Den nye skolehverdagen

Over natta fra 12. til 13. mars 2020 endret hverdagen seg for 390 elever og 51 lærere i bygda vår.

Hjemmeskole ble brått et begrep de fleste fikk et forhold til. Alle elever og lærere skulle gjennomføre skoledagen på en helt ny måte.

Hvordan opplevde de det og hvordan er hverdagen på skolene nå? Vi har besøkt Sigdal ungdomsskole og 4. klasse på Nerstad skole.


Sigdal ungdomsskole skjerper innsatsen
 

Vi begynner på Sigdal ungdomsskole, hvor vi skal få en prat med elevrådet og to lærere. Men først møter vi rektor Gunhild Versland. Hun har en hektisk morgen. Etter at undertegnede har gjennomført den obligatoriske håndvasken, etter klar instruksjon fra rektoren, forteller Gunhild at hun skal inn til alle klassene etter tur. Vi kan bli med inn til den første klassen.

Dessverre ser hun seg nødt til å rette en pekefinger på overholdelsen av smittevernreglene blant elevene på skolen. Bakteppet er at det siste døgnet, før vårt besøk på ungdomsskolen, er det registrert nesten 500 smittede i landet. Nabokommuner som Modum og Krødsherad har smitte, og antakelig er det bare et spørsmål om tid før det registreres smitte også i Sigdal.

– Vi må være forberedt på at smitten kommer hit og at det i verste fall kan komme en ny nedstenging. Alle elever må ta med seg pc og lader hjem hver dag, forteller rektor til 8A. Lydhøre tar de til seg rektors gjennomgang av reglene. Nå er det alvor, igjen.

– Men folkens, vi vil ikke at skolene skal måtte stenge! Derfor er det viktig at alle følger reglene om å vaske seg på henda, holde avstand og ikke gå på skolen hvis dere er syke, maner rektoren.

Den kanskje største endringen i skolehverdagen på ungdomsskolen, gjelder friminuttene. Da har nemlig elevene strenge regler for hvor de kan oppholde seg. 

Henging i gangene er en saga blott.

Nå må de enten holde seg i sitt eget klasserom eller ute på tildelt område. Elevene skal også holde avstand og ikke ta på hverandre. De voksne på skolen registrerer at dette har sklidd litt ut i det siste. De har derfor bestemt at brudd på disse reglene nå vil få konsekvenser. I verste fall risikerer elevene nedsatt karakter i orden.

Lærerne Eirik Bjerregaard og Heidi Frøyse, og elevrådet ved Aron Bottolfshus, Kristoffer F. Evju, Hanna S. Emmerud, Yrja K. Haug, Ola Foss og Henrik Hofton.

Lærerne Eirik Bjerregaard og Heidi Frøyse, og elevrådet ved Aron Bottolfshus, Kristoffer F. Evju, Hanna S. Emmerud, Yrja K. Haug, Ola Foss og Henrik Hofton.

Ønsker ikke hjemmeskole igjen

På pressekonferansen som statsministeren og helse- og omsorgsministeren holdt den 12. mars ble det fortalt at skoler og barnehager måtte stenge, og at folk ble oppfordret til å ha hjemmekontor.

Rektor Gunhild forteller at da dette ble kjent, hadde de på Sigdal ungdomsskole allerede bestemt at deres skole skulle stenge fra og med neste dag. De hadde med andre ord hatt et par timer ekstra tid på å forberede seg. Allikevel gikk det slag i slag.

– Vi hadde én time på slutten av dagen hvor vi hadde lynkurs i bruk av Teams. Alle elever og lærere tok med seg pc og lader hjem, og neste dag var vi i gang med hjemmeskole, forteller Gunhild.

Overgangen ble stor for de fleste, men hverdagen gikk opp på et vis. Faste, digitale morgenmøter mellom elever og lærere ble innført, og lærerne fulgte opp elevenes arbeid så godt de kunne.

Ola Foss går i 10A og er med i elevrådet. Han er glad for at de kan være på skolen igjen og ønsker ikke en ny nedstenging.

– Jeg syntes hjemmeskole var helt ok i starten, men det ble ganske kjedelig etter en stund. Det er best å ha vanlig skole, sier han.

Ola Foss (til venstre) og Henrik Hofton er glade for at de ikke har hjemmeskole lenger.

Ola Foss (til venstre) og Henrik Hofton er glade for at de ikke har hjemmeskole lenger.

De andre i elevrådet nikker bekreftende. De innrømmer at rektors påminnelse om å overholde smittevernregler er velberettiget. 

– Det var nok kanskje litt slappere etter sommerferien, men nå skjønner vi at vi må ta det seriøst igjen. Vi savner å kunne møte de andre klassene. Vi kan jo ikke være med de i parallellklassen engang, sier elevene.

Lærer Eirik Bjerregaard er også fornøyd med at perioden med hjemmeskole er over og håper det ikke kommer igjen med det første.

– Jeg er nok en av lærerne her som likte hjemmeskole dårligst. Det gikk for så vidt greit å lage opplegg for elevene, men det ble etter hvert vanskelig å finne på ting som fenga, forteller han.

