Innviet solcelleanlegg på skolen

Sigdal ungdomsskole har i år jobbet med et prosjekt på 8. trinn med tema strøm, bærekraft og sparetiltak. De har samarbeidet med Elling Ramstad i Smart Solenergi, og resultatet er et flunkende nytt solcelleanlegg på skolen.

Elevene på 8. trinn fikk en litt annerledes dag da de onsdag innviet et helt nytt, lite solcelleanlegg på Sigdal ungdomsskole. Mattetimen ble byttet ut med snorklipping, pizza og brus. 

Solcellene er et resultat av et Lektor2-prosjekt – en ordning med økonomisk støtte og kompetanseutvikling der man kobler fagpersoner fra arbeidslivet til realfagsundervisningen på skolen. Sigdal ungdomsskole har søkt og fått midler fra Lektor2-ordningen til Naturfagssenteret. 

– Et Lektor2-prosjekt går ut på at elevene får et oppdrag fra en bedrift eller en offentlig instans som de skal løse. Elevene og læreren, ofte også i samarbeid med bedriften, må finne ut hva de trenger å lære for å å kunne utføre eller løse oppdraget før de må finne en eller flere løsninger. Dette presenteres så for bedriften, forklarer lærer Marte Grette Tovsrud.

Albert Mørch Lislien fra 8A og Elling Ramstad fra Smart Solenergi.

Albert Mørch Lislien fra 8A og Elling Ramstad fra Smart Solenergi.

Løsninger for strømsparing

I år hadde skolen prosjektet sammen med Smart Solenergi og Elling Ramstad. Oppdraget elevene fikk gikk ut på at kommunen ønsket å spare strøm og at Smart Solenergi var hyret inn for å se på forbruket på Sigdal ungdomsskole. Elevene skulle derfor hjelpe Smart Solenergi med oppdraget fra kommunen. Elevene måtte velge seg enten belysning, strømforbruk generelt eller oppvarming. De skulle videre se på hva skolen bruker av strøm per i dag, og komme med forslag til hvordan skolen kunne spare penger på strøm. Dette skulle Smart Solenergi bruke videre inn mot kommunen.

14385

En del av skolens bærekraftprosjekt

Sigdal ungdomsskole har hvert år et bærekraftprosjekt for alle sine elever. I år ble bærekraftprosjektet en innledning til selve Lektor2-prosjektet.

Elling Ramstad presenterte oppdraget for elevene før de gikk i gang med å telle, måle, regne, ringe rundt for å finne ut hvor mye strøm som gikk til ulike ting på skolen og hvor mye dette kostet. Videre undersøkte de hvilke muligheter skolen har for innsparing på strøm. Til slutt i prosjektuka skulle hver gruppe presentere sin løsning for Smart Solenergi og klassen sin. Det var ca 10 grupper totalt og hele 8. trinn var engasjert i prosjektet.

14387

Vinnergruppa leverte på høyde med profesjonelle

Videre valgte Elling ut hvilken gruppe som hadde den beste løsningen. De som vant var Tilla Karlsen, Kristians Ozolins og Albert Mørch Lislien fra 8A. Begrunnelsen til Smart Solenergi var at denne gruppa hadde jobbet bra analytisk. Beregningene de gjorde, og måten de presenterte det på, var grundig og veldig likt det profesjonelle aktører ville gjort ovenfor en kunde.

Premien til vinnergruppa var å få være med å montere og koble opp solcelleanlegget. Onsdag kunne derfor Tilla, Kristians og Albert være med Elling og sette opp en inverter og koble til solcellene. Nå er solcelleanlegget i full drift. 

14383
14384

Snorklipping, pizza og brus

Åpningen foregikk på trappa til Sigdal ungdomsskole og både teknisk sjef Henrik Mørch, oppvekstsjef Hanne Bredde Vig, rektor Tove-Margrethe Brox og vaktmester Asbjørn Flatin var tilstede i tillegg til hele 8.trinn, samt lærerne Anne Line Hiåsen og Marte Grette Tovsrud. Marte holdt en åpningstale før vinnergruppa klippet den røde snora til fanfare og stor applaus fra de fremmøtte.

– Tusen takk til Smart Solenergi som ble med på prosjektet og som monterer og sponser mye av solcelleanlegget! Tusen takk til Sigdal kommune som er med og spleiser på solcelleanlegget, og sist men ikke minst - tusen takk til dere elever som har jobbet så bra, sa Marte i sin tale. Videre fikk alle inviterte pizza og brus i kantina.

Hva var så bra med dette prosjektet?

– At det var ordentlig, at det vi gjorde var på ordentlig, var svaret fra mange av elevene. Vinnergruppa stilte seg bak dette utsagnet. De var også fornøyde med å slippe dobbelttime i matematikk til fordel for montering av solcelleanlegg.

– Drømmedag med Elling er bedre enn vanlig skole, sa en fornøyd Kristians. Tilla og Albert sa seg enige. 

– Det vi kommer til å huske er at vi gjorde noe praktisk og at det er lurt å spare strøm, sa Albert. 

– Vi anbefaler alle å montere solcelleanlegg for å spare strøm, sier Tilla.

– Jeg gleder meg til å bruke anlegget både i statistikk i matematikktimene og til å lære elevene som solenergi, teknologi, vær og klima og bærekraft i naturfag, konkluderer lærer Marte.

Fakta om anlegget 

Solcelleanlegget består av 10 solcelleplater som tilsammen har en kapasitet på 4kWp (kilowatt peak). Dette betyr at det kan produsere 4kW under optimale forhold.

– Med dagens sommerstrømpriser vil anlegget potensielt kunne spare skolen for ca 8000 kr, men dette er et usikkert tall fordi strømprisene varierer i løpet av året og fra år til år, sier Elling Ramstad i Smart Solenergi.