Feiret ny gapahuk med leik og moro

Takket være en velvillig grunneier, en dreven gapahukbygger og dugnadshjelp, har Prestfoss skole fått en splitter ny gapahuk på Slettehefta.

Fredag 5. november var det offisiell åpning av den nye gapahuken på Slettehefta. Hele skolen, med elever fra 1. til 7. klasse og lærere, var til stede. Det var også grunneier Halvor Kvisle og arkitekt og byggmester bak gapahuken - Guttorm Tovsrud. Elevrådet overleverte en liten hilsen til både Halvor og Guttorm som takk for god hjelp, og FAU stilte med kaker.

Intet mindre enn tre snorer ble klippet på den vinklede gapahuken.

"U-reist" gapahuk

Gapahuken er så lokal som den kan være. 

- Denne har ikke vært på bil, forteller Guttorm. Tømmeret har han skjært selv, og det er ikke puslete saker. Guttorm er en dreven gapahukbygger. Dette er den 18. i rekka siden den første han lagde i 2005.

På historisk grunn

Halvor Kvisle fortalte store og små om gården Slette og området Slettehefta, hvor gapahuken står. For 200 år siden ble stedet brukt til militærøvelser med soldater fra Sigdal, Eggedal og kanskje også Krødsherad. Da var det gjerne dans med damebesøk, og spellemannen satt på Spellemannssteinen rett bortenfor der gapahukene står i dag. Det har også vært idrettsplass og hoppbakke rett i nærheten.

Bruker området hver uke

- Alle klassene er her hver uke og har læringsaktiviteter i ulike fag. De minste bruker også området mye til leik, forteller rektor Anne Hilde Fragått.

I dag er det både naturfag rundt bålet, sangleiker i skogen og huske-øvelser ved Spellemanssteinen. 

Den gamle gapahuken på stedet er 20 år gammel, og med den nye blir det plass til enda flere her samtidig.