Da sommerferien var vel overstått, møtte elevene igjen opp på skolen, og ting var ganske normalt. Det var imidlertid smittevernregler som skulle følges til punkt og prikke.

Vikarlærer Heidi Frøyse er også glad for å kunne være på skolen igjen. Som vikar stod hun plutselig uten jobb da skolene stengte. Men hun forteller at med stengte barnehager hadde hun fulle dager med å aktivisere barn hjemme.

– Nå som vi er på skolen igjen, setter jeg pris på at vi kan bruke instrumenter i musikktimene og at vi kan drive med ulike formingsaktiviteter som før, sier hun.

Viktig med praktiske oppgaver

På Nerstad skole møter vi et lite knippe elever fra 4. klasse. 9-åringene Mats Heiser Bakken, Dina Holck Bye og Mari Stæhr er tre av de totalt 18 elevene i klassen. Sammen med lærer Anne Line Hiåsen forteller de om hvordan det var å ha hjemmeskole og hvordan dagene er nå.

4. klassingene Dina, Mats, Mari og lærer Anne Line.

4. klassingene Dina, Mats, Mari og lærer Anne Line.

Anne Line forteller at de hadde snakket en del om at skolen kunne bli stengt. I Sigdal er alle elevene på barneskolene utstyrt med iPad, eller læringsbrett. Dette kom godt med i perioden med stengte skoler. Torsdagen som stengingen var et faktum, brukte de slutten av dagen på å sørge for at alle elevene fikk logget inn på Teams. Når de kunne møte hverandre igjen, var det ingen som visste. 

– Med en gang jeg kom hjem den torsdagen, ordna jeg skole hjemme, med tavle, stol og bord, forteller Mats. Dina forteller at hun ordnet seg fast plass i stua, mens Mari installerte seg på kjøkkenet. De var raskt klare for en annerledes skole.

– Det var nok bra at vi begynte med hjemmeskole da koronaen kom, ellers hadde det sikkert vært veldig strengt på skolen, sier de videre. 

For disse elevene var hjemmeskole preget av faste rutiner, men også tid til å være kreative og gjøre andre typer oppgaver. Hver morgen begynte klassen med et digitalt møte med Anne Line kl. 9. Her var det viktig at alle møtte opp. Da fikk de nemlig vite planen for dagen.

 

– Vi kunne gjøre oppgavene i den rekkefølgen vi ville og ta pauser når vi trengte det. Det syntes jeg var fint, sier Dina.

Anne Line hadde spesielt fokus på at de skulle ha lystbetonte og praktiske oppgaver i tillegg til arbeid på læringsbrettet. Noen av de kreative leksene var å lage lunsj til noen i familien, ordne hinderløype ute i hagen og å lage et lite troll av ting de fant på kjøkkenet. Elevene brukte iPad-en til å ta bilder av det de hadde laget.

– Jeg lagde ei brødskive til pappa som så ut som et ansikt, med ost, paprika som munn og agurk som øyne, sier Mari. Hun syntes det var morsomt med disse litt annerledes oppgavene.

– I friminuttene kunne vi få beskjed om at vi skulle gå eller sykle oss en tur eller hoppe på trampolina, forteller barna.

Roser både elever og foreldre

– Jeg ringte hver enkelt elev på Teams annenhver dag og syntes det var en fin måte å holde kontakten med elevene på. Man blir jo kjent med elevene og hjemmene på en helt annen måte når man har videosamtaler. Både familiemedlemmer og forskjellige kjæledyr har dukket opp på skjermen, både hos elevene og hos meg. Det har blitt mye latter også. Vi er heldige som har denne muligheten. Det var heller ikke noe problem å ha foreldresamtale på Teams. Vi hadde også egne elev-grupper slik at de kunne snakke seg imellom og se hverandre på skjermen. Jeg vil rose foreldrene som la godt til rette for at elevene skulle ha faste arbeidsplasser og gode rutiner hjemme, sier Anne Line.

Fra slutten av april har elevene vært tilbake på skolen. Gradvis har de beveget seg fra kun å være sammen i små grupper innad i klassen, til at 4. klasse nå er en del sammen med 3. klasse som de deler base med. Det er ordnet med vask i alle klasserom, så håndvasken skal gå enklere. Ute er det merket opp med streker på bakken. Her skal elevene stille opp når friminuttene er over, og gå inn puljevis.

 

– Alt tar litt lenger tid nå, men elevene har vært veldig flinke til å tilpasse seg, roser Anne Line.

– Den første tida tilbake på skolen brukte vi mye tid på å være ute og la barna leike sammen igjen. Det var helt tydelig at de trengte det, sier Anne Line.

Inne i klasserommet jobber elevene nå mer alene, og mindre sammen, enn de har gjort tidligere. Allikevel tror de tre reflekterte elevene som vi har snakket med at de har kommet tettere sammen.

– Jeg tror egentlig vi i klassen har blitt enda bedre kjent på grunn av koronaen, sier Mats.

– Nå leiker vi med flere i klassen enn vi gjorde før, avslutter Dina med et smil.