Et viktig tilbud for eldre hjemmeboende

Tilbudet om dagsenter for eldre hjemmeboende i Sigdal består, takket være frivillig innsats. Sigdal Frivilligsentral tok fra nyttår over driften av dagsenteret i Prestfoss, og skal også ta over tilbudet i Eggedal i løpet av året.

Antallet faste deltagere i Prestfoss har allerede doblet seg siden jul.

– Fra å være fire faste deltagere, har det økt til sju-åtte personer i løpet av få uker, uten at vi engang har reklamert for tilbudet. Det er ingen tvil om at behovet er der. Dagsenter for eldre hjemmeboende er et flott tilbud, forteller May-Britt Neshagen hos Sigdal Frivilligsentral.

Både brukerne og de frivillige håper og tror det er enda flere som kan ha glede av å delta, enten som deltager eller frivillig.

13071

Møtes hver tirsdag på Sigdalsheimen

Dagsenteret holder til i fine og lyse lokaler på dagsenteravdelingen på Sigdalsheimen. Her møtes de hver tirsdag kl. 09.00 og starter dagen med litt enkel trim for de som ønsker det. Deretter serveres det påsmurt mat, kakao og kaffe fra kjøkkenet på Sigdalsheimen.

Praten går lett rundt matbordet og alle er enige om at det er koselig å spise sammen med andre. Maten smaker så mye bedre da!

Utover dagen går det i bingospill, mer prat og tilrettelegging for det den enkelte har lyst til. Klokken 13.00 spiser alle en god middag sammen i kantina, før de går hvert til sitt, og ser fram til å møtes neste tirsdag.

13072

Ønsker flere frivillige

For å få til dette har Sigdal Frivilligsentral fått med seg en flott gjeng på sju driftige damer som vil være med å gjøre en forskjell for de eldre hjemmeboende i bygda. De henter brukere som ikke kan komme seg til dagsenteret på egen hånd, er sammen med dem gjennom dagen og kjører dem hjem etter middagen. To frivillige er med hver gang, og de går i turnus med oppdrag ca. hver tredje uke. Får de med én eller to frivillige til, vil det bli oppdrag ca. hver fjerde uke. May-Britt understreker at det ikke er noe problem å bytte dager innbyrdes, og at jo flere frivillige de er, jo enklere er det å tilpasse hva man bidrar med og hvor mye.

– Vi ønsker oss flere frivillige generelt, men spesielt til dette aktivitetstilbudet. Det gjelder ikke bare i Prestfoss, men også i Eggedal hvor vi skal overta dagsenteret i løpet av 2023. Vi har også behov for faddere til ukrainske flyktninger som skal bosettes, i tillegg tikker det stadig inn noen vaktmesteroppdrag, forteller May-Britt.

– Frivillighet skaper et fellesskap, det gir kompetanse, sosial tilhørighet og mestring, og mange opplever en bedre hverdag når de selv bidrar som frivillig.

– Jeg håper flere i Sigdal vil være med. Det er så mye frivillighet i denne bygda, så dette tror jeg vi skal få til sammen, legger frivillighetslederen til.

Med utvidet tilbud til eldre hjemmeboende i hele bygda, må de frivillige belage seg på flere transportoppdrag. Sigdal Frivilligsentral håper å knytte til seg et lag eller forening som kan bistå med transport, og er interessert i å høre fra deg om du kan bidra.

Frivilligsentralen har også en egen bil høyt opp på ønskelisten. Denne ser de for seg å bruke til transport til og fra dagsenteret, matombringing og andre frivillige oppdrag. Enn så lenge må det benyttes privatbiler til transport.

May-Britt Neshagen, Sigdal Frivilligsentral.

May-Britt Neshagen, Sigdal Frivilligsentral.

Ingen ventelister og ikke behovsprøvd

Hvis du som leser dette ønsker å delta på dagsentersamlingene, ta kontakt med Sigdal Frivilligsentral. De holder til i Sentrumsgården i Prestfoss og kan nås på tlf. 48 00 16 15. Kjenner du noen som kan ha glede av å delta, ønsker May-Britt og frivilligkorpset at du tipser dem om tilbudet.

– Vi har ingen ventelister og dette er ikke et behovsprøvd tilbud. Dagsenteret er åpent for alle som ønsker å komme seg ut litt, spise god mat og ha noen trivelige timer sammen med andre, sier May-Britt.

Vil du bidra som frivillig?

Registrer deg som frivillig på https://sigdal.frivilligsentral.no/ eller ta kontakt med May-Britt Neshagen. Hun kan nås på tlf. 48 00 16 15 eller frivillig@sigdal.kommune.no