Artikkel Innbygger Næringsliv Reiseliv Oppleve

Hva ønsker du i Prestfoss?

Ingvild Johnsen Jokstad er strålende fornøyd med oppmøtet og engasjementet under folkemøtet som ble avholdt i Prestfoss tirsdag.

– Jeg vil si at det var veldig bra oppslutning til å være i Prestfoss, sier hun. Nærmere 45 personer deltok på møtet, og det var både kvinner og menn i «alle aldre». Ingvild kunne også konstatere at folk var under workshop-delen av møtet. – Jeg hørte det summet bra i kommunestyresalen, og det er et veldig godt tegn, forteller arealplanleggeren fra Asplan Viak.

Ingvild har til daglig kontorplass i Kongsberg. Hun bor selv i Sigdal, nærmere bestemt på Nerstad, og synes det er spennende å jobbe med slike prosesser i hjemkommunen. Hun forteller at etter vel 20 år i Sigdal, regner hun seg som sigdøling, selv om hun er oppvokst i Øvre Eiker.

– Jeg hadde nok ikke tatt dette oppdraget om det gjaldt Nerstad, for det hadde blitt for nært. Men Prestfoss er greit. Her ser jeg at lokalkunnskapen min er en fordel i denne prosessen, sier hun.

Ingvild Johnsen Jokstad.

Ingvild Johnsen Jokstad.

To parallelle prosesser

Arbeidet begynte i fjor vår, da Sigdal kommune skulle begynne jobben med å revidere reguleringsplanen for Prestfoss sentrum nord. Dette gjelder da området som omfatter arealer på nordsiden av Bråtahølen og som blant annet inkluderer dagens sentrum med Sigdalssenteret, kommunehuset, Sigdalsheimen, byggevaretomta og Holmenfeltet.

Dagens plan er fra 1985/86, og det er behov for en oppdatert versjon. Blant annet på grunn av endringer i plan- og bygningsloven og dagens arealbehov. Samtidig ønsket politikerne at man skulle se større på det, og ga Asplan Viak i oppdrag å vurdere hele Prestfoss.

5123
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Derfor er det egentlig to parallelle prosesser som foregår – den ene handler om revidering av reguleringsplanen for Prestfoss nord, den andre handler om en mulighetsstudie som tar for seg hele Prestfoss, fra Hageland til Sandsbråten, sier Ingvild. Det som skal vedtas og bli et juridisk gjeldende dokument for arealbruk, gjelder altså bare området mellom renseanlegget og brua. Hun håper allikevel at jobben som nå i tillegg gjøres med mulighetsstudien for hele området ikke blir glemt.

Ingvild tror mange i hennes egen bransje har lett for å «glanse» for mye, i hvert fall mener hun det er manges inntrykk.

– Jeg håper at jeg fremstår som jordnær, sier hun.

Både næringsdrivende og privatpersoner var invitert til tirsdagens møte, som startet med en ekspressversjon av den foreløpige mulighetsstudien for Prestfoss. Deretter var det gruppearbeid, der deltakerne blant annet skulle markere på kart hvilke områder som fungerer og ikke, samt plassere ulike aktiviteter eller funksjoner på kartet. Innspillene som kom fram under møtet vil flettes inn i mulighetsstudien og vurderes i forbindelse med planarbeidet for Prestfoss nord.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Det summet bra i salen da det ble holdt folkemøte i Prestfoss.

Det summet bra i salen da det ble holdt folkemøte i Prestfoss.

På de fleste steder vil det dukke opp uenigheter om hvordan man best kan utnytte et område, og hvilke grupper man skal ta mest hensyn til. – Om man klarer å sette private interesser til siden, så kommer man langt, mener Ingvild, og legger til at det blir vinn-vinn om man både klarer å gi og ta litt.

– Det er avgjørende at folk drar i samme retning. Jeg tror også det er viktig at man både tenker på de som bor i Prestfoss, de som reiser gjennom og samtidig legge til rette for nye innbyggere, sier Ingvild.

Innbydende turstier og broer i tilknytning til vannet var noen av ønskene til deltagerne på folkemøtet.

Innbydende turstier og broer i tilknytning til vannet var noen av ønskene til deltagerne på folkemøtet.

Mange gode ideer

På folkemøtet var det tydelig at mange nettopp dro i samme retning. Ideer om miljøgate, en aktivitetsplass for både store og små, og muligheter for bruforbindelse og turstier i Prestfoss og Bråtahølen (ved Folkemusikksenteret), samt utnyttelse av nærheten til vannet, var blant tankene som mange av de frammøtte hadde felles.

Ideene var mange, og ideelt sett kunne man kanskje ønske at en rik onkel tok på seg spanderbuksene og ordnet alt. – Det må jo litt realisme inn i dette, både i forhold til økonomi og til dels utfordrende grunnforhold i Prestfoss, sier Ingvild, og sikter med det særlig til grunnen i nærheten av vannet. – Dessuten er det sektorlover vi ikke kan se bort fra, både vegmyndigheter og kulturminnevern skal ha et ord med i laget før vi vedtar planer, legger hun til.

Kan dette bli framtiden i Prestfoss?

Kan dette bli framtiden i Prestfoss?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan kan du bidra?

Ingvild forteller også at selv om man kan planlegge i det uendelige, så er det ikke nok.

– Kommunen kan sette rammene for et område, men til syvende og sist er det opp til folk å fylle det med et innhold, sier arealplanleggeren. På spørsmål om hva som kommer til å skje i nær framtid, kan ikke Ingvild gi noe klart svar. 

Men selv er hun særlig spent på området rundt bankbygget, og hva som vil skje der.

Som en siste oppfordring til folk i og rundt Prestfoss, ber Ingvild om at hver og en tenker på hvordan man selv kan bidra til at Prestfoss blir et attraktivt sted. – Det trenger ikke begynne med noe kjempestort. En snøball som ruller kan fort bli til noe stort. Vi må bare få den ballen til å rulle, avslutter Ingvild.

Under kan du se noen bilder fra presentasjonen som ble holdt tirsdag. Hele den foreløpige mulighetsstudien ligger ute på Sigdal kommune sin nettside, og du finner den her.