Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune

Sigdal kommune har som mål at minst 90 % av innbyggerne skal ha tilgang til høyhastighetsnett innen 2023. Hvordan ligger arbeidet an for de ulike områdene? Her er informasjon fra Sigdal kommune.

Kommunestyret har vedtatt en visjon om at alle innbyggere i Sigdal kommune skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd, eller fiber som det også heter.

Status i dag

Basert på Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sin oversikt for 2016 var det kun 5 % av boligene i Sigdal som hadde mulighet for bredbånd over 30 Mbit/s. Dette var nest dårligst i Buskerud.

Kommunen har siden 2017 satset offensivt for å legge til rette for utbygging av digital infrastruktur. Kommunestyret har bevilget totalt kr 7,25 millioner kroner siden 2017 og kommunen har fått innvilget statlig støtte til bredbåndsutbygging på til sammen 9,4 millioner kroner.

Kommunens egen kartlegging viser at ca. 970 av kommunens husstander har fått, eller kommer til å få, tilbud om høyhastighetsbredbånd innen de neste to årene. Dette er som følge av samarbeid mellom kommunen, staten og utbygger.

Hvem har ansvar for utbyggingen?

Det er private aktører som står for selve utbyggingen, men på grunn av dårlig lønnsomhet, bevilges det midler fra kommunen. Dette gir et grunnlag for å søke statlig medfinansiering, slik at utbygging kan være aktuelt for utbyggere. De siste årene er det Midtkraft som har vunnet anbudsutlysningene på utbygging av fiber i Sigdal kommune.

Hvor mye er det investert?

Kommunen og Staten har til sammen bevilget ca. 16,5 millioner kroner til utbygging av bredbånd i Sigdal siden 2017. Prosjektene som er gjennomført, eller som det er kontrakt på, har en total prosjektkostnad på ca, 30 millioner kroner.

Utbygging av områdene Enger - Narum innebærer at det vil bli investert ca. 43 millioner kroner i bredbåndsutbygging i Sigdal kommune siden 2017.

 

Hvorfor kan ikke alle i Sigdal få fiber med én gang?

Noen områder er svært kostnadskrevende å bygge ut, og er derfor ikke kommersielt lønnsomme. Derfor er det viktig at kommunen er pådriver i arbeidet med å bygge ut bredbånd blant annet ved å søke om statlig medfinansiering og ha dialog med aktuelle utbyggere.

 

Status for utbygging av bredbånd i Sigdal kommune siden 2017:

Områder som er ferdige:

Eggedal sentrum

Kolsrud - Hovlandsmoen

Tukudalen

 

Områder hvor utbygging pågår:

Prestfoss sentrum

Sandsbråten

Solumsmoen - Øverbyroa

Vestsideveien (Kolsrud bru - Velstad bru)

 

Områder hvor utbygging starter i februar/mars 2021:

Båsum – Blekeberg - Ulberg

Hiåsskogen – Horgeseter

 

Områder som skal ut på anbud:

Enger - Narum

Antatt utbygging: 2021-2022

9317

Hvorfor bør jeg ha tilgang til raskt internett?

Tilgang til moderne bredbåndsteknologi er viktig for lokalsamfunnet og er avgjørende for arbeidsplasser, mulighet for hjemmekontor, bolyst, velferdsteknologi, kompetansemiljø og beredskap.

Dette ble spesielt synliggjort under korona-pandemien og bekreftet i flere høringsinnspill.

Tilgang til bredbånd er viktig når unge skal velge bosted, for å levere skolearbeid og drive næringsvirksomhet.

Ordfører Tine Norman vil gjerne komme med en oppfordring til folk i Sigdal. Den kan du lese under.

Ordfører Tine Norman.

Ordfører Tine Norman.

Oppfordring fra ordfører Tine Norman:

Fiber til alle, er nå det nødvendig?

Folk liker seg på bygda, og vi vet at folk trives godt i Sigdal! Det er godt å vite!

Det bygges nye hus, det utvikles i fjellet og snart har vi 5000 familier, utover våre egne innbyggere, som har et sterkt forhold til bygda vår. Mange av oss som bor i Sigdal jobber hver dag for å få enda flere til å komme og bosette seg i bygda vår. Mange av våre bedrifter har vekst, ja til tider mangler vi arbeidskraft. Det investeres i nye næringer og eksisterende næringer blomstrer.

Men, selv om det er mye positiv utvikling, trenger vi altså flere folk som ønsker å bo her, og flere og tyngre investeringer som sikrer arbeid til alle. Da må folk oppleve trygghet. Trygghet for hus og hjem, trygghet for investeringer man gjør og for arbeidsplasser man skaper.

 

Ett ledd i dette arbeidet er å skaffe alle husstander fiber og et optimalt internett. Fiber er enkelt forklart internett med ubegrenset kapasitet. Trenger vi det? Ja, det er avgjørende for skolene, for studentene, for bedriftene, for pendlerne, for helsevesenet og for oss alle i de private hjem. Ja, mange arbeider hver eneste dag fra hjemmet, da er fiber en forutsetning for å kunne få en effektiv hverdag. Hva hadde skolene og elevene gjort uten god nettilgang i disse litt krevende korona tidene vi nå opplever?

Fiber er en investering i et levende lokalsamfunn!

Fiber er på lik linje med da strømmen kom til Sigdal tidlig i forrige århundre. Flere var skeptiske. Nå skriver vi snart 2021, og få – om noen – angrer på at elektrisiteten ble vanlig i alle hjem.

Sigdal kommune satser på fiberutbygging. Vi har fått gode tilskudd til disse investeringene, slik at prisen for den enkelte skal være overkommelig.

Som ordfører vil jeg på det klareste oppfordre alle til å si ja til å få installert fiberkabel til husstanden. Om du ikke akkurat i dag selv er helt avhengig av rask nettilgang, er jeg sikker på at vi alle om en tid vil si: «Det var da jammen godt at vi fikk fiberkabel i veggen!»

Oppfordringen fra meg som ordfører og fra oss som lokalpolitikere er:

Benytt muligheten nå, det er nå det er rimeligst, og fremtiden vil vise at dette er avgjørende og et nødvendig tiltak for oss alle på så mange måter!

Med vennlig hilsen
Tine Norman
Ordfører Sigdal kommune.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om utbygging av bredbånd i Sigdal?

fiberutbygging.no kan du følge utbyggingsarbeidet som foregår i Sigdal.