Tomter i Sigdal

Drømmen om det gode liv innebærer å realisere sitt individuelle ønske om bolig og boform. I Sigdal jobber vi med å kunne tilby en variasjon av bomuligheter. Noen ønsker en enebolig nær sentrum, mens andre legger vekt på god plass rundt seg og nærhet til fjell og skog.

Nerstad

Nerstad ligger ca. 7 kilometer sør for Prestfoss og 20 kilomenter fra Åmot sentrum.
Gangavstand til barneskole / barnehage / idrettshall / samfunnshus / skiløype.

 • Selger: Inger Kollerud, tlf. 928 12 333 Kart
 • Selger: Hans P. Bye, tlf. 909 86 299 Kart
 • Selger: Hans Norheim, tlf. 905 39 728 Kart
 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart
 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart

Prestfoss

Prestfoss ligger ca. 30 kilometer fra Åmot sentrum.
Gangavstand til barneskole / ungdomsskole / barnehage / samfunnshus /
aldersboliger / aldershjem / idrettsanlegg / kafe/ kommunesentrum/ matbutikk etc.

 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart
 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart

Sandsbråten

Sandsbråten ligger ca. 3 kilomter nord for Prestfoss sentrum.
Utsikt til Soneren. Gangavstand til badestrand, kafe og sykkelavstand til skole.

 • Selger: Rolf Hagajordet, tlf. 995 57 192 Kart

Nedre Eggedal

Nedre Eggedal ligger ca. 20 kilometer nord for Prestfoss sentrum.
Gangavstand til barnehage / industri/matbutikk.

 • Selger: Tor Steinar Fossen, Stubbemoen, tlf. 905 70 392 Kart
 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart

Grønhovdsroa - Nedre Eggedal

Grønhovdsroa ligger ca. 25 kilometer nord for Prestfoss.
Kort vei til skog og fjellterreng, og utsikt til Solevannet.

 • Selger: Anders Grønhovd Bjørnsrud, tlf. 414 58 630 Kart

Eggedal

Eggedal ligger ca. 35 kilometer nord for Prestfoss.
Gangavstand til skole / barnehage / butikker / eldresenter / kafe.
Kort vei til skog og fjell. Det er ca. 15 kilometer til Halgebu og ca. 10 kilometer til Norefjell.

 • Selger: Borgar Kolbjørnsrud, tlf. 901 26 805 Kart
 • Selger: Steinar Johan Bjerkmann, tlf. 917 98 264 Kart
 • Selger: Sigdal kommune v/Torstein Helgetveit, tlf. 32 71 14 26 Kart