Åtte ungdommer fra Sigdal mottok 4Hs høyeste utmerkelse

Forrige helg avholdt 4H Buskerud sin årlige plakettfest.

Totalt 50 4H-ere fra Buskerud mottok sin velfortjente 4H-plakett og vitnemål. Festen ble avholdt på Sole Gjestegård på Noresund. 4H-erne fra Sigdal har vært med i henholdsvis Vad 4H, Rose 4H og Andersnatten 4H.

Plaketten er den høyeste utmerkelsen en 4H-er kan få. For å motta 4H-plaketten må du ha vært aktiv og gjennomført et årlig 4H-prosjekt i minst sju år, men mange har vært med enda lenger, da de to første årene som aspirant ikke teller i veien mot plaketten.

Mange av plakettmottakerne har også ett eller flere år i 4H-klubbens styre, og ei sitter i fylkesstyret til 4H Buskerud. Derfor er 4H-vitnemålet som de får sammen med plaketten et bevis på at de har god kunnskap om det å drifte sine egne prosjekter, samt at de har god organisasjonskunnskap. Dette er gode kvaliteter å ta med seg videre i livet.

I 4H jobber medlemmene etter mottoet «å lære ved å gjøre». Kjerneverdiene er å ha et klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse, og alt dette har plakettmottakerne hatt med seg som aktive 4H-ere gjennom mange år.

Til sammen 439 år i 4H

Organisasjonsrådgiver i 4H Buskerud, Hilde-Kristin Buøen Øynebråten, åpnet festen med 98 gjester. Hun ga rosende ord både til plakettmottakerne og de foresatte, og kunne fortelle at 4H-erne til sammen har gjennomført 439 år i organisasjonen, og det samme antallet prosjekt.

Kveldens konferansierer, Martine Braathen, plakettmottaker og fylkesstyremedlem i 4H Buskerud, loset festdeltakerne gjennom kvelden. I løpet av plakettfesten var det flere underholdningsinnslag, med bla. «Min vei til Plaketten» med Ingeborg Nævra Hellerud fra Holleia 4H, som fortalte fra sine år i organisasjonen og hva 4H har betydd for henne.

Kveldens festtaler var ordfører i Krødsherad kommune, Knut Martin Glesne. Han holdt en flott festtale til plakettmottakerne, samt fortalte litt om Krødsherad kommune.

Kvelden blei avsluttet med utdelingen av vitnemål og plaketten. Fylkesstyreleder Hege Pynttari gratulerte hedersgjestene, og sammen med organisasjonsrådgiver kunne de overrekke mang en stolt 4H-er sin velfortjente 4H-plakett.

12064

Bildet over viser plakettmottagerne fra Sigdal: Foran fra venstre: Anna Mørch Lislien – Vad 4H, Vilde Havikhagen og Amalie Kristin Bøle - Rose 4H. Bak fra venstre: Håvard Aalien – Rose 4H, Karl Martin Rolfstad - Andersnatten 4H, Mathias Vorren Aasand – Rose 4H, Torstein Grimsrud - Vad 4H, Ole Kristoffer Wærsted – Vad 4H.

12063

Bildet over viser plakettmottagerne fra Buskerud. Totalt 50 4H-ere mottok 4H-plaketten for 2022, og 38 av dem var samlet under plakettfesten. Foran fra venstre: Siri Helene Olsen og Julie Omholt - Kryllingen 4H,  Astrid Jorde - Torpo 4H, Amalie Kristin Bøle og Vilde Havikhagen - Rose 4H.

2. rekke fra venstre: Ragnhild Kristine Gåsterud - Torpo 4H, Ingrid Synnøve Hagen Engen - Hallingen 4H, Solveig Hansen – Uvdal 4H, Ingeborg Nævra Hellerud - Holleia 4H, Kjersti Bjerkerud – Kryllingen 4H, Stina Sofie Evjen Moen - Kongla 4H.

3. rekke fra venstre: Martine Braathen – Holleia 4H, Anna Mørch Lislien – Vad 4H, Christina Gudmundsen Bekkjorden og Sigrid Ødegården-Holm – Lågen 4H, Åsne Furuseth – Dagali 4H, Martine Aaslid og Tuva Anine Skjerve Klype - Hallingen 4H, Ane Ueland Nakjem - Vittingen 4H.

4. rekke fra venstre: Elias Haraldset - Hallingen 4H, Jens Olav Myro - Holleia 4H, Mathias Øvreengen-Moen – Torpo 4H, Ådne Bjørge Sillerud og Oliver Hagen – Fossekallen 4H, Kristiane Haraldset og Kristina Eidal Rotegård – Hallingen 4H, Magnus Buøen Øynebråten – Rotneim 4H, Ole Kristoffer Wærsted – Vad 4H.

5. rekke fra venstre: Anders Gunnerud - Vassfarbjørn 4H, Magnus Fullu – Uvdal 4H, Kristian Smøttebråten Brøto og Edvard André Rolid – Rotneim 4H, Mathias Vorren Aasand og Håvard Aalien – Rose 4H, Jardar Børtnes – Rotneim 4H, Karl Martin Rolfstad - Andersnatten 4H, Torstein Grimsrud - Vad 4H, Magnus Evenstuen - Vassfarbjørn 4H.