Demenskor i Sigdal

Onsdag 6. september starter det opp demenskor i Sigdal. – Demenskoret er et kor for personer med demens. Å synge sammen bidrar til fellesskap og mestringsfølelse. Gjennom dette fellesskapet kan vi føle på anerkjennelse og få bekreftelser på at vi alle er mer enn bra nok akkurat som vi er, skriver arrangøren i invitasjonen.

Demenskoret er et kor for personer med demens. Å synge sammen bidrar til fellesskap og mestringsfølelse. Gjennom dette fellesskapet kan vi føle på anerkjennelse og få bekreftelser på at vi alle er mer enn bra nok akkurat som vi er.

Korøvelser

 • Demenskoret øver 1,5 t inkludert kaffe og kake.
 • Tidspunkt for korøvelse: onsdager 17.30-19.00.
 • Sted: Tono Aktivitetssenter i Prestfoss (over brannstasjonen)
 • Oppstartsdato: onsdag 6. september 2023.

Øvelsene gjennomføres av frivillige der flere av oss har bakgrunn og utdanning innen musikk og helse. Dirigent blir Gunhild Wichmann. Stina Wichmann Skaaden, musikkterapeut, blir musikalsk leder og akkompagnatør. Trude Wichmann, Jeanette Ringvoll Wærsted, Torhild Høgmoen og Gisle Skaaden er med som musiker, ledsagere og støtte.

Påmelding

Koret har 15 plasser. Påmelding og spørsmål stilles til demenskoordinator Siri Merethe Nilsen, tlf. 481 81 409 eller på e-post til siri.merethe.nilsen@sigdal.kommune.no

Ved påmelding skriver pårørende og kormedlem en kort liste over musikk og artister som kormedlemmet liker godt. Dette er viktig for å sikre at alle kormedlemmer kjenner igjen sangene vi synger.

Kormedlemmer må ha med seg ledsager på øvelse. Hvis det er vanskelig å skaffe ledsager, kan vi være behjelpelig med dette. Dette kan dere gjerne ta opp i forbindelse med påmelding.

Oppstart

På oppstartsdagen blir selve korøvinga litt kortere. Vi tar et kort møte for kormedlemmer og ledsagere før vi går i gang med øving. Vi avslutter med kaffe, kake og prat. De første øvelsene vil det være deltakere fra demensteamet til stede.

Øvingsplan

 • 6. september
 • 13. september
 • 20. september
 • 27. september
 • Ingen øving 4. oktober (høstferie uke 40)
 • 11. oktober
 • 18. oktober
 • 25. oktober
 • 1. november
 • 8. november
 • 15. november
 • 22. november
 • 29. november
 • Søndag 3. desember

I tillegg kan det være aktuelt med minikonsert.

Samarbeid kommune og frivillighet

Koret er tuftet på frivillig arbeid og settes i gang på initiativ fra Trude, Gisle, Jeanette, Gunhild og Stina, men arbeidet skjer i tett, faglig samarbeid med kommunenes demensteam og demenskoordinator Siri Merethe Nilsen.

Som tidligere nevnt, må kormedlemmer ha med seg ledsager på øvelse. Til deg som kunne tenke deg å være frivillig og ha en slik ledsageroppgave i forbindelse med korøvelsene, ta kontakt med May Britt Neshagen, tlf. 48 00 16 15 eller may.britt.neshagen@sigdal.kommune.no

Hvorfor synge i kor når du har demensdiagnose?

Å synge i kor når du har demens kan være positivt for:

 • Hukommelsen
  • Musikk trigger hukommelsen, bringer frem gamle minner og gjør det enklere å lære nye ting
 • Konsentrasjonen       
 • Musikk er oppmerksomhetsfangende
 • Motoriske evner       
  • Musikk motiverer til bevegelse, noen ganger til og med dans
 • Språk og stemmebruk
  • Sang trener stemmen og artikulasjon
 • Sosialt             
  • Å synge sammen og å få en felles opplevelse er sosialt.

Dr. Audun Myskjas boktittel «Hjertet mitt har ikke demens» understreker betydningen av å skape betydningsfulle øyeblikk, skape glede og håp. Å delta i musikk og musikalske fellesskap kan nettopp vekke sansene til live og bidra til å skape slike betydningsfulle øyeblikk. Følelser som oppstår og dannes, huskes og bevares lenge etter en opplevelse, både på godt - og vondt.

Vi i demenskoret er opptatt av kormedlemmenes musikksmak. Vi legger vekt på kartlegging av preferanser, hvilken musikk og hvilke sanger som fenger og treffer deg. Per nå vil det ikke være en systematisert evaluering av effekt, men vi tar gjerne imot tilbakemeldinger fra den enkelte. 

Er dette noe for meg?

Hvis du lurer på om dette kan være noe for deg eller noen du kjenner, så kom og bli med på korøving. Det er ingen forutsetning at du har drevet med musikk eller sunget i kor tidligere. Vi veit at ting inntreffer og gjør at du ikke kan stille hver gang. Det er helt greit, men vi ønsker at du prioriterer å komme på øvelsene, for vi trenger akkurat deg og din stemme. Husk å lage en liste over sanger du liker godt når du melder deg på. Vi gleder oss!

– Velkommen til øving i Demenskoret, sier Jeanette, Trude, Torhild, Stina, Gunhild og Gisle.