Nå skal 250 nye husstander få raskt internett

Utbyggingen av høyhastighetsbredbånd har pågått i Sigdal siden 2017. Nylig undertegnet Sigdal kommune og Kraftia, tidligere Midtkraft, kontrakt som omfatter tre nye områder.

Nå er det følgende områder som står for tur: 

  • Enger-Narum
  • Eidalsroa-Bjøreskogveien-Bergetangen
  • Vestsideveien-Neggen-Rustan

Dette omfatter ca. 250 husstander og utbyggingen skal ferdigstilles innen 30. juni 2024.

Igjen er det Kraftia som har vunnet anbudsutlysning på utbygging av fiber i Sigdal kommune. Administrerende direktør i Kraftia, John-Arne Haugerud, kunne derfor nylig ta turen til Sigdal for undertegnelse av kontrakt.

Områdene bygges ut med offentlige tilskudd på totalt 11 128 500 kr, hvorav 9 328 500 kr er statlig tilskudd og 1 800 000 kr er tilskudd fra Sigdal kommune.

Kommunedirektør Jostein Harm forteller at Sigdal kommune har stort fokus på å bidra til god internettdekning i hele bygda så raskt som mulig.

– Derfor har Kommunestyret bevilget 3 millioner kroner i 2022 til videre utbygging av bredbånd. Bevilgningen inngår i en søknad til Viken Fylkeskommune på 13 135 200 kr for å dekke resterende husstander og næringsadresser i Sigdal kommune som ikke har tilgang til fiber eller mobilt bredbånd. Samlet prosjektkostnad på denne utbyggingen er 21 600 000 kr, oppsummerer kommunedirektøren.

Ordfører Tine Norman er glad for at arbeidet er i gang igjen.

– Utbygginga er svært viktig for Sigdals befolkning og næringsliv. Tilgang til høyhastighetsinternett er helt avgjørende for at folk skal kunne bo og jobbe i distriktene, sier ordføreren.