Gi kommunen dine innspill

Nå er arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for Sigdal i gang, og kommunen ønsker dine innspill – enten du er fastboende eller har hytte her. Spørsmålene kan nå enkelt besvares på nett.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsverktøy, og all annen planlegging skal bygge på denne. Kommunen har valgt ut åtte av FNs bærekraftsmål som kommunen skal styre etter fram mot 2035. Hva skal til for at Sigdal skal ha en bærekraftig utvikling fram mot 2035, og hvilke konkrete tiltak må til for å få dette til? 

Ønsker du å gi innspill, kan du gjøre det ved å følge linken som du finner under. Du svarer anonymt og kan velge selv hvilke temaer du vil gi innspill på. Tilknyttet hvert tema finner du litt informasjon og eksempler på spørsmål du kan besvare. Velg ett eller flere av temaene som du brenner for. Diskuter gjerne med andre.

Klikk her for å gå til undersøkelsen

Frist 1. september 2021. På forhånd takk for alle bidrag.

Les også gjerne artikkelen "Hva ønsker du for Sigdal fram mot 2035?" der kommuneplanlegger Lisbeth Friberg forklarer litt mer om samfunnsdelen: https://www.sigdal.no/aktuelt/hva-onsker-du-for-sigdal-fram-mot-2035