Hvordan er det å være besøkende eller fastboende i Sigdal?

Vi trenger din hjelp til å svare på en undersøkelse. Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt ledet av Transportøkonomisk institutt.

Vi trenger din hjelp ⭐️

Kommunene i Norefjell-Reinsjøfjellområdet (Flå, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal og Sigdal) ønsker å vite mer om hvordan det er å være besøkende eller fastboende i deres kommuner 😊

Spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som er ledet av Transportøkonomisk institutt. Målet er blant annet å skaffe kunnskap som kan bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet i regionen og å gi bedre tjenester til besøkende og fastboende 😁

Dine svar skal først og fremst anvendes i lokalt- og regionalt plan- og utviklingsarbeid.

Klikk her for å besvare undersøkelsen. (OBS: du kommer til Krødsherad kommunes nettside og trykker deg videre til undersøkelsen derfra. Undersøkelsen gjelder også deg som er besøkende eller fastboende i Sigdal).


Formålet med spørreundersøkelsen

Denne spørreunderundersøkelsen inngår i forskningsprosjektet INNOMET, som utføres av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med kommunene i Norefjell-Reinsjøfjellområdet (Flå, Krødsherad, Nesbyen, Nore og Uvdal og Sigdal).  

Målet er blant annet å skaffe kunnskap som kan bidra til å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivet i regionen og å gi bedre tjenester til besøkende og fastboende. Kunnskapen skal først og fremst anvendes i lokalt og regionalt plan- og utviklingsarbeid. Les mer om prosjektet på toi.no.

Du vil få spørsmål knyttet til ulike sider ved ditt opphold og dine gjøremål i Norefjell-Reinsjøfjellområdet. Vi håper du tar deg tid til å besvare dette skjemaet. Vi anslår at det tar gjennomsnittlig 10 minutter å svare på skjemaet, litt avhengig om du er fastboende i en av de fem kommunene, besøkende eller bare er på gjennomreise. Vi er interessert i dine svar uavhengig hvor lang tid oppholder du deg i området. Dine svar vil ikke kunne kobles til persondata.