grunnet løse blikkplater. Estimert rettetid er 4 timer, og man antar feilen er rettet kl. 16.00. Kommunen opprettholder informasjonssenter på Eggedal Borgerstue til feilen er utbedret. Ved spørsmål, ring Sigdal kommune tlf. 32 71 14 00."