Lag eller forening? Husk å søke om kulturmidler!

Sigdal kommune fordeler kulturmidler én gang i året. Er du med i et idrettslag, sang- og musikklag eller annen type lag som har lyst til å søke om midler? Da må dere huske å sende søknad innen fristen.

Idrettslag sender søknader til Sigdal idrettsråd innen den fristen som idrettsrådet setter. Sang- og musikklag sender sine søknader til Sigdal musikkråd innen den fristen som musikkrådet setter. 

Deretter sender henholdsvis idrettsrådet og musikkrådet sine anbefalinger til Sigdal kommune ved kulturkontoret innen 1. mai.

Andre lag sender sine søknader elektronisk til Sigdal kommune innen 1. mai.

Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandler sakene i mai måned. For sent innkomne søknader kan ikke forvente å bli tildelt kulturmidler.

Elektronisk søknadsskjema

Søknader sendes elektronisk. Du finner søknadsskjema her.

Kontaktperson

Hilde Teksle Gundersen, kultur- og ungdomsleder. Tlf. 975 33 064 / hilde.teksle.gundersen@sigdal.kommune.no

Informasjon om kulturmidler på Sigdal kommunes nettside finner du her.