Historien om Holmvassløpet

Holmvassløpet arrangeres i år for 48. gang. Mye har skjedd i årenes løp med det som har blitt Eggedal ILs største og viktigste dugnad – både i inntekter og hvor mange folk som er i sving. Her kan du lese historien, slik den er fortalt i boka Eggedal IL ga ut i anledning sitt 125-årsjubileum.

Hovedbildet i artikkelen er fra matstasjonen i 1978.

Ett av temaene som har omtales i boka er Holmvassløpet – det populære turrennet for hele familien, som går fra Haglebu til Tempelseter og som satte deltagerrekord i 2018 med 2183 deltagere. Vi har fått mulighet til å publisere historien om Holmvassløpet her og håper den vil bringe glede til flere:

Den spede starten

I notatene fra et styremøte den 24. januar 1975 står det at det blir trimrenn som skal gå fra Hammaren til Tempelseter, eventuelt ned til Eggedal den 6. april. Dette rennet skulle være en opptakt til Norefjelløpet. 84 deltakere var med på dette første løpet, som altså er Holmvassløpet.

Alt gikk imidlertid ikke helt etter planen de første gangene. Dette forteller Gunnar Kaugerud, som har vært frivillig på matstasjonen i rundt 30 år, om en av de første gangene Holmvassløpet ble arrangert:

"Vi skulle hente vatn på Sandvatn, for vi hadde ikkje med oss det oppå den første tida. Kjell Haldor Aalien sto og høgg is. Så bynte' løperne å komme. Da han endelig kom gjennom isen, hadde han råkt myra, så det var bare brune vatnet som kom opp."

På nytt styremøte den 11. april står det at "En forsøker å skaffe en spesiell diplom til dette rennet". I august samme året blir det bestemt at nytt trimrenn fra Haglebu til Tempelen skal gå Palmesøndag i 1976. På styremøte den 1. april 1976 blir detaljene for dette rennet satt:

"Trimrenn. Start fra Hammeren klokken 10-11. Innkomst på Tempelseter innen kl. 16.00.

Konrad Kleiv: Nummer.
Randi Rugland og Per Aasand: Sekretærer.
Brynjulv Aasand og Kjell Haldor Aalien: Matstasjon.
Steinar Rugland, Randi Rugland og Per Aasand: Innkomst med utdeling av diplom.
Buss fra Tempelseter kl. 8.30. Buss fra Eggedal Samfunnshus kl. 9.00."

Økende popularitet

Selv om det ikke var med så mange deltagere de første årene, ble det mer og mer populært. Startkontingent i 1980 var 20 kr, og det var satt opp buss fra Tempelen og Prestfoss kl. 8.00 og fra Eggedal kl. 9. På denne tiden tok man imot påmeldinger på bussen, og det ble et alvorlig styr med å skrive diplomer manuelt før løperne kom i mål på Tempelseter. Bente Kaugerud er en av mange som har latt pennen løpe over diplomene med tidspresset hengende over seg. Hun husker de satt på Tempelen og skreiv omtrent til den store skjelven kom. Man måtte kontrollere hvor mange ganger tidligere deltagerne hadde gått for å få riktig antall på diplomet. Bente forteller videre:

"Ett år hadde ikkje bøkene blitt med opp på Tempelseter. Ingen visste hvor døm var, og da blei det trafikk! Det blei mye etterarbeid det året."

Ved målgang på Tempelseter i 1989. Fra venstre: Ole Johnny Flatin, Olav Per Tveiten, Håkon Kaugerud og Tormod Kaugerud.

Ved målgang på Tempelseter i 1989. Fra venstre: Ole Johnny Flatin, Olav Per Tveiten, Håkon Kaugerud og Tormod Kaugerud.

I 1988 var 380 personer med, og alderen på deltagerne var fra 6 til 75 år. Det meldes om at løypetraseen dette året var meget bra. På grunn av at vannene oppe på fjellet ikke var trygge nok med tanke på is, måtte løypa legges om noe. Dette medførte at det ble noe mer variert terreng, samtidig som at løypa ble fire kilometer lenger enn de 26 km som før har vært obligatorisk. Man mente i 1988 at opplegget rundt løpet var godt likt. Stoppeklokker er lagt til side, her gjelder det bare å fullføre. Alle som fullfører får sin fortjente diplom. For andre gangs deltagelse fikk man nå bronsenål og ved femte gang en sølvnål. De som hadde deltatt ti ganger på denne tiden får et beger. Ny pris for 15. gang var under arbeid.

Fra matstasjonen ved Øvre Sandvatn under Holmvassløpet i 1988.

Fra matstasjonen ved Øvre Sandvatn under Holmvassløpet i 1988.

I referat fra styremøte den 18. april 1994 står det at det ble overskudd på 44.000,- kr. 749 deltagere var med, samt 20 funksjonærer. Det må gjøres diverse innkjøp til matstasjonen før neste år, dessuten trengs det telefax for sending av startlister til Tempel'n. Det ble litt problemer med bussene på grunn av fint vær og masse folk. Holmvassdiplom og pins til de tre trekkspillerne.

I 1995 ble det bestemt at man skulle se nærmere på samarbeidet mellom idrettslaget og turistnæringa i Sigdal, og forsøke å samkjøre markedsføringa. Man bestemte også å flytte starten til Haglebu Fjellstue, noe som gjorde løpet 2 km lenger. I referat fra ekstraordinært styremøte står det:

"Om det skulle være noen småunger som ønsker å ta heisen opp, vil dette bli godtatt. Funksjonærene vil nå kunne bruke lokalitetene på Fjellstua samt benytte seg av faxen der og på Tempelseter til påmeldingslistene. Dette sparer vi mye tid på. Det vil også bli gjort en del mer ut av innkomsten enn tidligere. Hellik tar seg av dette."

I 2004 ble Holmvassløpet arrangert for 30. gang. Tross dårlig vær, møtte 870 løpere opp.

Holmvassløpet illustrert av Ingerlise Rust.

Holmvassløpet illustrert av Ingerlise Rust.

Deltagerrekord i 2018

Holmvassløpet er nå Eggedal IL sitt største og viktigste dugnadsarrangemen når det gjelder inntekter og folk i sving, og arrangementet er flyttet fra mosjonsgruppa til hovedgruppa. I 2018 ble det ny deltagerrekord, med 2183 som tok den 25 kilometer lange turen fra Haglebu til Tempelseter. Omtrent 50 personer blir satt opp på dugnadslista og flere faste er med hvert år.

Holmvassløpet har i dag blitt et svært populært renn å delta på for hyttefolket, i tillegg til de lokale. Påmelding og registrering av riktig antall gjennomførte løp per deltager går nå digitalt, og godt er det. Skulle man skrevet diplomer for hånd til over 2000 personer, måtte man begynt tidlig."

Holmvassløpet 2024

Tradisjonen tro blir det også Holmvassløp palmesøndag i år. Vil du delta, finner du mer info og link til påmeldingssiden her: holmvasslopet.no